งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“เส้นทางสู่ดวงดาว…เรื่องราวแห่งตัวตน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“เส้นทางสู่ดวงดาว…เรื่องราวแห่งตัวตน”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “เส้นทางสู่ดวงดาว…เรื่องราวแห่งตัวตน”
อาซัน ดงนะเด็ง วันที่ 20 เมษายน 2552

2 หัวข้อพุดคุย รู้จักนายอาซันกันหน่อย
งานดี งานสำเร็จ: ทำงาน ณ งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กบศ.ปน. การครองตน ครองคน ครองงาน สรุปเทคนิคสู่ดวงดาว

3 รู้จักนายอาซันกันหน่อย
การศึกษา : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มอ.หาดใหญ่ ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาและสถาบันเดียวกัน สถานที่ทำงาน : หน่วยส่งเสริมการวิจัย งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กบศ.ปน. หน้าที่รับผิดชอบ : ประสาน สนับสนุน ส่งเสริมการวิจัย

4 งานดี งานสำเร็จ ทำงาน ณ งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์
งานดีเป็นอย่างไร งานที่เราชอบ ทำงานแล้วมีความสุข งานที่ท้ายทาย ได้ใช้ความรู้ ความสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงาน มีโอกาสในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ งานที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและครอบครัว ปัจจัยส่งเสริมการทำงานสำเร็จ พี่เลี้ยงดี เพื่อนร่วมงานดี ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนดี ตัวตนของเราเอง

5 การครองตน ครองคน ครองงาน

6 การครองตน เลื่อมใสและปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถืออย่างเคร่งครัด
รู้จัก เข้าใจ และประมาณตนเองอยู่เสมอ รักษาสุขภาพทั้งกายใจของตนให้ดี แต่งกายถูกกาละเทศะ การตรงต่อเวลา มีใจเปิดกว้าง ยอมรับคำติชม พร้อมนำมาพิจารณาปรับปรุงตนเอง คิดบวกเข้าไว้

7 การครองคน เอาใจเขามาใส่ใจเรา มีน้ำใจ เอื้อเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน
อ่อนน้อมถ่อมตน สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้รับบริการ

8 การครองงาน รัก เอาใจใส่ มุ่งมั่น กระตือรือร้น ต่องานที่รับผิดชอบ ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค และพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ กระตือรือร้นในการเรียนรู้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการทำงาน ทำงานเป็นทีม ช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันกับเพื่อนร่วมงาน มีการวางแผนกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ จัดลำดับความสำคัญของงาน ตรวจสอบผลการทำงานและนำมาวิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไข และพัฒนา

9 “มีความรู้ความสามารถ มีความตื่นเต้นที่จะอยู่กับงานตลอด
สรุปเทคนิคสู่ดวงดาว “มีความรู้ความสามารถ มีความตื่นเต้นที่จะอยู่กับงานตลอด มีคุณธรรม”

10 “ที่ที่ต่ำที่สุด เป็นที่ที่รวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดไว้
ข้อคิดฝากไว้ “ที่ที่ต่ำที่สุด เป็นที่ที่รวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดไว้ จงโน้มตัวลงต่ำ (อ่อนน้อมถ่อมตน) แล้วท่านจะพบกับสิ่งดีๆ” ปรัชญาจีน


ดาวน์โหลด ppt “เส้นทางสู่ดวงดาว…เรื่องราวแห่งตัวตน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google