งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบ ปา วิเศษ โดย chula.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบ ปา วิเศษ โดย chula.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบ ปา วิเศษ โดย Rabiab.P@mail.car. chula.ac.th

2

3 • ลักษณะ / ขอบเขตของ ฐานข้อมูล • แหล่งที่มาของข้อมูล • การเข้าใช้ฐานข้อมูล • เครื่องมือที่ช่วยในการค้นหา ข้อมูล • คำพิเศษที่ช่วยในการค้นหา ข่าว • การอ่านข่าว • การจัดการผลลัพธ์การ สืบค้นข่าว

4 ลักษณะ / ขอบเขตของ ฐานข้อมูล

5 แหล่งที่มาของ ข้อมูล

6

7

8

9

10 การเข้าใช้ ฐานข้อมูล

11 User Name & Password โปรดติดต่อ บรรณารักษ์ ห้องสมุดคณะ / สถาบัน ที่ท่านสังกัด

12

13 กลยุทธ์ในการ สืบค้น

14 การสืบค้น ข้อมูลข่าว •Query Search •Headline •Source •Topic •Date Range

15

16 Query Search & Headline

17 Source

18 Topic

19 Date Range

20 การจัดการผลลัพธ์การ สืบค้นข่าว

21

22 ลักษณะ / ขอบเขตของ ฐานข้อมูล

23

24

25

26

27

28

29

30 = “NEXT” = “PREVIOUS ” = “REFRESH”

31

32 การจัดการผลลัพธ์การ สืบค้นข่าว


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบ ปา วิเศษ โดย chula.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google