งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห (อารยธรรมจีน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห (อารยธรรมจีน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห (อารยธรรมจีน)

2 อารยธรรมจีนสมัยก่อนประวัติศาสตร์
มีแหล่งอารยธรรมที่สำคัญ 2 แหล่ง คือ ลุ่มแม่น้ำฮวงโห พบความเจริญที่เรียกว่า วัฒนธรรมหยางเชา ( Yang Shao Culture ) พบหลักฐานที่เป็นเครื่องปั้นดินเผามีลักษณะสำคัญคือ เครื่องปั้นดินเผาเป็นลายเขียนสี มักเป็นลายเรขาคณิต พืช นก สัตว์ต่างๆ และพบใบหน้ามนุษย์ สีที่ใช้เป็นสีดำหรือสีม่วงเข้ม นอกจากนี้ยังมีการพิมพ์ลายหรือขูดสลักลายเป็นรูปลายจักสาน ลายเชือกทาบ ลุ่มน้ำแยงซี ( Yangtze ) บริเวณมณฑลชานตุงพบ วัฒนธรรมหลงซาน ( Lung Shan Culture ) พบหลักฐานที่เป็นเครื่องปั้นดินเผามีลักษณะสำคัญคือ เครื่องปั้นดินเผามีเนื้อละเอียดสีดำขัดมันเงา คุณภาพดีเนื้อบางและแกร่ง เป็นภาชนะ 3 ขา

3 สมัยประวัติศาสตร์ของจีนแบ่งได้ 4 ยุคสมัย
ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ เริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชาง สิ้นสุดสมัยราชวงศ์โจว ประวัติศาสตร์สมัยจักรวรรดิ เริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิ๋น จนถึงปลายราชวงศ์ชิง ประวัติศาสตร์ใหม่ เริ่มปลายราชวงศ์เช็งจนถึงการปฏิวัติเข้าสู่ระบอบสังคมนิยม ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย เริ่มตั้งแต่จีนปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่ระบอบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์จนถึงปัจจุบัน

4 คำถาม Queation? สมัยประวัติศาสตร์จีนแบ่งเป็นกี่ยุค อะไรบ้าง
ลุ่มน้ำแยงซี บริเวณมณฑลชานตุงพบ วัฒนธรรมหลงซาน  พบหลักฐานที่เป็นเครื่องปั้นดินเผามีลักษณะสำคัญคืออะไรอย่างไรบ้าง ?  ลุ่มแม่น้ำฮวงโห พบความเจริญที่เรียกว่าอะไร ?  ลุ่มแม่น้ำฮวงโห พบความเจริญที่เรียกว่า วัฒนธรรมหยางเชา พบหลักฐานที่เป็นเครื่องปั้นดินเผามีลักษณะสำคัญคือ อะไร สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีแหล่งอารยธรรมที่สำคัญ 2 แหล่ง มีอะไรบ้าง ??

5 นาย ธนบัตร สอนจูมมาตย์
จัดทำโดย นาย ธนบัตร สอนจูมมาตย์ ม.5/1 เลขที่ 1


ดาวน์โหลด ppt อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห (อารยธรรมจีน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google