งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Quick Response Code หรือ QR Code (คิวอาร์ โค้ด)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Quick Response Code หรือ QR Code (คิวอาร์ โค้ด)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Quick Response Code หรือ QR Code (คิวอาร์ โค้ด)
เสนอ รศ. ธีรวัฒน์ ประกอบผล นายภานุวัตร สุขเทพ รหัสนักศึกษา สาขาวิชา การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2 QR CODE สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3 QR CODE คืออะไร QR Code คือ บาร์โค้ดสองมิติชนิดหนึ่ง ที่ประกอบด้วยมอดูลสีดำเรียงตัวกัน มีสัณฐาน สี่เหลี่ยม มีพื้นหลังสีขาว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4 QR CODE ความต่าง Barcode
Ibj, Qr Code คือ Bar Code 2 มิติ บรรจุข้อมูลได้ 2 มิติ ทั้ง แนวตั่งและแนวนอนสามารถบรรจุข้อมูลได้มากถึง ตัวอักษร Bar Code คือ Bar Code 1 มิติ บรรจุข้อมูลได้ 1 มิติ เป็น แนวตั่ง แต่ไม่เกิน 20 ตัวอักษร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

5 QR CODE ประกอบด้วย g QR CODE ประกอบไปด้วยจุดสีดำ เรียงตัวติดกันเล็ก ใหญ่แล้วแต่ละข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสเก็บไว้ ซึ่งจะเรียงอยู่ ในกรอบสี่เหลี่ยมอีกทีหนึ่ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

6 Bar CODE ประกอบด้วย Bar Code ประกอบด้วย สัญลักษณ์แบบแท่ง มีความ หนาบางต่างกัน โดย มีเส้นแนวตั้งที่มีขนาดที่ต่างกัน วางอยู่บนพื้นที่ขาวสลับกัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

7 เริ่มใช้งานครั้งแรกของ QR CODE
JAPAN สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

8 ปัจจุบัน QR CODE ถูกใช้เพื่อ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

9 การใช้เทคโนโลยี QR CODE ในเมืองไทย
QR Code on Magazine นำ QR Code มาเป็นส่วนหนึ่งของ นิตยสารโดยใช้ร่วมกับเทคโนโลยี AR (Augmented-Reality) เพื่อ นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่ทันสมัยล้ำหน้ากว่านิตยสารทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

10 การใช้เทคโนโลยี QR CODE ในเมืองไทย (ต่อ)
บริษัทโออิชิ นำ QR Code มาใช้เป็นเครื่องมือการตลาด โดยสร้างเป็นเกมส์ให้ผู้เล่นสแกน QR Code ข้างกล่องชา เขียวผ่านเว็บแคมบนเกมส์ออนไลน์ เพื่อรับชองรางวัล และยังช่วยเพิ่มยอดขายของชาเขียวอีกด้วย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

11 รูปแบบการใช้งาน QR CODE
สร้าง QR Code มาเป็น URL ของเว็บไซต์ เมื่อใช้มือถือสแกน ก็จะขึ้นมาเป็นชื่อเว็บไซต์สามารถลิ้งค์เข้าไปในเว็บไซต์นั้นได้ทันที สร้าง QR Code มาเป็นข้อความ เมื่อใช้มือถือสแกน ก็จะขึ้นมาเป็นข้อความที่เจ้าของ QR Code ต้องการจะบอก สร้าง QR Code มาเป็นรูปแบบ SMS ก็จะปรากฏหน้าจอข้อความ SMS ที่พิมพ์ข้อความไว้แล้ว พร้อมส่งได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ข้อความหรือพิมพ์เบอร์ปลายทาง ประเภทนี้เหมาะกับการร่วมโหวตหรือแสดงความคิดเห็นกับรายการโทรทัศน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

12 รูปแบบการใช้งาน QR CODE (ต่อ)
สร้าง QR Code มาเป็นรูปแบบ ก็จะปรากฏหน้า Compose ขึ้นมา โดยมี address ของ Sender อยู่แล้ว ผู้สแกนก็ สามารถพิมพ์ข้อความลงไป แล้วกดส่งอีเมล์ไปถึงเจ้าของ QR code ได้ สร้าง QR Code มาเป็นรูปแบบ นามบัตร เมื่อสแกนแล้ว ระบบจะ บันทึกชื่อและเบอร์โทรลงใน contact ในมือถือให้เลย สร้าง QR Code มาเป็นรูปแบบ เบอร์โทรศัพท์ เมื่อสแกนแล้ว ระบบก็ จะทำการโทรออกให้ทันที ตรงนี้จะเหมาะกับธุรกิจประเภท Delivery โทรสั่งสินค้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

13 การอ่าน QR CODE v แบบ Real-Time
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

14 การอ่าน QR CODE (ต่อ) แบบ Snapshot/Capture
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

15 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จาก QR CODE
โฆษณาบนกำแพง งานแสดงสินค้า บนผลิตภัณฑ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

16 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จาก QR CODE
ใช้กับนิตยสาร ใช้กับนามบัตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

17 โทรศัพท์ที่สนับสนุนการอ่าน QR CODE
การอ่าน QR Code จะใช้ Smart Phone ทั่วไปที่มีความละเอียดของกล้องสูงหรือโทรศัพท์มือถือที่มีกล้องถ่ายรูปและมีโปรแกรม QR Code reader ติดตั้งอยู่ในเครื่อง ส่วนบางรุ่นที่ไม่มีโปรแกรม จะต้องดาวน์โหลดโปรแกรม QR Code Reader เพิ่มโดยสามารถตรวจสอบรุ่นที่รองรับโปรแกรมต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ที่ให้บริการ กรณีที่ไม่มีโทรศัพท์ที่มีกล้อง จะใช้ โปรแกรม “XRen QRCode Tool” อ่าน QR Code สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

18 ตัวอย่างโปรแกรมสแกน QR CODE
basic/downloadMain.asp สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

19 ตัวอย่างโปรแกรมสแกน QR CODE (ต่อ)
appdownload/dl download.php upcode/download/ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

20 การสร้าง QR CODE เราสามารถสร้าง QR Code ใช้เองได้ง่ายๆ โดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย ด้วย โปรแกรม AIS QR-Code Generator ที่ สามารถสร้างตัว QR-Code ได้ทั้งแบบที่เป็น ข้อความ, URL, PIN แบล็คเบอรี่, เบอร์โทรศัพท์, SMS, และ MECard โดยเราสามารถกำหนดขนาดของ QR Code ได้ ทั้งแบบ แสตมป์, จดหมาย, กระดาษปริ้นท์ และเสื้อยืด อีกทั้งเรายังสามารถนำตัว QR Code ไปโพสต์ไว้ตามเว็บ บอร์ดต่างๆ ด้วยการ Copy โค้ด HTML ไปใช้ได้หรือ Share ให้เพื่อนที่ facebook และ twitter ได้อีกด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

21 การสร้าง QR CODE ของ ais
1. เข้า website 2. เลือกที่เมนู “สร้าง AIS QR Code” 3. เลือกประเภทข้อมูล ที่ต้องการสร้าง QR Code สามารถสร้าง ข้อความ ,URL, BlackBerry PIN, เบอร์โทรศัพท์, SMS, , MECARD ในกรณี ที่เลือกสร้าง ที่อยู่เว็บไซต์ 4. เลือกขนาดของ QR Code สามารถเลือกเป็น แสตมป์ จดหมาย กระดาษปริ้นท์ เสื้อยืด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

22 การสร้าง QR CODE ของ ais (ต่อ)
5. เลือก สี ของ QR Code 6. ชนิดรูปภาพของ QR Code ที่ต้องการ โดยสามารถเลือกได้ 2 แบบ คือ PNG และ JPEG **หากท่านต้องการนำภาพของท่าน หรือ logo ไปอยู่บน QR Code ด้วย ให้กด Browse ในหัวข้อ รูปภาพประกอบบนโค้ด โดย file ที่ นำมาใช้ต้องไม่เกิน ไม่เกิน 500 KB** 7. เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างครบแล้วกด Preview สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

23 การสร้าง QR CODE ของ ais (ต่อ)
1) สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ QR Code เบื้องต้น แล้ว กด preview ใหม่ได้ 2) หากไม่ได้ QR Code ออกมาให้กดปุ่ม “Refresh” 3) ถ้ารูปแบบของ QR Code ถูกต้องแล้วให้กด Save สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

24 การสร้าง QR CODE ของ ais (ต่อ)
9. สามารถ ส่งต่อ QR Code นี้หรือ หน้า QR Coed นี้ไป เผยแพร่ได้โดย 1) การ Copy code ที่แสดงในช่วง ส่งต่อ QR Code นี้ไปให้ เพื่อนของคุณ 2) การ share ผ่านทาง facebook และ Twitter 10. ในกรณีที่ท่านต้องการ ส่งหน้า website นี้ สามารถส่งผ่าน ได้โดย และ facebook Share สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25 1. http://qrcode.ais.co.th/th/
การสร้าง QR CODE (ต่อ) 1. 2 เลือกสร้าง AIS QR Code สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

26 การสร้าง QR CODE (ต่อ) 13 10 3 4 5 6 7 8 9 11 12 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

27 การสร้าง QR CODE (ต่อ) สรุป 1. เลือกประเภทข้อมูลที่จะสร้าง qrcode 2. กรอกรายละเอียดของข้อมูล 3. กด บันทึก ข้อมูลแล้วใช้ได้เลย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

28 ตัวอย่างเว็บที่สร้าง QR CODE ได้
online.html สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

29 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt Quick Response Code หรือ QR Code (คิวอาร์ โค้ด)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google