งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Web Design.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Web Design."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Web Design

2 กำหนดเป้าหมายของเว็บไซต์
ต้องการให้ข้อมูลแก่ใคร ให้ดูข้อมูล/ค้นหาสินค้า/ให้ข่าว/ให้บริการ เช่น ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น reg.chula.ac.th, oic. ให้ข้อมูลอะไรบ้าง อาจสำรวจจาก call center, Sales, หรือเบอร์กลางของบริษัท ถึงคำถามที่ถามบ่อย

3 กำหนดสีที่ใช้ โทนสีเดียว โทนสีผสม 2 สี โทนสีผสม 3 สี
Color scheme, theme ดูสีของสิ่งพิมพ์, logo หัวจดหมาย หรือสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์อื่นๆที่มีอยู่ของบริษัท

4 โทนสีเดียว: สีฟ้า เป็นสีของท้องฟ้า น้ำ ทำให้รู้สึกสบายใจ นุ่มนวล อบอุ่น มีสีฟ้าหลายโทน ให้ความรู้สึกต่างๆกัน

5 สีน้ำเงิน ให้ความรู้สึกขึงขัง จริงจัง น่าเชื่อถือ เป็นการเป็นงาน ปลอดภัย หรูหรา มีระดับ มีราคา สีน้ำเงินระดับต่างๆ ให้ความรู้สึกแตกต่างกัน

6 สีเขียว ให้ความรู้สึกเป็นอิสระ สดชื่น เย็นสบาย
สีเขียวระดับต่างๆ ให้ความรู้สึกแตกต่างกัน

7 สีแดง ให้ความรู้สึกร้อนแรง มีพลัง
สีแดงระดับต่างๆ ให้ความรู้สึกแตกต่างกัน

8 สีส้ม-เหลือง ให้อารมณ์สดใส ตื่นตัว ดึงดูด เป็นสีของอาหาร อาจกระตุ้นให้รู้สึกหิว สีเหลืองส้มระดับต่างๆ ให้ความรู้สึกแตกต่างกัน

9 โทนสีเดียว: สีเทา-ขาว
สีเทาให้ความรู้สึก สุขุม สงบ มั่นคง อาจทำให้รู้สึกหม่นหมอง หรือเศร้า สีขาว ให้ความรู้สึกสะอาด บริสุทธิ์ สีขาว-เทาหลายโทน ให้ความรู้สึกต่างๆกัน

10 โทนสีแบบต่างๆ โทนสีแบบสีชุดเดียวกัน โทนสีแบบสีตัดกัน

11 Color Chart

12 Color Chart: Hue

13 Color Wheel

14 การเลือกใช้สี สีร้อน

15 การเลือกใช้สี สีเย็น

16 การเลือกใช้สี ชุดสีแบบเดียว

17 การเลือกใช้สี สีคล้ายคลึงกัน

18 การเลือกใช้สี สีตรงข้ามกัน

19 การเลือกใช้สี สีตรงข้ามกัน 2 ชุด

20 สีตรงข้ามกัน ข้างเคียง
การเลือกใช้สี สีตรงข้ามกัน ข้างเคียง

21 สีตัวอักษร และสีพื้นหลัง

22 การแบ่งหัวข้อโครงสร้างข้อมูล
Home Products 2.1……. 2.1.1page1.html, 2.1.2page2.html, 2.1.3page3.html 2.2 …….. 3. Services 4. About us 5. Site Map

23 การแบ่งพื้นที่ใช้งาน
Logo Navigation submenu

24 พฤติกรรมผู้ใช้เว็บ 85% ของผู้ใช้จะไม่อ่านข้อความจนจบ
10% ของผู้ใช้ ไม่เคยเลื่อน scroll bar เพื่อดูส่วนล่างของจอ ผู้ใช้ไม่ทนต่อการรอดาวน์โหลดหน้าที่นานเกินไป ผู้ใช้ชอบให้จัดหาตัวเลือก, navigation ที่ชัดเจน แต่มักจะไม่ค่อยใช้กันนัก


ดาวน์โหลด ppt Web Design.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google