งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัลกอริทึม ITS101 2/2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัลกอริทึม ITS101 2/2011."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัลกอริทึม ITS101 2/2011

2 จงปริ้นตัวอักษรให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม โดยไม่ให้ตัวอักษรเกินสี่ตัว
แนะนำอัลกอริทึม อัลกอริทึมคืออะไร ว่าด้วยปัญหา และการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนย่อยๆและดำเนินการตามลำดับ โดยแต่ละปัญหาจะประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆ ซึ่งมีลำดับในการทำงานที่ชัดเจน และสามารถหาคำตอบได้ในจำนวนรอบที่จำกัด จงปริ้นตัวอักษรให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม โดยไม่ให้ตัวอักษรเกินสี่ตัว

3 เราก็ต้องใช้เวลาคิดสักหน่อยใช่ป่ะ
เราก็ต้องใช้เวลาคิดสักหน่อยใช่ป่ะ??? นั้นหล่ะเรากำลังคิดถึงอัลอริทึมอย่างง่ายอยู่

4 2 1 3 4 5 6 7 8 9

5 เข้าใจปัญหา (อย่างถ่องแท้) ออกแบบการทำงาน แบบทางเดี่ยว (Sequential)
จากรูป... 2 3 4 1 เข้าใจปัญหา (อย่างถ่องแท้) ออกแบบการทำงาน แบบทางเดี่ยว (Sequential) แบบสองทาง (Parallel) 1 2 3 4

6 จากรูป... (ต่อ) เลือกระหว่างค่าประมาณ หรือค่าแม่ยำ
ส่วนใหญ่จะค่าประมาณ เพราะเวลาไปหา Big Oh มันก็จะตัดออกอยู่แล้ว เลือก Data Structures (ไม่ต้องสนใจมาก) Insertion (แทรก) Deletion (ลบ) Searching (ค้นหา)

7 จากรูป... (ต่อ) กำหนดกรอบว่าเราจะใช้อะไร เพื่อที่จะแก้ไขปัญหา
Brute Force (Just do it) Divide and Conquer (ทำให้ปัญหาเล็กลง) Decrease and Conquer ( ทำให้เล็กไปหาใหญ่)

8 จากรูป... (ต่อ) กำหนดโครงสร้างโปรแกรมด้วย...
Algorithm Input Output and so on… กำหนดโครงสร้างโปรแกรมด้วย... Flow Chart (เขียนเป็นรูปกล่องๆ) Pseudo Code (เขียนออกแนวโค้ด) Conceptual Flow (เอา Pseudo Code มาร่วมกับ Flow Chart)

9 ยืนยันว่ามันถูกต้องหรือไม่ (ต้องไม่มีerror) วิเคราะห์ (Big Oh)
จากรูป... (ต่อ) ยืนยันว่ามันถูกต้องหรือไม่ (ต้องไม่มีerror) วิเคราะห์ (Big Oh) ความเร็ว (Time Efficiency) เนื่อที่ที่ต้องใช้ (Space Efficiency) นำไปเขียนเป็นโปรแกรม ทดสอบโค้ดและแก้ไขมัน ฯลฯ

10 ((4+2)+(3*4))+((22-3)+(4+7))


ดาวน์โหลด ppt อัลกอริทึม ITS101 2/2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google