งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา2551 ชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา2551 ชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา2551 ชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน
 ตามแผน ตามจัด ชาย หญิง รวม อนุบาล 1 1 11 9 20 อนุบาล 2 6 13 19 ประถมศึกษาปีที่ 1 15 26 ประถมศึกษาปีที่ 2 18 ประถมศึกษาปีที่ 3 10 ประถมศึกษาปีที่ 4 12 23 ประถมศึกษาปีที่ 5 14 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 16 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 115 101 216

2 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา2552 ชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน
 ตามแผน ตามจัด ชาย หญิง รวม อนุบาล 1 1 12 16 28 อนุบาล 2 9 18 ประถมศึกษาปีที่ 1 7 11 ประถมศึกษาปีที่ 2 15 14 29 ประถมศึกษาปีที่ 3 8 17 ประถมศึกษาปีที่ 4 10 21 ประถมศึกษาปีที่ 5 22 ประถมศึกษาปีที่ 6 19 มัธยมศึกษาปีที่ 1 24 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 112 224

3 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา2553 ชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน
 ตามแผน  ตามจัด ชาย หญิง รวม อนุบาล 1 1 12 9 21 อนุบาล 2 7 20 27 ประถมศึกษาปีที่ 1 10 19 ประถมศึกษาปีที่ 2 6 14 ประถมศึกษาปีที่ 3 13 8 ประถมศึกษาปีที่ 4 15 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 11 22 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 17 มัธยมศึกษาปีที่ 2 26 มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 110 112 222

4 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา2554 ชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน
 ตามแผน ตามจัด ชาย หญิง รวม อนุบาล 1 1 11 22 อนุบาล 2 12 8 20 ประถมศึกษาปีที่ 1 9 16 25 ประถมศึกษาปีที่ 2 21 ประถมศึกษาปีที่ 3 19 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 7 10 17 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 26 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 5 มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 113 117 230

5


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา2551 ชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google