งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

My Profile.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "My Profile."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 My Profile

2 ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ : น.ส. นัทธมน ห้าวหาญ เกิด : 15 มีนาคม 2536
คติพจน์ในการดำเนินชีวิต : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น คติพจน์ในการเรียน : ตั้งใจเข้าไว้ ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถ ความสามารถพิเศษ : สามารถเลียนแบบเสียงร้องเพลงได้ สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ อ่านการ์ตูนเพียงรอบเดียวจะจำได้ทั้งหมดโดยที่ไม่ลืม งานอดิเรกต่างๆ : วาดรูป ดูหนัง ฟังเพลง เล่นอินเตอร์เน็ต อ่านหนังสือ ความฝัน : อยากเป็นแอร์โฮสเตส

3

4 ประวัติการศึกษา 1. จบชั้นอนุบาลจากโรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในช่วง 2. จบชั้นประถมศึกษาปีที่2 จากโรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในช่วง 3. จบชั้นประถมศึกษาปีที่3 จากโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมถ์ เพชราวุธวิทยา จังหวัดกรุงเทพฯ ในช่วง 2545 4. จบชั้นประถมศึกษาปีที่4 จากโรงเรียนทับทอง ในช่วง 2546 5. จบชั้นประถมศึกษาปีที่6 จากโรงเรียนอรรถมิตร จังหวัดกรุงเทพฯ ในช่วง 6. จบชั้นมัธยมศึกษาปี6 จากโรงเรียนหอวัง จังหวัดกรุงเทพฯ ในช่วง ปัจจุบันศึกษาอยู่คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่2

5

6 รางวัลที่เคยได้รับ ด้านคำนวณ : ได้รับเกียรติบัตรในโอกาสผ่านการเรียนหลักสูตรเลขคณิตคิดในใจ ในระดับที่2 ในวันที่ 7 มีนาคม 2546 ด้านภาษา : แข่งเล่านิทานจากรูปภาพสมัยประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รางวัลชนะเลิศ (ครั้งแรกในชีวิต) แข่งเล่านิทานเนื่ืองในวันสุนทรภู่ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 สมัยมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 แข่งเล่านิทานภาษาอังกฤษ Foreign language department ได้รางวัลชนะเลิศ ในสมัยมัธยมศึกษาปีที่ 1 แข่งเล่านิทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเนื่องในงาน สตรีวิทยาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ได้เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ในสมัยมัธยมศึกษาปีที่3

7 ด้านจิตกรรม : เข้าร่วมกิจกรรมอบรมและประกวดออกแบบคาแรคเตอร์ ฮีโร่พันธุ์ใหม่ใส่ใจสุขภาพ ได้เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมในสมัยมัธยมศึกษาปีที่1 เข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาด ห้องเรียนสีเขียวกับการอนุรักษ์พลังงาน ได้เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมในมัยมัธยมศึกษาปีที่1 วันที่ 27 สิงหาคม 2548 เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถประกวดวาดภาพระบายสีวันแม่ ได้เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมในสมัยมัธยมศึกษาปีที่3 วันที่11 สิงหาคม 2550 เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถประกวดวาดภาพระบายสีวันแม่ ได้เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมในสมัยมัธยมศึกษาปีที่4 วันที่ 9สิงหาคม 2551 เข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ วิทยาศาสตร์แก้ปัญหาโลกร้อน ได้เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมในสมัยมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่15 สิงหาคม 2551

8 My Art

9 My Favorite TVXQ!

10 The End


ดาวน์โหลด ppt My Profile.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google