งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำรายงานกลุ่ม แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำรายงานกลุ่ม แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำรายงานกลุ่ม แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม

2 หัวข้อการทำรายงาน เด็กแว๊น แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
Call Center Gangs โจรกรรมรถ การค้าประเวณีและการค้าเด็กและสตรี

3 เนื้อหารายงาน สภาพปัญหา ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ภาพข่าวหรือตัวอย่างของการกระทำความผิดที่สำคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผิดข้อหา มาตราและกฎหมายอะไรบ้าง นำทฤษฎีทางอาชญาวิทยาที่เรียนมาอธิบายสาเหตุของการกระทำความผิด เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาตามแนวทางของทฤษฎีต่างๆ ที่นำมาอธิบาย

4 วิธีดำเนินการ จัดทำรูปเล่ม
จัดตัวแทนนำเสนอหน้าตอนเรียน กลุ่มละไม่เกิน 30 นาที เกณฑ์การให้คะแนน เนื้อหา วิธีการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การทำรายงานกลุ่ม แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google