งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสือการ์ตูนเล่มเล็ก ม.4/6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสือการ์ตูนเล่มเล็ก ม.4/6"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนังสือการ์ตูนเล่มเล็ก ม.4/6
เรื่อง พลังงานทดแทน

2 รูปแบบการทำงาน งานคู่ Buddy
ขนาด A4 พับครึ่ง จะแนวตั้งหรือแนวนอนตามสะดวก ปริมาณ 3 แผ่นพับครึ่ง = 12 หน้า กำหนดส่ง 18 กุมภาพันธ์ 2557 เกณฑ์การให้คะแนน รูปแบบและความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน เนื้อหา คะแนน ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 5 คะแนน

3 หนังสือการ์ตูนเล่มเล็ก ม.4/7
เรื่อง หลักการประหยัดพลังงาน

4 รูปแบบการทำงาน งานคู่ Buddy
ขนาด A4 พับครึ่ง จะแนวตั้งหรือแนวนอนตามสะดวก ปริมาณ 3 แผ่นพับครึ่ง = 12 หน้า กำหนดส่ง 18 กุมภาพันธ์ 2557 เกณฑ์การให้คะแนน รูปแบบและความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน เนื้อหา คะแนน ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 5 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt หนังสือการ์ตูนเล่มเล็ก ม.4/6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google