งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-learning Present Human Trafficking.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-learning Present Human Trafficking."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-learning Present Human Trafficking

2 Human Trafficking หลายต่อหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับคำว่า Human Traffickingเพราะมันอาจจะไม่คุ้นหูกันมากนัก แต่ถ้าบอกว่า Human Trafficking คือ การค้ามนุษย์นั่นเอง ทุกคนจะร้อง “ อ๋อ ” ขึ้นมาทันทีเลย ซึ่งปัจจุบันปัญหานี้พบมากในประเทศไทยซึ่งจัดอยู่ใน ปัญหาความมั่นคงของชาติ เพราะเนื่องจากเป็นการลิดรอนสิทธิ์ของมนุษย์ ก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การค้ามนุษย์ก่อน ว่าเป็นอย่างไร ทำกันอย่างไร และที่สำคัญ เป้าหมายขององค์การเหล่านี้ เป็นกลุ่มใด

3 การค้ามนุษย์  การค้ามนุษย์ หมายความรวมถึง เด็กและหญิงที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และพึงได้รับการช่วยเหลือ ในกรณีดังนี้ คือ เด็กหรือหญิงที่ถูกบุคคล กลุ่มคน หรือองค์กร เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด รับไว้ หน่วงเหนี่ยว กักขัง หรือ ซ่อนเร้น ซึ่งเด็กหรือหญิงโดยใช้อุบายล่อลวง ขู่เข็ญ ประทุษร้าย ใช้อำนาจครอบงำผิดทำนองคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทำภายในหรือนอกราชอาณาจักร และการกระทำดังกล่าวทำให้เด็กหรือหญิงนั้น ตกอยู่ในสภาวะจำยอมกระทำการหรือยอมรับการกระทำใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การค้าบริการทางเพศ การข่มขู่บังคับจิตใจ การใช้แรงงานโดยกดขี่ทารุณ บังคับขู่เข็ญให้เป็นขอทาน งานรับใช้ในบ้านและหรือการกระทำอื่นใดที่ไร้คุณธรรม ซึ่งเด็กและหญิงนั้นหมายความรวมถึงเด็กและหญิงต่างชาติ หรือที่ไม่สามารถระบุสัญชาติได้เข้าประเทศไทยแบบถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม

4 การค้ามนุษย์ จากความหมายของ การค้ามนุษย์แล้ว จะบ่งบอกถึงการจำกัดอิสรภาพของมนุษย์ไปด้วยเลยทีเดียว โดยองค์กรเหล่านี้จะมีเป้าหมายหลัก ๆ เป็นกลุ่ม เด็ก และ สตรี โดยล่าสุดแล้ว จากรายงานการค้ามนุษย์ประจำปี 2551 จะพบว่า เด็กก่อนวัยเรียน จะเป็นเป้าหมายสำคัญของการค้ามนุษย์ และ สตรีวัยรุ่น จะเป็นเป้าหมายสำคัญของการค้ามนุษย์ในลักษณะค้าบริการทางเพศ และชาวต่างประเทศ(ต่างด้าว) เป็นเป้าหมายสำคัญในการค้ามนุษย์ในลักษณะ กรรมกร ค้าแรงงาน ดังนั้นต้องมีการป้องกัน ต่าง ๆ เกิดขึ้นมาในประเทศ

5 องค์กรที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน
องค์กรที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันได้มีหลากหลายองค์กรเลยทีเดียว แต่องค์กรหลัก ๆ ที่สามารถพบเห็นได้บ่อย ๆ มีดังนี้ 1. รัฐบาล โดยได้ออกกฎหมาย พ.ร.บ. ขึ้นในประเทศเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ โดยใช้ชื่อว่า พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 2. องค์กรเอกชน โดยจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันมีหลายองค์กรทางเอกชน ไม่ว่าจะเป็น องค์กรกระจกเงาที่ดูแลเกี่ยวกับความรุนแรงของเด็กและสตรีรวมถึงการค้าเด็กและสตรี และตามหน่วยงานตามจังหวัดต่าง ๆ 3. องค์กรประชาชน ที่ใช้ชื่อนี้เพราะว่า ประชาชนทุกคนมีส่วนเป็นหูเป็นตาให้กับประเทศชาติ ดูแลเรื่องการค้ามนุษย์เหมือนกัน

6 ช่องทางในการแจ้งเบาะแส
1. องค์กรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หมายเลขด่วน 1300 2. โครงการ TRAFCORD 3. มูลนิธิกระจกเงา  ต่อ 11, ต่อ 18 4. สื่อ ออนไลน์ทุกชนิด ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบ Website ต่าง ๆ 5. สื่อสาธารณะทั่วไป เช่น โทรทัศน์ , วิทยุ 6. องค์การตามภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ที่ว่าการอำเภอ/ จังหวัด

7 Present By วุฒิชัย อุดหนุน


ดาวน์โหลด ppt E-learning Present Human Trafficking.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google