งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผ่าน Apps Play Store.. การโหลด Apps จาก. ค้นหา Apps.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผ่าน Apps Play Store.. การโหลด Apps จาก. ค้นหา Apps."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผ่าน Apps Play Store.

2 การโหลด Apps จาก.

3

4

5 ค้นหา Apps

6 การโหลด Apps จาก.

7

8

9

10

11

12

13

14 การนำ ICON โปรแกรมออกไปที่ หน้า HOME แตะที่ ICON ค้าง ไว้

15 การนำ ICON โปรแกรมออกไปที่ หน้า HOME เลือกตำแหน่งที่ จะวางลง

16 การถอนโปรแกรมออก

17

18

19

20

21 การติดตั้งเนื้อหา Tablet ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (OBEC Content) เปิดแท็บเล็ตแล้วเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊ค ทางพอร์ต miniUSB แตะเปิดที่เก็บข้อมูล USB ที่จอแท็บเล็ต ( ให้ไอคอนแอนดอรยด์ เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีส้ม ) คัดลอก โฟลเดอร์ ชื่อ OBECcontentM2 และ Apps ชื่อ M2OBECCONTENT จาก DVD หรือสื่อบันทึกอย่างอื่น นำไปลงไว้ในตำแหน่ง root ของแท็บเล็ต ดังรูป ( ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที )

22 ขั้นตอนที่ 2 การติดตั้งแอป พลิเคชันและสื่อการเรียนรู้ 1. เปิดแท็บเล็ตให้อยู่ในสถานะ พร้อมใช้งาน 3. แตะเปิด Apps ที่มีชื่อว่า “ เครื่อง การติดตั้ง ”

23 4. แตะปุ่ม “ ติดตั้ง ”

24 5. แตะเลือกหัวข้อ “ หน่วยความจำภายใน ”

25 6. ติดตั้ง AppsOBEC EDU โดยการแตะเลือกไฟล์ M2OBECCONTENT.apk

26 7. แตะเลือกไอคอน “ โปรแกรมติดตั้งแพคเกจ ” 8. กรอกรหัสผ่าน 123456 แล้วแตะปุ่ม “ ตกลง ” 123456

27 9. เมื่อการติดตั้งสิ้นสุดลงจะปรากฏไอคอน OBEC EDU ในกลุ่มไอคอน Apps ให้แตะค้างเพื่อนำมาวางไว้ในหน้าเดสก์ท็อป

28 6. การสร้างและการใช้งาน QR Code รหัสคิวอาร์ (QR Code : Quick Respond Code) เป็นรหัสแท่งสองมิติประเภทหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมในแทบทุกประเทศทั่วโลก ประกอบด้วยมอดูลสีดำเรียงตัวกัน มีสัณฐานสี่เหลี่ยม มีพื้นหลังสีขาว ที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องสแกนคิวอาร์ ในโทรศัพท์มือถือที่มีกล้อง และ Smartphone เพื่อถอดข้อมูลในรูปข้อความ หน้า 85

29 การสร้าง QR Code ( ทำในเครื่องคอมฯ ) ด้วยเว็บไซต์ http://www.zxing.appspot.com/generator/ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้

30 2.5 การใช้โปรแกรมนำเสนองาน โปรแกรม ZoomIt

31 โปรแกรม Moborobo


ดาวน์โหลด ppt ผ่าน Apps Play Store.. การโหลด Apps จาก. ค้นหา Apps.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google