งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ
(จมน้ำ พลัดตก หกล้ม และการบาดเจ็บในเด็ก) ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค การประชุมชี้แจงการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ ประจำปีประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 17 ต.ค ณ กรมควบคุมโรค

2

3 Drowning กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

4 21 ตัวเป็นประเด็นเน้นหนัก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข: ตัวชี้วัด ปี 2560 96 ตชว. ตชว. (จมน้ำ) ปี 2561 80 ตชว. 32 ตชว. กระทรวง สธ. กอง ตรวจราชการ PA: 11 ตชว. 21 ตัวเป็นประเด็นเน้นหนัก (รวมเรื่องจมน้ำ) กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

5

6

7

8

9

10 เป้าหมายการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
และจำนวนทีมผู้ก่อการดี ปี 61 พื้นที่สีแดงและสีเหลือง มีจำนวนทีมอย่างน้อย ร้อยละ ของจำนวนอำเภอ พื้นที่สีเขียว มีจำนวนทีมอย่างน้อย ร้อยละ 30 ของจำนวนอำเภอ เป้าหมายทีมผู้ก่อการดี: (581 ทีม)_ทีมใหม่ พื้นที่สีแดง ลดลงร้อยละ 25 ต่อปี พื้นที่สีเหลือง ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี พื้นที่สีเขียว ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี เป้าลดจำนวนการตาย: (อัตรา* = 4.5) * อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กต่อประชากรเด็กแสนคน กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

11

12 สามารถ Download ได้ที่ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค www.thaincd.com
เป้าหมายการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และจำนวนทีมผู้ก่อการดี ปี 61 จำแนกรายจังหวัด สามารถ Download ได้ที่ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

13 Falls กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

14

15 มีผู้สูงอายุเสียชีวิตกว่า 6,000 คน
ในระยะเวลา 10 ปี มีผู้สูงอายุเสียชีวิตกว่า 6,000 คน อายุ 60 ปีขึ้นไป ทุกกลุ่มอายุ ที่มา : ข้อมูลมรณบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์โดย : สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

16

17

18

19 เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.
การดำเนินงานป้องกันการพลัดตก หกล้ม ปีงบประมาณ 2561 เป้าหมาย เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564 อัตราการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม ในพื้นที่นำร่องลดลงจากปีที่ผ่านมา < ร้อยละ 5 ชุดกิจกรรม มาตรการ ติดตามและประเมินผล สร้างและพัฒนาเครือข่าย ป้องกันการพลัดตกหกล้ม ในผู้สูงอายุ สื่อสารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ต่อการพลัดตกหกล้มฯ สร้างเครือข่ายดำเนินงานป้องกัน การบาดเจ็บ จากการพลัดตก หกล้ม ในผู้สูงอายุ กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

20 การดำเนินงานป้องกันการพลัดตก หกล้ม ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการในสถานบริการ สาธารณสุข 12 แห่ง (2 รพศ. 8 รพช. 2 รพ.สต.) ในพื้นที่ 5 จังหวัด (นครปฐม ปราจีนบุรี นครพนม สกลนคร นครศรีธรรมราช) ดำเนินการต่อเนื่อง ในสถานบริการสาธารณสุข 12 แห่ง ถอดบทเรียนการดำเนินงานของสถานบริการสาธารณสุข การสื่อสารความเสี่ยง/กิจกรรมรณรงค์ ผลจากการสำรวจ พบว่า - 19 % ยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเรื่องการใช้ยา - 10 % ยังพบว่าสวมใส่รองเท้าที่ไม่พอดี พื้นลื่น และไม่มีดอกยาง กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

21 เครื่องมือสำหรับการดำเนินงาน Falls
การประเมินความเสี่ยง online กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

22 Child Injury กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

23 ข้อมูล/สื่อสาร ความเสี่ยง
การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ปีงบประมาณ 2561 การใช้สมุดสุขภาพแม่และเด็ก (เล่มสีชมพู) คู่มือแกนนำนักเรียนและเยาวชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Strong Smart Smile) (ร่วมกับกรมอนามัย) ประเมิน/วิชาการ สื่อสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ข้อมูล/สื่อสาร ความเสี่ยง กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

24 ขอบคุณมากค่ะ กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google