งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายการวัสดุอ้างอิง (RM) และตัวอย่างควบคุม (Qc sample) สำหรับห้องปฏิบัติการ NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายการวัสดุอ้างอิง (RM) และตัวอย่างควบคุม (Qc sample) สำหรับห้องปฏิบัติการ NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายการวัสดุอ้างอิง (RM) และตัวอย่างควบคุม (Qc sample) สำหรับห้องปฏิบัติการ
NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. ประจำปี 2560

2 List of Reference Materials (RM)
รหัสตัวอย่าง รายการ Expired Date ราคา/ชุด (บาท) RMFF-FA ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ RMFF-ST RMFF-FA Water – soluble chlorides (as NaCl) in Feeding Stuffs Aerobic plate count in Starch Moisture and Protein in Feeding Stuffs December 2017 February 2018 500 บาท RMFF-FA ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ December 2018

3 Reference Materials (RM)
FOOD Water – soluble chlorides (as NaCl) in Feeding Stuffs Expired Date : December 2017 ราคา/ชุด : 500 บาท RMFF-FA RMFF-ST RMFF-FA RMFF-FA Aerobic plate count in Starch Expired Date : December 2017 ราคา/ชุด : 500 บาท Water – soluble chlorides (as NaCl) in Feeding Stuffs Expired Date : December 2018 ราคา/ชุด : 500 บาท Moisture and Protein in Feeding Stuffs Expired Date : February 2018 ราคา/ชุด : 500 บาท

4 List of Quality Control Sample (QC Sample)
รหัสตัวอย่าง รายการ Expired Date ราคา/ชุด (บาท) Water - soluble chlorides (as NaCl) in Feeding stuffs December 2017 300 บาท QCFF-FA 300 บาท Ca, Mg, K and Na in Milk powder June 2017 QCFF-MP pH – value in natural water June 2017 400 บาท QCEN-NW Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) in water 400 บาท November 2017 QCEN-W Moisture, Protein, Ash and pH in Flour (wheat flour) December 2017 300 บาท QCFF-FL pH-value in water November 2017 400 บาท QCEN-W Total hardness (as CaCO3) and Chlorides (as Cl) in water November 2017 400 บาท QCEN-W Heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se and Zn) in water January 2018 400 บาท QCEN-W C, Cr, Cu, Mn, Ni, P, S, Si of Carbon and Low alloy steel - 3,500 บาท QCCH-CL Hydrochloric acid (HCl) and Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) 400 บาท QCCH-SS January 2018

5 Quality Control Sample (QC Sample)
Water – soluble chlorides (as NaCl) in Feeding Stuffs Expired Date : December 2017 ราคา/ชุด : 300 บาท QCFF-FA QCFF-MP QCEN-W Ca, Mg, K and Na in Milk powder Expired Date : June 2017 pH - Value in water Expired Date : November 2017 ราคา/ชุด : 400 บาท

6 Quality Control Sample (QC Sample)
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) in water Expired Date : November 2017 ราคา/ชุด : 400 บาท QCEN-W QCEN-W QCEN-NW Total hardness (as CaCO3) and Chlorides (as Cl) in water pH - Value in natural water Expired Date : June 2017 ราคา/ชุด : 400 บาท

7 Quality Control Sample (QC Sample)
Hydrochloric acid(HCl) and Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) Expired Date : January 2018 ราคา/ชุด : 400 บาท QCCH-SS QCFF-FL QCEN-W Moisture, Protein, Ash and pH in Flour (wheat flour) Expired Date : December 2017 ราคา/ชุด : 300 บาท Heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se and Zn) in water Expired Date : January 2018 ราคา/ชุด : 400 บาท

8 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt รายการวัสดุอ้างอิง (RM) และตัวอย่างควบคุม (Qc sample) สำหรับห้องปฏิบัติการ NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google