งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 2.2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 2.2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 2.2. คุยโซไซตี้ (KUISOCIETY) ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน งานวิจัย และงานวิชาการ

2 เครือข่ายสังคมคุย หรือ คุยโซไซตี้ (KuiSociety)  เครื่องมือที่ให้บริการบนคุยโซไซตี้  เป็นซอฟต์แวร์ประเภท Social Software คล้าย Hi5 Facebook  สร้าง BLOG / Bookmark / Albums / Twitter / Files / Mail  สร้างชุมชน / กลุ่มเพื่อนได้  เป็น Portal ไปยัง Kui Sci / Kui POL / Kui Herb

3 เครือข่ายสังคมคุย หรือ คุยโซไซตี้ (KuiSociety) (2) มีรากฐานมาจากโปรแกรมสถาปนาองค์ความรู้ (Kui) เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการความรู้ในรูปแบบของชุมชน ความร่วมมือทางวิชาการ สร้างสังคมเครือข่ายเพื่อน ไปสู่สังคมเครือข่ายนักวิจัย

4 เครือข่ายสังคมคุย หรือ คุยโซไซตี้ (KuiSociety) (3)  จุดเริ่มต้นของซอฟต์แวร์อนุพันธ์คุย  สมาชิกของคุยซายน์ต้องเป็นสมาชิกของคุยโซไซตี้ก่อน จึงจะ สามารถเข้าสู่ระบบอื่นๆได้  เป็น Portal ของทุกอนุพันธ์คุย

5 คุยโซไซตี้ (KuiSociety)

6 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 2.2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google