งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2559 อาหาร สิ่งแวดล้อม เคมี ฟิสิกส์ สอบเทียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2559 อาหาร สิ่งแวดล้อม เคมี ฟิสิกส์ สอบเทียบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2559 อาหาร สิ่งแวดล้อม เคมี ฟิสิกส์ สอบเทียบ

2 กิจกรรมทดสอบความชำนาญสาขา อาหาร /1 ตัวอย่างรายการ วันที่ส่ง ตัวอย่าง สถาน ะ ผู้ ประสานง าน Feeding stuffs Water - soluble chlorides (as NaCl) 4 ม. ค. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร สุกัลยา พลเดช Starch (natural spiked sample) Aerobic plate count 18 ม. ค. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร สุกัลยา พลเดช FlourMoisture, Protein, Ash and pH 15 ก. พ. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร สุกัลยา พลเดช Feeding stuffs Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, K, Na, Zn and P 7 มี. ค. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร สุกัลยา พลเดช Feeding stuffs Moisture, Protein, Crude fat, Crude fiber and Ash 25 เม. ย. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร สุกัลยา พลเดช

3 กิจกรรมทดสอบความชำนาญสาขา อาหาร /2 ตัวอย่างรายการ วันที่ส่ง ตัวอย่าง สถาน ะ ผู้ ประสานง าน Beverag e pH - value, Benzoic acid (pilot study) 23 พ. ค. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร สุกัลยา พลเดช Milk powder Ca, Mg, K, Se and Na (pilot study) 27 มิ. ย. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร สุกัลยา พลเดช Food simulan t (3% acetic acid) Melamine (ASEAN PROGRAM) 13 ม. ค. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร พจมาน ท่าจีน Food simulan t (3% acetic acid) Heavy metals (Ba, Co, Cu, Fe, Ge, Li, Mn, Sb, Zn) (ASEAN PROGRAM) 20 เม. ย. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร พจมาน ท่าจีน หน้าแรก PREVIOUS NEXT

4 กิจกรรมทดสอบความชำนาญสาขา สิ่งแวดล้อม / 1 ตัวอย่า ง รายการ วันที่ส่ง ตัวอย่าง สถานะผู้ ประสานง าน water pH - value 14 ธ. ค. 2558 กำลัง เปิด รับ สมัคร วรรณี อู่ ไพบูรณ์ water Heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se and Zn) 4 ม. ค. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร วรรณี อู่ ไพบูรณ์ water Total hardness (as CaCO 3 ) and Chlorides (as Cl) 11 ม. ค. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร จิราวรรณ หาญวัฒ นกุล water Total dissolved solids (TDS) 18 ม. ค. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร วรรณี อู่ ไพบูรณ์ water Total suspended solids (TSS) 7 มี. ค. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร วรรณี อู่ ไพบูรณ์

5 กิจกรรมทดสอบความชำนาญสาขา สิ่งแวดล้อม /2 ตัวอ ย่าง รายการวันที่ส่ง ตัวอย่าง สถานะผู้ ประสานง าน waterChemical Oxygen Demand (COD) 18 เม. ย. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร วรรณี อู่ ไพบูรณ์ waterHg 16 พ. ค. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร วรรณี อู่ ไพบูรณ์ waterBiochemical Oxygen Demand (BOD) 23 พ. ค. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร วรรณี อู่ ไพบูรณ์ Natur al water pH - value 27 มิ. ย. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร วรรณี อู่ ไพบูรณ์ หน้าแรก PREVIOUS NEXT

6 กิจกรรมทดสอบความชำนาญสาขาเคมี ตัวอย่ าง รายการวันที่ส่ง ตัวอย่าง สถานะผู้ ประสานง าน Stainl ess steel C, Cr, Mn, Mo, Ni, P, S, Si 21 ธ. ค. 2558 กำลัง เปิด รับ สมัคร จิราวรรณ หาญวัฒ นกุล GlassBoron (pilot study) 20 ม. ค. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร จิราวรรณ หาญวัฒ นกุล GlassSodium oxide released from glass (pilot study) 16 มี. ค. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร จิราวรรณ หาญวัฒ นกุล Portla nd cemen t Fe 2 O 3 25 เม. ย. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร จิราวรรณ หาญวัฒ นกุล Stand ard soluti on Hydrochloric acid (HCl) and EDTA 9 พ. ค. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร จิราวรรณ หาญวัฒ นกุล

7 กิจกรรมทดสอบความชำนาญสาขา ฟิสิกส์ ตัวอ ย่าง รายการ วันที่ส่ง ตัวอย่าง สถานะผู้ ประสานง าน Steel bar Tensile strength, Yield strength, Elongation, Maximum force, Reduction of area (Range 2 kN - 450 kN) 9 มี. ค. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร พจมาน ท่าจีน Rubb er Hardness Range: 20 - 90 Type A @ 23ºC 11 พ. ค. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร พจมาน ท่าจีน Rubb er glove Size, Force at break, Tensile strength, Elongation, Yield strength 16 พ. ค. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร พจมาน ท่าจีน หน้าแรก PREVIOUS NEXT

8 กิจกรรมทดสอบความชำนาญสาขาสอบ เทียบ /1 ตัวอย่ าง รายการ วันที่ส่ง ตัวอย่าง สถานะผู้ ประสานง าน Dimen sions Digital Micrometer; Range 0 – 25 mm, Resolution 0.001 mm 8 ม. ค. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร เยาว ลักษณ์ ชินชูศักดิ์ Dimen sions Digital Caliper, Range 0 – 150 mm, Resolution 0.01 mm 8 ม. ค. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร เยาว ลักษณ์ ชินชูศักดิ์ Dimen sions Dial Indicator (Lever Type), Range 0 – 1 mm, Resolution 0.01 mm 8 ม. ค. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร เยาว ลักษณ์ ชินชู ศักดิ์ Dimen sions Digital Thickness Gauge, Range 0 – 10 mm, Resolution 0.001 mm 8 ม. ค. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร เยาว ลักษณ์ ชินชูศักดิ์ Dimen sions Steel Ruler, Range 0 – 600 mm, Resolution 0.5 mm 8 ม. ค. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร เยาว ลักษณ์ ชินชูศักดิ์ Dimen sions Gauge Block (Steel) grade 1 (2.5, 10, 25, 50, 100 mm) 8 ม. ค. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร เยาว ลักษณ์ ชินชู ศักดิ์

9 กิจกรรมทดสอบความชำนาญสาขาสอบ เทียบ /2 ตัวอย่ าง รายการ วันที่ส่ง ตัวอย่าง สถานะ ผู้ ประสานง าน MassElectronic Balance, (round 1) Capacity 200 g, 0.01 mg (use standard weight class E1 or class E2) 8 ม. ค. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร เยาว ลักษณ์ ชินชู ศักดิ์ MassElectronic Balance, (round 2) Capacity 200 g, 0.1 mg (use standard weight class E2 or class F1) 8 ม. ค. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร เยาว ลักษณ์ ชินชู ศักดิ์ Volum e Burette, 10 ml 8 ม. ค. 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร เยาว ลักษณ์ ชินชู ศักดิ์ Volum e Cylinder, 10 ml 8 ม. ค 2559 กำลัง เปิด รับ สมัคร เยาว ลักษณ์ ชินชูศักดิ์ หน้าแรก PREVIOUS


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2559 อาหาร สิ่งแวดล้อม เคมี ฟิสิกส์ สอบเทียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google