งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารกระตุ้นสมรรถภาพการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารกระตุ้นสมรรถภาพการผลิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารกระตุ้นสมรรถภาพการผลิต
สารใช้เสริมอาหารสัตว์

2 สารกระตุ้นสมรรถภาพการผลิต (Performance Stimulants)
สารใช้เสริมอาหารสัตว์ (feed supplement) สารเพิ่มเติมในอาหาร (feed additive) สารใช้ฝัง (implant substant)

3 1. สารใช้เสริมอาหารสัตว์ (feed supplement)
สารที่ใช้ปรับปรุงอาหารพื้นฐาน (basal diet) ให้มีคุณภาพดีขึ้นหรือมีคุณค่าทางโภชนะที่เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์

4 (rumen by - pass protein) encapsulated methionine
สารเสริมโปรตีน ยีสต์, single cell protein กรดแอมิโนสังเคราะห์ lysine methionine Protected protein (amino acid) (rumen by - pass protein) encapsulated methionine

5 calcium salts of fatty acid Ca2+ saturated fatty acid
สารเสริมพลังงาน fat, oil Protected fat , by - pass fat calcium salts of fatty acid Ca2+ saturated fatty acid unsaturated fatty acid Dissociate at pH 2-3

6 CaCO3 Na2HPO4 Fe2(SO)4 ZnSO4 CuSO4
สารเสริมแร่ธาตุ แร่ธาตุสังเคราะห์ CaCO3 Na2HPO4 Fe2(SO)4 ZnSO4 CuSO4 แร่ธาตุในรูปสารประกอบอินทรีย์ (organic mineral compound) แร่ธาตุปลีกย่อย interaction ระหว่างแร่ธาตุ interaction กับโภชนะอื่น ๆ phytic acid - Zn

7 เตรียมแร่ธาตุในรูปสารประกอบเชิงซ้อน โดยใช้กลุ่มของสารที่ทำหน้าที่เป็นตัวพาหรือกักเก็บแร่ธาตุจนไปถึงลำไส้หรือป้องกัน จนถึงเข้าไปในเซลล์สำไส้ กระแสโลหิต เนื้อเยื่อ อวัยวะเป้าหมาย  คอมเพล็กซ์ (complex)  คีเลท (chelate)  โปรทีเนท (proteinate)

8 Mn - polysaccharide complex*
 สารประกอบเชิงซ้อนของคาร์โบไฮเดรตกับโลหะ (metal polysaccharide complex) เกลือโลหะที่ละลายได้กับสารละลายของโพลีแซคคาไรด์ Mn - polysaccharide complex* * อัตราการผสมติด Zn - polysaccharide complex

9 Zn - methionine* , Zn - lysine Mn - methionine** , Fe - methionine
 สารประกอบเชิงซ้อนของกรดแอมิโนกับโลหะ (metal amino acid complex) เกลือโลหะที่ละลายได้กับกรดแอมิโน Zn - methionine* , Zn - lysine Mn - methionine** , Fe - methionine Cu - lysine * น้ำหนักเพิ่ม/วัน , feed efficiency , ปริมาณน้ำนม ** ระบบภูมิคุ้มกัน ป้องกันปัญหา foot rot

10 Cu, Zn, Fe Mn, Co Ca, Mg Cu, Zn, Mn chelate ovary activity
เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างอิออนโลหะจากเกลือโลหะที่ละลายได้กับกรดแอมิโน (metal amino acid chelate) Cu, Zn, Fe Mn, Co Ca, Mg Cu, Zn, Mn chelate ovary activity การตายของตัวอ่อน

11 ตารางแสดงความจำเพาะเจาะจงของเนื้อเยื่อเป้าหมายกับ คีเลตของกรดอะมิโนชนิดต่าง ๆ
(Vandergrift, * อ้างอิงโดย พงษ์เพียจันทร์, 2538)

12 โปรทีเนท (proteinate)
เกิดจากคีเลชั่น (chelation) ของเกลือโลหะที่ละลายได้กับกรดแอมิโน หรือโปรตีนที่ถูกไฮโดรไลซ์ (metal proteinate) Cu, Co, Fe, Mn, Zn Cu proteinate การใช้ประโยชน์ได้ของ Cu Zn proteinate gain , feed efficiency

13 สารเสริม ไวตามิน ไวตามินสังเคราะห์ ไวตามินเออะซิเตต เอปาล์มมิเตต ไวตามินดี 3 Thiamin hydrochloride Niacin สังเคราะห์ Choline chloride


ดาวน์โหลด ppt สารกระตุ้นสมรรถภาพการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google