งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนโปรแกรมเพื่อการทบทวน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนโปรแกรมเพื่อการทบทวน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนโปรแกรมเพื่อการทบทวน
เรื่อง บทประยุกต์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดย…ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัสสรา อินทรกำแหง 16/09/61

2 คำเตือน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน การใช้บทเรียนโปรแกรมเพื่อช่วยทบทวนบทเรียน ในครั้งนี้ นักเรียนควร เคารพกติกา อย่าง เคร่ง ครัด และต้อง มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 1 16/09/61

3 กติกา 2 นักเรียนอ่านโจทย์ให้เข้าใจ
ก่อนจะคลิกเม้าท์ในขั้นตอนต่อไปต้องเตรียมกระดาษและปากกาสีน้ำเงินเพื่อลงมือทำแบบฝึกหัด จากนั้นจึงคลิกเฉลยเพื่อตรวจสอบดูว่าคำตอบตนเองถูกต้องหรือไม่ โดยใช้ปากกาแดงตรวจหากผิดต้องแก้ไขลงในกระดาษตนเองให้ถูกต้อง 2 16/09/61

4 ก่อนเรียนมาทำความเข้าใจคำศัพท์กันก่อน ดีกว่านะจ๊ะ
คำถาม ราคาซื้อหมายถึงอะไร ก่อนคลิกเพื่อเปิดเฉลยต้องเขียน คำตอบ ให้เสร็จก่อนนะ..เมี๊ยว... เฉลย ราคาที่พ่อค้าแม่ค้าลงทุนซื้อหรือต้นทุนในการซื้อสินค้า 3 16/09/61

5 4 ราคาขายหมายถึงอะไร ราคาที่พ่อค้าแม่ค้าขายให้กับผู้ซื้อ คำถาม เฉลย
ก่อนคลิกเพื่อเปิดเฉลยต้องเขียนคำตอบ ให้เสร็จก่อนนะ..เมี๊ยว... เฉลย ราคาที่พ่อค้าแม่ค้าขายให้กับผู้ซื้อ 4 16/09/61

6 5 ลดราคาหมายถึงอะไร ส่วนลดที่ลดจากราคาที่ปิดประกาศขายไว้ คำถาม เฉลย
ก่อนคลิกเพื่อเปิดเฉลยต้องเขียนคำตอบ ให้เสร็จก่อนนะ..เมี๊ยว... เฉลย ส่วนลดที่ลดจากราคาที่ปิดประกาศขายไว้ 5 16/09/61

7 จำนวนเงินส่วนที่ราคาขายมากกว่าราคาซื้อ
คำถาม กำไรหมายถึงอะไร ก่อนคลิกเพื่อเปิดเฉลยต้องเขียนคำตอบ ให้เสร็จก่อนนะ..โฮ่ง... เฉลย จำนวนเงินส่วนที่ราคาขายมากกว่าราคาซื้อ 6 16/09/61

8 จำนวนเงินส่วนที่ราคาซื้อมากกว่าราคาขาย
คำถาม ขาดทุนหมายถึงอะไร ก่อนคลิกเพื่อเปิดเฉลยต้องเขียนคำตอบ ให้เสร็จก่อนนะ..เมี๊ยว... เฉลย จำนวนเงินส่วนที่ราคาซื้อมากกว่าราคาขาย 7 16/09/61

9 ถ้าคะแนนสอบเต็ม 100 คะแนน วิลลี่จะสอบได้ 85 คะแนน
คำถาม วิลลี่สอบได้ร้อยละ 85 ของคะแนนเต็มหมายความว่าอย่างไร เฉลย ถ้าคะแนนสอบเต็ม 100 คะแนน วิลลี่จะสอบได้ 85 คะแนน 8 16/09/61

10 ถ้าคนัยมีเงินเดือน 100 บาท ดนัยจะจ่ายค่าประกันสังคม 5 บาท
คำถาม ดนัยจ่ายค่าประกันสังคมร้อยละ5ของเงินเดือน หมายความว่าอย่างไร เฉลย ถ้าคนัยมีเงินเดือน 100 บาท ดนัยจะจ่ายค่าประกันสังคม 5 บาท 9 16/09/61

11 ถ้าลงทุน 100 บาท จะได้กำไร 15 บาท
คำถาม กำไรร้อยละ 15 หมายความว่าอย่างไร เฉลย ถ้าลงทุน 100 บาท จะได้กำไร 15 บาท แสดงว่า ขายไป 115 บาท 10 16/09/61

12 ถ้าทุน 100 บาท จะขาดทุน 12 บาท
คำถาม ขาดทุน ร้อยละ12 หมายความว่าอย่างไร เฉลย ถ้าทุน 100 บาท จะขาดทุน 12 บาท แสดงว่าขายไป 88 บาท 11 16/09/61

13 ถ้าปิดราคา 100 บาท ลดราคา 20 บาทแสดงว่าขายจริง 80 บาท
คำถาม ลดราคา 20% หมายความว่าอย่างไร เฉลย ถ้าปิดราคา 100 บาท ลดราคา 20 บาทแสดงว่าขายจริง 80 บาท 12 16/09/61

14 จำนวนเงินที่นำไปฝากธนาคารหรือกู้ธนาคาร
คำถาม เงินต้นหมายถึงอะไร เฉลย จำนวนเงินที่นำไปฝากธนาคารหรือกู้ธนาคาร 13 16/09/61

15 เงินที่เป็นผลประโยชน์แก่เจ้าของเงิน
คำถาม ดอกเบี้ยหมายถึงอะไร เฉลย เงินที่เป็นผลประโยชน์แก่เจ้าของเงิน 14 16/09/61

16 อัตราดอกเบี้ยหมายถึงอะไร
คำถาม อัตราดอกเบี้ยหมายถึงอะไร เฉลย ดอกเบี้ยที่ธนาคารตอบแทนให้ผู้ฝาก โดยคิดเทียบจากเงินต้น 100บาท ในระยะเวลา 1 ปี 15 16/09/61

17 ผลบวกระหว่างเงินต้นกับดอกเบี้ย
คำถาม เงินรวมหมายถึงอะไร เฉลย ผลบวกระหว่างเงินต้นกับดอกเบี้ย 16 16/09/61

18 ข้อควรจำ 17 กำไร = ราคาขาย - ราคาทุน ขาดทุน = ราคาทุน - ราคาขาย
ราคาทุน = ราคาขาย - กำไร ราคาขายจริง = ราคาที่ติดไว้ - ราคาที่ลดให้ 17 16/09/61

19 โจทย์ปัญหาร้อยละ 18 16/09/61

20 หลักในการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ
1. วิเคราะห์โจทย์ปัญหา โดยตอบคำถามต่อไปนี้ โจทย์กล่าวถึงอะไร โจทย์กำหนดอะไร โจทย์ต้องการทราบอะไร 19 16/09/61

21 2.วางแผนในการแก้ปัญหา (ทำอะไรก่อน หลังอย่างไร)
3.ลงมือปฏิบัติ(วิธีทำ)ดังนี้ 3.1 ถ้ามีข้อความร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้เขียนความหมายก่อน 3.2 เทียบบัญญัติไตรยางค์ 3 บรรทัด ดังนี้ บรรทัดที่1 เขียนสิ่งที่โจทย์กำหนด โดยนำสิ่งเดียวกับที่โจทย์ถามไว้ด้านขวามือ บรรทัดที่2 เทียบสิ่งที่โจทย์กำหนด จำนวน 1 หน่วย บรรทัดที่3 เขียนสิ่งที่โจทย์ถาม 20 16/09/61

22 แบบฝึกหัดทบทวน 21 16/09/61

23 22 โจทย์ เฉลย ปากกา 5 ด้าม ราคา 100 บาท ถ้าซื้อปากกา 8 ด้ามราคาเท่าไร
อ๊ะ อ๊ะ อย่าเพิ่งคลิกจนกว่าจะทำวิธีทำใส่กระดาษเสร็จนะครับ ปากกา 5 ด้าม ราคา บาท ปากกา 1 ด้าม ราคา บาท 5 ปากกา 8 ด้าม ราคา 100 x 8 = บาท 5 ตรวจคำตอบในกระดาษ ด้วย ตนเอง โดยใช้ปากกาแดงนะคะ ถ้าผิดแก้ไขให้ถูกต้อง ตอบ ๑๖๐ บาท 22 16/09/61

24 ผ้าไหม 3 เมตร ราคา 1,200 บาท ถ้ามีเงิน 2,600 บาท จะซื้อผ้าไหมได้กี่เมตร
โจทย์ เฉลย อ๊ะ อ๊ะ อย่าเพิ่งคลิกจนกว่าจะทำวิธีทำใส่กระดาษเสร็จนะครับ เงิน 1,200 บาท ซื้อผ้าไหมได้ เมตร เงิน 1 บาท ซื้อผ้าไหมได้ เมตร 1,200 เงิน 2,600 บาท ซื้อผ้าไหมได้ x 2,600 = เมตร 1,200 ตรวจคำตอบในกระดาษตนเองด้วย ปากกาแดงนะคะถ้าผิดแก้ให้ถูกต้อง ตอบ ๖.๕ เมตร 23 16/09/61

25 โจทย์ วิชาคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม 40 คะแนน วินัยสอบได้ 80% ของคะแนนเต็ม วินัยสอบได้กี่คะแนน เฉลย อ๊ะ อ๊ะ อย่าเพิ่งคลิกจนกว่าจะทำวิธีทำใส่กระดาษเสร็จนะครับ วินัยสอบได้ 80% หมายความว่า วิธีทำ คะแนนเต็ม คะแนน วินัยสอบได้ คะแนน คะแนนเต็ม คะแนน วินัยสอบได้ คะแนน 100 คะแนนเต็ม คะแนน วินัยสอบได้ x 40 = 32 คะแนน 100 ตรวจคำตอบในกระดาษตนเองด้วย ปากกาแดงนะคะถ้าผิดแก้ให้ถูกต้อง ตอบ ๓๒ คะแนน 24 16/09/61

26 โจทย์ มีที่ดิน 30 ไร่ ปลูกแตงโม 6 ไร่ พื้นที่ปลูกแตงโมคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ เฉลย อ๊ะ อ๊ะ อย่าเพิ่งคลิกจนกว่าจะทำวิธีทำใส่กระดาษเสร็จนะครับ โจทย์ถาม พื้นที่ปลูกแตงโมคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ หมายความว่า ที่ดิน 100 ไร่ ปลูกแตงโมกี่ไร วิธีทำ ที่ดิน ไร่ ปลูกแตงโม 6 ไร่ ที่ดิน ไร่ ปลูกแตงโม 6 ไร่ 30 ที่ดิน ไร่ ปลูกแตงโม 6 X 100 = ไร่ 30 ตรวจคำตอบในกระดาษตนเองด้วย ปากกาแดงนะคะถ้าผิดแก้ให้ถูกต้อง ตอบ ๒๐ % 25 16/09/61

27 โจทย์ ซื้อกระจกบานหนึ่งราคา 75 บาท ได้กำไร 10% ขายกระจกไปบานละเท่าใด เฉลย อ๊ะ อ๊ะ อย่าเพิ่งคลิกจนกว่าจะทำวิธีทำใส่กระดาษเสร็จนะครับ กำไร 10 % หมายความว่า วิธีทำ ซื้อกระจกราคา 100 บาท กำไร10 บาทขายไป บาท ซื้อกระจกราคา บาท ขายไป บาท 100 ซื้อกระจกราคา บาท ขายไป 110 X 75 = บาท 100 ตรวจคำตอบในกระดาษตนเองด้วย ปากกาแดงนะคะถ้าผิดแก้ให้ถูกต้อง ตอบ ๘๒.๕๐ บาท 26 16/09/61

28 โจทย์ ขายเก้าอี้ตัวละ 300 บาท ขายได้กำไร 25% จงหาราคาทุนของเก้าอี้ เฉลย อ๊ะ อ๊ะ อย่าเพิ่งคลิกจนกว่าจะทำวิธีทำใส่กระดาษเสร็จนะครับ กำไร 25 % หมายความว่า ซื้อเก้าอี้ 100 บาท กำไร 25 บาท ขายไป 125 บาท วิธีทำ ขายเก้าอี้ บาท กำไร25 บาทจากทุน บาท ขายเก้าอี้ บาท จากทุน บาท 125 ขายเก้าอี้ บาท จากทุน X 300 = 240 บาท 125 ดังนั้นซื้อเก้าอี้มาราคา บาท ตรวจคำตอบในกระดาษตนเองด้วย ปากกาแดงนะคะถ้าผิดแก้ให้ถูกต้อง ตอบ ๒๔๐ บาท 27 16/09/61

29 28 โจทย์ เฉลย ติดราคาโต๊ะไว้ 3,350 บาท ลดราคา 10% ขายโต๊ะไปราคาเท่าไร
ติดราคาโต๊ะไว้ 3,350 บาท ลดราคา 10% ขายโต๊ะไปราคาเท่าไร เฉลย อ๊ะ อ๊ะ อย่าเพิ่งคลิกจนกว่าจะทำวิธีทำใส่กระดาษเสร็จนะครับ ติดราคา 10 % หมายความว่า วิธีทำ ติดราคาโต๊ะ 100 บาท ลดราคา 10 บาทขายจริง = บาท ติดราคาโต๊ะ บาท ขายจริง บาท 100 ติดราคาโต๊ะ 3,350บาท ขายจริง 90 X 3,350 = 3,015บาท 100 ดังนั้นขายโต๊ะราคา 3,015 บาท ตอบ ๓,๐๑๕ บาท ตรวจคำตอบในกระดาษตนเองด้วย ปากกาแดงนะคะถ้าผิดแก้ให้ถูกต้อง 28 16/09/61

30 โจทย์ ซื้อตู้เสื้อผ้าราคา 2,100 บาท ขายไป 2,500 บาท ขายได้กำไรร้อยละเท่าไร เฉลย อ๊ะ อ๊ะ อย่าเพิ่งคลิกจนกว่าจะทำวิธีทำใส่กระดาษเสร็จนะครับ วิธีทำ โจทย์ถาม ขายได้กำไรร้อยละเท่าไร หมายความว่า ซื้อตู้เสื้อผ้า 100บาทได้กำไรกี่บาท ซื้อตู้เสื้อผ้า 2,100 บาท ได้กำไร 2, ,100 = บาท ซื้อตู้เสื้อผ้า บาท ได้กำไร บาท 2,100 ซื้อตู้เสื้อผ้า บาท ได้กำไร X 100 = บาท 2,100 ดังนั้นได้กำไรร้อยละ 19.05 ตรวจคำตอบในกระดาษตนเองด้วย ปากกาแดงนะคะถ้าผิดแก้ให้ถูกต้อง ตอบ ร้อยละ ๑๙.๐๕ 29 16/09/61

31 โจทย์ ขายวิทยุราคา 2,160 บาท ขาดทุน 10 % ถ้าต้องการกำไร 20 % จะต้องขายราคาเท่าไร เฉลย อ๊ะ อ๊ะ อย่าเพิ่งคลิกจนกว่าจะทำวิธีทำใส่กระดาษเสร็จนะครับ วางแผนหาคำตอบ 1. หาทุน(ขาย2,160 บาท ขาดทุน 10%) หาราคาขาย (ทุน กำไร 20%) วิธีทำ ขาดทุน 10% หมายความว่า ซื้อวิทยุ บาท ขาย 90 บาท ขายวิทยุ บาท จากทุน บาท ขายวิทยุ บาท จากทุน บาท 90 ขายวิทยุ ,160 บาท จากทุน x 2,160 = 2,400 บาท 90 ดังนั้นซื้อวิทยุราคา 2,400 บาท กำไร 20% หมายความว่า ทุน 100 กำไร 20 บาท ขายไป บาท ซื้อวิทยุราคา 100 บาท ขายไป บาท ซื้อวิทยุราคา บาท ขายไป บาท 100 ซื้อวิทยุราคา ,400 บาท ขายไป 120 x 2,400 = 2,880 บาท 100 30 ตอบ ๒,๘๘๐ บาท 16/09/61

32 โจทย์ กู้เงิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี เมื่อครบปีจะต้องเสียดอกเบี้ย และจ่ายเงินรวมเท่าใด เฉลย อ๊ะ อ๊ะ อย่าเพิ่งคลิกจนกว่าจะทำวิธีทำใส่กระดาษเสร็จนะครับ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ5 ต่อปี หมายความว่า วิธีทำ กู้เงิน บาท เสียดอกเบี้ย 5 บาท กู้เงิน 1 บาท เสียดอกเบี้ย บาท 100 กู้เงิน ,000 บาท เสียดอกเบี้ย x 5,000 = บาท 100 ดังนั้น จะต้องจ่ายเงินรวม 5, = 5250 31 ตอบ เสียดอกเบี้ย ๒๕๐ บาท เงินรวม ๕,๒๕๐ บาท 16/09/61

33 โจทย์ ฝากเงิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี ฝากเงิน เป็นเวลา 73 วัน จะได้รับเงินรวมเท่าใด เฉลย อ๊ะ อ๊ะ อย่าเพิ่งคลิกจนกว่าจะทำวิธีทำใส่กระดาษเสร็จนะครับ วิธีทำ อัตราดอกเบี้ย 10 %ต่อปี หมายความว่า ฝากเงิน 100 บาท เวลา 1 ปี ได้ดอกเบี้ย 10 บาท ฝากเงิน บาท เวลา 1 ปี ได้ดอกเบี้ย 10 บาท 100 ฝากเงิน ,000 บาท เวลา 1 ปี ได้ดอกเบี้ย x 100,000=10,000 บาท 100 เวลา ปี = 365 วัน ได้ดอกเบี้ย 10,000 บาท เวลา วัน ได้ดอกเบี้ย 10,000 บาท 365 เวลา วัน ได้ดอกเบี้ย 10,000 x 73 = 2,000 บาท 365 ดังนั้นจะได้เงินรวม 100, ,000 = 102,000 บาท ตอบ ๑๐๒,๐๐๐ บาท 32 16/09/61


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนโปรแกรมเพื่อการทบทวน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google