งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานและการบันทึกข้อมูล Functional + SpecialPP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานและการบันทึกข้อมูล Functional + SpecialPP"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานและการบันทึกข้อมูล Functional + SpecialPP
การบันทึก ADL ใน HOSxP / HOSxP_PCU (FUNCTIONAL) การบันทึกการจัดกลุ่ม (เพิ่มเติมส่วน กลุ่มติดบ้านและติดเตียง ) ใน 43 แฟ้ม สรุปข้อมูล Functional (ฐานข้อมูล HDC ณ วันที่ 22 พ.ค. 59 ) สรุปข้อมูล การกำหนดกลุ่มให้กับ ผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้านและติดเตียง

2 ติดสังคม 12-20 ติดบ้าน 5-11 ติดเตียง0-4
ไม่พึ่งพิง พึ่งพิงน้อย พึ่งพิงมาก ติดสังคม 12-20 ติดบ้าน 5-11 ติดเตียง0-4 กลุ่มที่ 1.เคลื่อนไหวได้บ้าง และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะสับสนทางสมอง กลุ่มที่ 3.เคลื่อนไหวไม่ได้และอาจมีปัญหาการกิน หรือการขับถ่าย หรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง กลุ่มที่ 2.เคลื่อนไหวได้บ้าง และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่าย สับสนทางสมอง กลุ่มที่ 4. เคลื่อนไหวไม่ได้และอาจมีปัญหาการกิน หรือการขับถ่าย หรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง หรือระยะสุดท้ายของชีวิต

3 การบันทึก ADL ใน HOSxP / HOSxP_PCU (FUNCTIONAL)
การบันทึกจะผ่านระบบ One Stop Service เท่านั้น

4 แบบบันทึก

5 การบันทึก ADL ใน HOSxP / HOSxP_PCU (FUNCTIONAL)
บันทึกที่เมนู

6 การทำทะเบียนในบัญชี1 เพื่อง่ายต่อการทำรายงาน
เลือกบ้านเลขที่ ผู้สูงอายุ ที่ต้องการอาศัยอยู่ (ดับเบิลคลิก หรือ คลิก แก้ไขบ้าน)

7 การทำทะเบียนในบัญชี1 เพื่อง่ายต่อการทำรายงาน
เลือกแท็บ ข้อมูลสำรวจ > แบบสำรวจข้อมูลครัวเรือนด้านสาธารณสุขฯ

8 การทำทะเบียนในบัญชี1 เพื่อง่ายต่อการทำรายงาน
เลือก ติ๊ก ผู้สูงอายุ

9 การทำทะเบียนในบัญชี1 เพื่อง่ายต่อการทำรายงาน
เลือกแท็บ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุและพิการ ลงข้อมูล ตามแบบสอบถามเพิ่มเติม เพื่อเป็นทะเบียน ออกรายงาน

10 สาธิต http://mkho.moph.go.th/mko/
การบันทึกการจัดกลุ่ม (เพิ่มเติมส่วน กลุ่มติดบ้านและติดเตียง ) บนฐานข้อมูล HDC สาธิต

11 สรุปข้อมูล Functional (ฐานข้อมูล HDC ณ วันที่ 22 พ.ค. 59 )
รหัสอำเภอ อำเภอ ปริมาณ 4401 เมืองมหาสารคาม 1968 4402 แกดำ 1246 4403 โกสุมพิสัย 6318 4404 กันทรวิชัย 1537 4405 เชียงยืน 2582 4406 บรบือ 4 4407 นาเชือก 4019 4408 พยัคฆภูมิพิสัย 178 4409 วาปีปทุม 1263 4410 นาดูน 2924 4411 ยางสีสุราช 5315 4412 กุดรัง 625 4413 ชื่นชม 186 4414 มมส

12 สรุปข้อมูล Functional (ฐานข้อมูล HDC ณ วันที่ 22 พ.ค. 59 )
อำเภอ 01-Barthel ADL Index 02-IADL 03-Mental State Examination 08-Other 09-Unspecified total เมืองมหาสารคาม 238 1729 1 1968 แกดำ 760 485 1246 โกสุมพิสัย 5601 707 6318 กันทรวิชัย 1486 51 1537 เชียงยืน 2045 537 2582 บรบือ 3 4 นาเชือก 4009 10 4019 พยัคฆภูมิพิสัย 178 วาปีปทุม 128 1128 7 1263 นาดูน 2777 147 2924 ยางสีสุราช 2356 2202 5315 กุดรัง 625 ชื่นชม 2 184 186 มมส

13 สรุปข้อมูล การกำหนดกลุ่มให้กับ ผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้านและติดเตียง

14 สรุปข้อมูล Care Manager

15 สรุปข้อมูล Care Manager/Care Giver ในระบบ
รายการ จำนวน Care Giver 103 Care Manager 5

16 การจำหน่ายผู้เสียชีวิต และการส่งออก 43 แฟ้ม


ดาวน์โหลด ppt รายงานและการบันทึกข้อมูล Functional + SpecialPP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google