งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ในส่วนของโปรแกรม state.cfo.in.th Tel : 02 590 1578 Line ID : thaigagas.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ในส่วนของโปรแกรม state.cfo.in.th Tel : 02 590 1578 Line ID : thaigagas."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ในส่วนของโปรแกรม state.cfo.in.th Tel : 02 590 1578 E-Mail : higstate@gmail.com Line ID : thaigagas

2 1. กลุ่มเป้าหมาย 3. การขึ้นทะเบียน 4. ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2. ขั้นตอนการขอเลขอนุมัติ 13 หลัก

3  แบ่งกลุ่มผู้มีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553 ดังนี้ 1. เลขหลักที่ 1 เป็น 3,4,5,8 › 3,4 เข้าเมืองโดยชอบ ได้สิทธิอยู่อาศัยถาวร ( พ. ร. บ. คนเข้าเมือง พ. ศ. 2552) ประเภท ทะเบียนราษฎร์ ท. ร.14 › เลข 5 เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านก่อน 22 มี. ค.35 และ เลข 8 เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน หลัง 22 มี. ค.35 เป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมือง โดยชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิอาศัยถาวร ประเภททะเบียนราษฎร์ ท. ร.14 * กลุ่มนี้ไม่ต้องมีใบอนุญาตออกนอกพื้นที่ ( ใช้สิทธิเหมือน UC)

4  2. กลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ชั่วคราวเพื่อรอ กระบวนการแก้ปัญหา 2.1 เลข 6 เข้าเมืองโดยชอบและไม่ชอบด้วย กฎหมาย และเลขหลักที่ 6-7 ต้อง เป็น 50 ขึ้นไป รพ. ลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ( ถ้าไม่ตรงเงื่อนไขให้ซื้อ ประกันต่างด้าว 2700 บาท ) 2.2 เลข 7 เด็กที่เกิดในไทยที่เป็นบุตรของบิดาหรือ มารดา 2.1 ส่วนกลางลงทะเบียน รพ. ต้องส่ง สูติบัตร มาให้ ส่วนกลางลงทะเบียนเท่านั้น ถ้าไม่ตรงเงื่อนไขนี้ ให้ ซื้อประกันสุขภาพต่างด้าว 365 บาท ) 2.3 เลข 0 หลัก 6 และ 7 ต้องเป็น 89 เท่านั้น และ ส่ง แบบ 89 ไปให้ส่วนกลาง ลงทะเบียนเท่านั้น

5

6  เข้าไปที่ http://state.cfo.in.thhttp://state.cfo.in.th › เข้าสู่ระบบ ( มุมขวาบน ) › User =hos รหัส รพ. › Password: st@ รหัส รพ.

7

8  คลิกที่ “ ส่งหลักฐานเลข 13 หลัก ”  โปรแกรมจะตั้งค่าไว้ที่ › งวด : ปีงบประมาณ 25..” › กองทุน : ขอนแก่น, สสจ., › สถานะ : ทุกสถานะ › ให้ตอบ “ ตกลง ” › ก็จะพบรายชื่อที่แต่ละ รพ. มี การส่งข้อมูลไป

9

10

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ในส่วนของโปรแกรม state.cfo.in.th Tel : 02 590 1578 Line ID : thaigagas.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google