งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

27 เมษายน 2559 จังหวัด นครราชสีมา. วัตถุประสงค์การจัดทำ รายงานวัณโรค เพื่อทราบสถานการณ์ และประสิทธิผลการดำเนินงาน ควบคุมวัณโรค ของหน่วยงาน ที่ให้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "27 เมษายน 2559 จังหวัด นครราชสีมา. วัตถุประสงค์การจัดทำ รายงานวัณโรค เพื่อทราบสถานการณ์ และประสิทธิผลการดำเนินงาน ควบคุมวัณโรค ของหน่วยงาน ที่ให้บริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 27 เมษายน 2559 จังหวัด นครราชสีมา

2 วัตถุประสงค์การจัดทำ รายงานวัณโรค เพื่อทราบสถานการณ์ และประสิทธิผลการดำเนินงาน ควบคุมวัณโรค ของหน่วยงาน ที่ให้บริการ

3 Cohort ? กลุ่มคนที่ได้ผ่าน เหตุการณ์อย่างใดอย่าง หนึ่ง ในช่วงเวลา เดียวกัน Cohort report 1) จำนวนผู้ที่ น่าจะป่วย เป็นวัณโรค กี่คน ? 2) จำนวน ผู้ป่วยวัณโรค ที่ตรวจพบกี่ คน ? 3) จำนวน ผู้ป่วย วัณโรคที่ ทราบ / ไม่ ทราบผล การติดเชื้อ เอชไอวี ? 4) จำนวน ผู้ป่วย วัณโรคที่ เสี่ยงต่อการ ดื้อยา ? 5) จำนวน ผู้ป่วย วัณโรคที่ เสี่ยงต่อการ ดื้อยามีผล การทดสอบ ความไวต่อ ยา ? 6) ผลการรักษา ผู้ป่วยวัณโรค เป็นอย่างไร ?

4 ระบบบันทึก (Recording system) แผ่นประวัติ (TB 01) ทะเบียนผู้ป่วย (TB 03) ทะเบียนชันสูตร (TB 04) โปรแกรม คอมพิวเตอร์ –Offline –Online ระบบรายงาน (Reporting system) รายงานผลการค้นหาราย ป่วย (TB 07) รายงานผลการรักษาเมื่อ สิ้นสุดระยะเข้มข้น (TB07/1) รายงานผลการรักษา (TB 08) รายงานวัณโรคและเอดส์ (TBHIV 01) รายงานผลการตรวจหา วัณโรคดื้อยา (PMDT 07) รายงานผลการรักษาวัณ โรคดื้อยา (PMDT 08)

5 Case based data Aggregated data

6 การนำส่งข้อมูล สสจ. สคร. สวร. รพ.

7 การนำส่งข้อมูล สสจ. สคร. สวร. รพ. M&E ช่องทางการรายงาน www.tbthailand.org/data (username/Password required)

8 1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการ ติดตามประเมินผลในทุก ระดับ 2. เป็นฐานข้อมูลกลางในการ ดำเนินงานป้องกันควบคุม วัณโรคของประเทศ

9


ดาวน์โหลด ppt 27 เมษายน 2559 จังหวัด นครราชสีมา. วัตถุประสงค์การจัดทำ รายงานวัณโรค เพื่อทราบสถานการณ์ และประสิทธิผลการดำเนินงาน ควบคุมวัณโรค ของหน่วยงาน ที่ให้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google