งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลสถานการณ์ ระบาดวิทยา ธันวาคม 2557 กลุ่มงานควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลสถานการณ์ ระบาดวิทยา ธันวาคม 2557 กลุ่มงานควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลสถานการณ์ ระบาดวิทยา ธันวาคม 2557 กลุ่มงานควบคุมโรค

2 จำนวนบัตร รง. 506 แยกตามระดับสถานบริการที่ส่งบัตร รง. 506
การส่งบัตรรายงาน 506 ปี 2557 ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จำนวนบัตร รง. 506 แยกตามระดับสถานบริการที่ส่งบัตร รง. 506 เดือน ธันวาคม 2557 ทั้งหมด บัตร

3 ระบาดวิทยา จำนวนป่วย 10 อันดับโรค
สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี 2557 ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จำนวนป่วย 10 อันดับโรค จำนวน เดือน ธันวาคม 2557 (1 ธ.ค. – 31 ธ.ค.57) โรค

4 ระบาดวิทยา อัตราป่วยต่อแสนประชากร ของ 10 อันดับโรค
สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี 2557 ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล อัตราป่วยต่อแสนประชากร ของ 10 อันดับโรค จังหวัดสตูล (1 มกราคม – 31 ธันวาคม ปี 2557) อัตราป่วย โรค

5 ระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.สตูล
สถานการณ์ไข้เลือดออก 31 ธันวาคม 2557 ระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.สตูล

6 อัตราป่วยต่อแสน ปี 2530 - 2557 180 ราย เสียชีวิต 1 ราย
อัตรา/แสน ปี 180 ราย เสียชีวิต 1 ราย * ข้อมูล (1 มค.30 – 31 ธ.ค.57)

7 ผู้ป่วยรายเดือน ปี 2557 เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปีและข้อมูลปี 2556
ผู้ป่วยรายเดือน ปี เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปีและข้อมูลปี 2556 8 * ข้อมูล (1 มค.57 – 31 ธ.ค.57)

8 อัตราป่วยจำแนกรายอำเภอ ปี 2557
*เสียชีวิต 1 ราย 23.30 ( 4 ราย) 12.89( 3 ราย) ทุ่งหว้า มะนัง 18.01 ( 6 ราย) ละงู ควนกาหลง (77 ราย) ท่าแพ ควนโดน 19.85( 5 ราย) *50.33 ( 14 ราย) เมือง 0 -25 / แสนประชากร / แสนประชากร 50.01 – 75 / แสนประชากร 75.01–100/ แสนประชากร > / แสนประชากร *63.89 ( 71 ราย) ข้อมูล (1 มค. – 30 พ.ย.57)

9 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง

10 สถานการณ์ไวรัสอีโบลา

11

12

13 โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย MERS-CoV ไวรัสอีโบลา


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลสถานการณ์ ระบาดวิทยา ธันวาคม 2557 กลุ่มงานควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google