งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็น Novel Coronavirus พบครั้งแรก เม. ย. 2555 ที่ซาอุดิอา ราเบีย กระจายไป 25 ประเทศ ส่วนใหญ่ตะวันออกกลาง ณ. 1 มิ. ย. 58 พบผู้ป่วยยืนยัน 1,154 ราย เสียชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็น Novel Coronavirus พบครั้งแรก เม. ย. 2555 ที่ซาอุดิอา ราเบีย กระจายไป 25 ประเทศ ส่วนใหญ่ตะวันออกกลาง ณ. 1 มิ. ย. 58 พบผู้ป่วยยืนยัน 1,154 ราย เสียชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป็น Novel Coronavirus พบครั้งแรก เม. ย. 2555 ที่ซาอุดิอา ราเบีย กระจายไป 25 ประเทศ ส่วนใหญ่ตะวันออกกลาง ณ. 1 มิ. ย. 58 พบผู้ป่วยยืนยัน 1,154 ราย เสียชีวิต 431 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 37.35  ปี พ. ศ. 2558 มีทั้งสิ้น 10 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ จีน ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรต กาตาร์ อิหร่าน โอมาน เยอรมัน และ ฟิลิปปินส์ (imported case ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2558)

3 จำนวนผู้ป่วยยืนยัน MER-CoV ทั่วโลกรายเดือน ตั้งแต่ พ. ศ. 2555 - 2558 ( ข้อมูลถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2558)

4 ส่วนใหญ่พบในผู้ใหญ่ (2-83 ปี ) ชาย : หญิง เท่าๆกัน กลุ่มเสี่ยง : โรคเรื้อรัง สูบบุหรี่จัด บุคลากรใน รพ. มี Cluster คนในครอบครัว บุคลากร ใน รพ. อัตราป่วยตาย ร้อยละ 30-50 ระยะฟักตัว ประมาณ 10-14 วัน อาการ – ไม่แสดงอาการ / อาการ เล็กน้อย เช่น ไข้ ไอ (13.5%) - ไข้สูง หอบ Pneumonia ARDS - คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว (26%)

5 การรักษา - ไม่มียารักษา - ไม่มีวัคซีนป้องกัน

6 ผู้ป่วยรายแรก ชาย 68 ปี ไปตะวันออกกลางก่อน เริ่มป่วย เริ่มป่วย 11 พ. ค. 58 ผู้ป่วย รายที่ 2 ภรรยา ของ ผู้ป่วย รายแรก ผู้ป่วยราย ที่ 3 อยู่ ร่วมห้อง เดียวกัน กับผู้ป่วย รายแรก ผู้ป่วยรายที่ 7, 9, 11, 13 อยู่แผนก เดียวกัน แต่ คนละห้อง กับผู้ป่วยราย แรก ผู้ป่วยรายที่ 5 แพทย์ รายที่ 6 และ 8 พยาบาล ดูแลผู้ป่วย รายแรก ผู้ป่วยรายที่ 4 ลูกสาว และรายที่ 10 ลูกชาย ของผู้ป่วยราย ที่ 3 ( รายที่ 1 ของ ประเทศจีน ) ผู้ป่วยรายที่ 12 สามี และ 1 4 ลูกชายของ ผู้ป่วยรายที่ 1 0 ไป เยี่ยมผู้ป่วยรายที่ 1 0 ในขณะพักอยู่ใน แผนกเดียวกับผู้ป่วย รายแรก การระบาดของโรคติดเชื้อ MER-CoV ประเทศเกาหลีใต้ พฤษภาคม 2558

7 แนวทางการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค

8 แบบฟอร์มใช้ในการสอบสวน ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส SARI_AI1 SARI_AI2 แบบติดตามผู้ สัมผัส แบบฟอร์มส่ง lab

9 แนวทางการคัดกรองผู้ป่วย ในโรงพยาบาล

10 สรุป แนวทางการดำเนินงานจังหวัด เชียงใหม่ การเฝ้าระวังโรค – ด่านควบคุมโรค - โรงพยาบาล ** เอกชน - ชุมชน การเตรียมความพร้อม - ห้องแยก - lab - การซักซ้อมพูดคุย CPG - การส่งต่อ - IC - การสื่อสารความ เสี่ยง

11 การควบคุมป้องกันโรค การติดตามผู้สัมผัส การกักกัน การค้นหาผู้ป่วยในชุมชน การให้ความรู้ ความเข้าใจ : อส ม. ผู้นำ ประชาชน ผู้ป่วย ผู้ สัมผัสใกล้ชิด การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ : กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ปิดปาก - จมูกเมื่อไอจาม

12 END


ดาวน์โหลด ppt เป็น Novel Coronavirus พบครั้งแรก เม. ย. 2555 ที่ซาอุดิอา ราเบีย กระจายไป 25 ประเทศ ส่วนใหญ่ตะวันออกกลาง ณ. 1 มิ. ย. 58 พบผู้ป่วยยืนยัน 1,154 ราย เสียชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google