งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการหาพิกัด ของสถานศึกษา. คำนิยาม “ บริเวณใกล้เคียง สถานศึกษา ” (Zoning) หมายความว่า บริเวณต่อเนื่องติดกับ สถานศึกษา และบริเวณถัดออกไป โดย บริเวณถัดออกไปดังกล่าวต้องมีลักษณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการหาพิกัด ของสถานศึกษา. คำนิยาม “ บริเวณใกล้เคียง สถานศึกษา ” (Zoning) หมายความว่า บริเวณต่อเนื่องติดกับ สถานศึกษา และบริเวณถัดออกไป โดย บริเวณถัดออกไปดังกล่าวต้องมีลักษณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการหาพิกัด ของสถานศึกษา

2 คำนิยาม “ บริเวณใกล้เคียง สถานศึกษา ” (Zoning) หมายความว่า บริเวณต่อเนื่องติดกับ สถานศึกษา และบริเวณถัดออกไป โดย บริเวณถัดออกไปดังกล่าวต้องมีลักษณะ อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ประกอบด้วย 1. บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่เด็ก เยาวชน นักศึกษา สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายเมื่อ พิจารณาจากระยะห่างจากสถานศึกษา 2. บริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่ที่มีลักษณะที่ ไม่เหมาะสมต่อเด็ก เยาวชน นักศึกษา 3. บริเวณดังกล่าวมีสถานที่ที่มีลักษณะอาจ เป็นแหล่งมั่วสุมหรือเป็นแหล่งมอมเมาเด็ก เยาวชน นักศึกษา 4. บริเวณดังกล่าวพึงเห็นได้ว่าจะก่อความ เดือดร้อนรำคาญต่อเด็ก เยาวชน นักศึกษา ในสถานศึกษา หมายความว่า บริเวณต่อเนื่องติดกับ สถานศึกษา และบริเวณถัดออกไป โดย บริเวณถัดออกไปดังกล่าวต้องมีลักษณะ อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ประกอบด้วย 1. บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่เด็ก เยาวชน นักศึกษา สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายเมื่อ พิจารณาจากระยะห่างจากสถานศึกษา 2. บริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่ที่มีลักษณะที่ ไม่เหมาะสมต่อเด็ก เยาวชน นักศึกษา 3. บริเวณดังกล่าวมีสถานที่ที่มีลักษณะอาจ เป็นแหล่งมั่วสุมหรือเป็นแหล่งมอมเมาเด็ก เยาวชน นักศึกษา 4. บริเวณดังกล่าวพึงเห็นได้ว่าจะก่อความ เดือดร้อนรำคาญต่อเด็ก เยาวชน นักศึกษา ในสถานศึกษา

3 แบบฟอร์มที่ต้องใช้ 1. แบบสำรวจพิกัดสถานศึกษา และพิกัดแนวรั้วสถานศึกษา

4 แบบฟอร์มที่ต้องใช้ 2. แบบสำรวจการกำหนดบริเวณถัดออกไป

5 วิธีที่ 1 โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ วิธีที่ 2 โดยการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ระบบแอนดรอย วิธีที่ 2 โดยการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ระบบแอนดรอย

6 โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 1. เปิดเบราเซอร์โปรแกรมใดก็ได้ แล้วเข้าเว็บไซต์ “ www.google.co.th ”

7 โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 2. คลิ๊กที่ “ แอป Google” แล้วเลือกเมนู “ แผนที่ ”

8 โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 3. คลิ๊กที่ “ ตำแหน่งของคุณ ” ( ลูกศรสีแดง ) ที่หน้าจอแผนที่จะแสดงตำแหน่งของคุณเป็นจุดวงกลมสีฟ้า ( ลูกศรสี น้ำเงิน )

9 4. ควรปรับหน้าจอแผนที่ให้แสดงผลในรูปแบบ “ ภาพถ่ายดาวเทียม ” โดยคลิ๊กที่ “Earth” ( ลูกศรสีแดง ) โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

10 5. หน้าจอจะแสดงแผนที่ เป็นภาพถ่าย ดาวเทียม พร้อมทั้ง ภาพถ่ายของ สถานที่ในบริเวณ ใกล้เคียง ให้ลดแถบแสดง รูปภาพลง เพื่อ ความสะดวกในการ ทำงาน โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

11 6. คลิ๊กที่ เครื่องหมาย + เพื่อขยาย แผนที่ จน สามารถเห็น แนวรั้ว สถานศึกษา ได้อย่าง ชัดเจน โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

12 7. คลิ๊กเม้าท์ 1 ครั้งที่มุมรั้วสถานศึกษาด้านใด ด้านหนึ่ง ( ลูกศรสีแดง ) จะปรากฏบล็อกแสดงรายละเอียด พร้อมทั้ง เลขพิกัดของจุดที่คลิ๊ก โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

13 8. จดเลขพิกัด ของมุมรั้ว สถานศึกษา ดังกล่าวลงใน แบบฟอร์มฯ โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

14 9. หาพิกัดและจดเลข พิกัดที่มุมรั้วของ สถานศึกษาด้านอื่น ๆ จนครบทุกมุม หมายเหตุ หากสถานศึกษามีแนวรั้วเป็นรูปสี่เหลี่ยม ให้จดพิกัดแค่ 4 มุม หากสถานศึกษามีแนวรั้วเป็นรูปหลายเหลี่ยม ให้จดพิกัดมุมรั้วทุกมุม โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

15 วิธีที่ 2 โดยการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ระบบแอนดรอย วิธีที่ 2 โดยการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ระบบแอนดรอย

16 โดยการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอย 1. เปิด APP แผนที่ ( วงกลมสีแดง ) 2. คลิ๊กเปิดตำแหน่ง พิกัดปัจจุบัน ( ลูกศร สีแดง ) 3. หากยังไม่ได้เปิดใช้ ตำแหน่ง จะมีบล็อก ขึ้นมาถาม ให้คลิ๊ก “ ใช่ ”

17 โดยการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอย 4. คลิ๊ก ที่ปุ่มเมนู ( ลูกศรสี แดง ) เพื่อหา เมนู “ ดาวเที ยม ” 5. คลิ๊ก เลือกที่ เมนู “ ดาวเทีย ม ” เพื่อ ปรับ แผนที่ให้ เป็น รูปแบบ ภาพถ่าย ดาวเทีย ม

18 โดยการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอย 6. ขยายหน้าจอ แผนที่เพื่อ ให้เห็นแนวรั้ว สถานศึกษาได้ อย่างชัดเจน 7. ใช้นิ้วจิ้ม บริเวณมุมรั้ว สถานศึกษาที่ ต้องการหาพิกัด ค้างไว้ จนมีหมุดสี แดงปรากฏขึ้น ( ลูกศรสีเหลือง ) 8. คลิ๊กหรือลาก แถบ “ ปักหมุด ” ด้านล่าง ( ลูกศรสี เขียว ) เพื่อดู รายละเอียด และ พิกัดของมุมรั้ว สถาน ศึกษาที่ ต้องการหาพิกัด

19 โดยการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอย 9. จดเลขพิกัดที่ได้ลงในแบบฟอร์มฯ 10. หาพิกัดมุมรั้วด้านอื่น ๆ และจดลงแบบฟอร์มฯ จนครบทุกมุม หมายเหตุ หากสถานศึกษามีแนวรั้วเป็นรูปสี่เหลี่ยม ให้จดพิกัดแค่ 4 มุม หากสถานศึกษามีแนวรั้วเป็นรูปหลายเหลี่ยม ให้จดพิกัดมุมรั้วทุกมุม

20 ส่งข้อมูลทางโทรสาร อีเมล์ หรือไลน์ โทรสาร : 0 4325 8507 - 8 Email : e74205@excise.go.th Line ID : khonkaenzoning

21 รายชื่อผู้ประสานงานรายชื่อผู้ประสานงาน ผู้ประสานงานกับ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ( สพป.) ขอนแก่นเขต 1 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ( สพป.) ขอนแก่นเขต 1 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น - องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น - สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น - สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น 1. นายธนะศิลป์ แจ่มเจริญทรัพย์ 08 6451 5424 1. นายธนะศิลป์ แจ่มเจริญทรัพย์ 08 6451 5424 2. นายสุทัศน์ เกตุษา 08 8743 3877 2. นายสุทัศน์ เกตุษา 08 8743 3877ผู้ประสานงานกับ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ( สพป.) ขอนแก่นเขต 1 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ( สพป.) ขอนแก่นเขต 1 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น - องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น - สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น - สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น 1. นายธนะศิลป์ แจ่มเจริญทรัพย์ 08 6451 5424 1. นายธนะศิลป์ แจ่มเจริญทรัพย์ 08 6451 5424 2. นายสุทัศน์ เกตุษา 08 8743 3877 2. นายสุทัศน์ เกตุษา 08 8743 3877 ผู้ประสานงานกับ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ( สพป.) ขอนแก่นเขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ( สพป.) ขอนแก่นเขต 2 1. นางอาภาพรรณ ตั้งใจ 08 1955 6458 1. นางอาภาพรรณ ตั้งใจ 08 1955 6458 2. นายวีระยุทธ สีสุระ 09 6550 9998 2. นายวีระยุทธ สีสุระ 09 6550 9998ผู้ประสานงานกับ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ( สพป.) ขอนแก่นเขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ( สพป.) ขอนแก่นเขต 2 1. นางอาภาพรรณ ตั้งใจ 08 1955 6458 1. นางอาภาพรรณ ตั้งใจ 08 1955 6458 2. นายวีระยุทธ สีสุระ 09 6550 9998 2. นายวีระยุทธ สีสุระ 09 6550 9998

22 ผู้ประสานงานกับ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ( สพป.) ขอนแก่นเขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ( สพป.) ขอนแก่นเขต 3 1. นายราชันต์ บูรภักดิ์ 08 9944 3491 1. นายราชันต์ บูรภักดิ์ 08 9944 3491 2. นายณัฐชัย ชาติวิเศษ 08 4686 2982 2. นายณัฐชัย ชาติวิเศษ 08 4686 2982ผู้ประสานงานกับ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ( สพป.) ขอนแก่นเขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ( สพป.) ขอนแก่นเขต 3 1. นายราชันต์ บูรภักดิ์ 08 9944 3491 1. นายราชันต์ บูรภักดิ์ 08 9944 3491 2. นายณัฐชัย ชาติวิเศษ 08 4686 2982 2. นายณัฐชัย ชาติวิเศษ 08 4686 2982 ผู้ประสานงานกับ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ( สพป.) ขอนแก่นเขต 4 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ( สพป.) ขอนแก่นเขต 4 1. นายศุภกฤต แสงจันทร์ 08 3282 7479 1. นายศุภกฤต แสงจันทร์ 08 3282 7479 2. นายสากล สีเขียว 08 4400 0076 2. นายสากล สีเขียว 08 4400 0076ผู้ประสานงานกับ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ( สพป.) ขอนแก่นเขต 4 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ( สพป.) ขอนแก่นเขต 4 1. นายศุภกฤต แสงจันทร์ 08 3282 7479 1. นายศุภกฤต แสงจันทร์ 08 3282 7479 2. นายสากล สีเขียว 08 4400 0076 2. นายสากล สีเขียว 08 4400 0076 ผู้ประสานงานกับ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ( สพป.) ขอนแก่นเขต 5 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ( สพป.) ขอนแก่นเขต 5 1. นายวราชา หรรษา 08 1056 0058 1. นายวราชา หรรษา 08 1056 0058 2. น. ส. ละออทิพย์ วงศ์อร่าม 09 5169 4968 2. น. ส. ละออทิพย์ วงศ์อร่าม 09 5169 4968ผู้ประสานงานกับ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ( สพป.) ขอนแก่นเขต 5 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ( สพป.) ขอนแก่นเขต 5 1. นายวราชา หรรษา 08 1056 0058 1. นายวราชา หรรษา 08 1056 0058 2. น. ส. ละออทิพย์ วงศ์อร่าม 09 5169 4968 2. น. ส. ละออทิพย์ วงศ์อร่าม 09 5169 4968

23 ด้วยความขอบคุณ จาก สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt วิธีการหาพิกัด ของสถานศึกษา. คำนิยาม “ บริเวณใกล้เคียง สถานศึกษา ” (Zoning) หมายความว่า บริเวณต่อเนื่องติดกับ สถานศึกษา และบริเวณถัดออกไป โดย บริเวณถัดออกไปดังกล่าวต้องมีลักษณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google