งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจเอกสารตั้งเบิกชดเชยตัวแทนจำหน่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจเอกสารตั้งเบิกชดเชยตัวแทนจำหน่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจเอกสารตั้งเบิกชดเชยตัวแทนจำหน่าย
1 สิงหาคม 2559

2 วิธีการเข้าสู่ระบบ SPST

3 การตรวจเอกสารตั้งเบิกชดเชยตัวแทนจำหน่าย

4 การตรวจเอกสารตั้งเบิกชดเชยตัวแทนจำหน่าย

5 การตรวจเอกสารตั้งเบิกชดเชยตัวแทนจำหน่าย

6 การตรวจเอกสารตั้งเบิกชดเชยตัวแทนจำหน่าย

7 การตรวจเอกสารตั้งเบิกชดเชยตัวแทนจำหน่าย

8 การตรวจเอกสารตั้งเบิกชดเชยตัวแทนจำหน่าย

9 การตรวจเอกสารตั้งเบิกชดเชยตัวแทนจำหน่าย

10 การตรวจเอกสารตั้งเบิกชดเชยตัวแทนจำหน่าย

11 การตรวจเอกสารตั้งเบิกชดเชยตัวแทนจำหน่าย

12 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ SPST และ ACS
คุณทรงพล ไอยราคม (ดิว) คุณสุกานดา เกาะประเสริฐ (ปลา) เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ หัวหน้าหน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ Tel Tel Line ID : songphol.brt Line ID : sukanda.brt สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ OTP คุณหทัยลักษณ์ อริยกิจพงศ์ (ตอง) เจ้าหน้าที่ประสานงาน Tel Line ID : tongtangzz


ดาวน์โหลด ppt การตรวจเอกสารตั้งเบิกชดเชยตัวแทนจำหน่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google