งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 2 มี.ค.59

2 แผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
คณะอนุกรรมการด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ได้มีการประชุมทีมงาน และจัดทำ โปสเตอร์ ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม แจกตามหน่วยงาน มีการรณรงค์กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันเด็กแห่งชาติ วันประเพณีสงกรานต์ งานวันแพทยศาสตร์สัมพันธ์ และวันอบรม ส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจ ความมุ่งมั่น และมีส่วนร่วมรับผิดชอบรักษาสิ่งแวดล้อม 2 มี.ค.59

3 ช่องทางการสื่อสาร ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล์ ไปยังหน่วยงานต่างๆ (19 ก.พ. 59) ทางเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ (25 ก.พ. 59) ทางไลน์ Line กลุ่ม (25 ก.พ. 59) โปสเตอร์ หน่วยงาน (25 ก.พ. 59) ทาง facebook ทางเสียงตามสาย (2 มี.ค 59) 2 มี.ค.59

4 การสื่อสารผ่านเว็ปไซต์ คณะแพทยศาสตร์
2 มี.ค.59

5 การสื่อสารผ่านทาง E-Mail
2 มี.ค.59

6 การสื่อสารผ่านทาง Facebook
2 มี.ค.59

7 ภาพกิจกรรมการสื่อสาร วันสงกรานต์ประจำปี 2559

8 ภาพกิจกรรมการสื่อสาร วันแพทยศาสตร์สัมพันธ์ประจำปี 2559

9 ภาพกิจกรรมการสื่อสาร ผ่านทางการอบรม ISO 14001

10 ภาพกิจกรรมการสื่อสาร ผ่านทางการอบรม ISO 14001

11 ภาพกิจกรรมการสื่อสาร ผ่านทางการอบรม ISO 14001

12 แถลงข่าวสื่อสาร

13 ภาพกิจกรรมการสื่อสาร ผ่านทางการอบรม ISO 14001


ดาวน์โหลด ppt ด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google