งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WIND Work Improvement in Neighbourhood Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WIND Work Improvement in Neighbourhood Development."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WIND Work Improvement in Neighbourhood Development

2 การอบรมสัมมนา ใช้เวลา 1 วัน

3 โดยเรียนรู้จากตัวอย่างดีที่มีในท้องถิ่น

4 7 ใช้วิธีการมีส่วนร่วมของเกษตรกร

5 เน้นการปรับปรุงที่มีค่าใช้จ่ายน้อย

6 ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว นำไปสู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืน

7 1 กิจกรรม แบบสำรวจ การอบรมสัมมนา 1. แนะนำแบบสำรวจ 2. ไป นา สวน โคก 3. ไป บ้าน

8 ร่วมกันทำงาน กลุ่ม ปรึกษาหารือ นำเสนอ ข้อดีที่พบ และ ข้อที่ควร ปรับปรุงแก้ไข 2

9 นำเสนอ เนื้อหา “การจัดเก็บ และการขนย้าย สิ่งของ” โดยวิทยากร ใช้ตัวอย่างที่ดี ที่พบในท้องถิ่น 3

10 ร่วมกันทำงานกลุ่ม ปรึกษาหารือ นำเสนอ 3 ข้อดีที่พบ และ 3 ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไข จาก นาและบ้านที่ไปดูมา 4

11 นำเสนอ เนื้อหา “บ้านและจุดที่ทำงาน” โดยวิทยากร ใช้ตัวอย่างที่ดีที่พบในท้องถิ่น 5

12 ร่วมกันทำงานกลุ่ม ปรึกษาหารือ นำเสนอ 3 ข้อดีที่พบ และ 3 ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไข จาก นาและบ้านที่ไปดูมา 6

13 หันมองกลับไปที่บ้านตนเอง วางแผนปรับปรุง วิธีการ ระยะเวลา 7

14 เก็บอุปกรณ์ เครื่องใช้ ให้เป็นระเบียบ

15 การติดตามผล ความยั่งยืน 7

16 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt WIND Work Improvement in Neighbourhood Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google