งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Objective สร้างอุปกรณ์ที่มีระบบ บอกป้ายบนรถเมล์ รถโดยสาร ประจำทาง หรือบอกสถานีของ รถไฟ เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ แสดงข้อมูลให้กับผู้โดยสาร โดยใช้หน้าจอแสดงผลแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Objective สร้างอุปกรณ์ที่มีระบบ บอกป้ายบนรถเมล์ รถโดยสาร ประจำทาง หรือบอกสถานีของ รถไฟ เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ แสดงข้อมูลให้กับผู้โดยสาร โดยใช้หน้าจอแสดงผลแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Objective สร้างอุปกรณ์ที่มีระบบ บอกป้ายบนรถเมล์ รถโดยสาร ประจำทาง หรือบอกสถานีของ รถไฟ เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ แสดงข้อมูลให้กับผู้โดยสาร โดยใช้หน้าจอแสดงผลแบบ LED ข้อมูลที่แสดง เช่น ตำแหน่งปัจจุบัน ชื่อสถานี ต่อไป และระยะทางที่จะถึงที่ หมาย

3 Scope and Specification

4 + GPS Module ???? iBoard Database Serial Port

5 PLAN

6 Work Progress Program Development Linux Virtual Machine Database Manager

7 Problem in Progress อุปกรณ์ที่ใช้ทำการศึกษายังได้ไม่ครบ เช่น LED Display,GPS Modul จึงทำการศึกษาใน ส่วนนี้ไม่ได้ ตอนนี้จึงทำได้แค่การศึกษา การออกแบบ Database และการศึกษาในส่วน ของ iBoard

8 Future Plan ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับ GPS Module ที่จะ ใช้ในโปรเจ็ค ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับ GPS Module ที่จะ ใช้ในโปรเจ็ค เก็บข้อมูลของรถเมล์ตัวอย่างเพื่อนำมา สร้าง Database เก็บข้อมูลของรถเมล์ตัวอย่างเพื่อนำมา สร้าง Database ออกแบบตัวโปรแกรมที่ใช้ในการ แสดงผล LED Display ใน iBoard ออกแบบตัวโปรแกรมที่ใช้ในการ แสดงผล LED Display ใน iBoard

9 THANK YOU!!!


ดาวน์โหลด ppt Objective สร้างอุปกรณ์ที่มีระบบ บอกป้ายบนรถเมล์ รถโดยสาร ประจำทาง หรือบอกสถานีของ รถไฟ เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ แสดงข้อมูลให้กับผู้โดยสาร โดยใช้หน้าจอแสดงผลแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google