งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LIT MBA รุ่นที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 27 ธันวาคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LIT MBA รุ่นที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 27 ธันวาคม 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LIT MBA รุ่นที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 27 ธันวาคม 2558

2 วันนี้ไปวัดมาหรือยัง ไปวัดก่อนมีทุกข์ ให้พระนำตอนมี ชีวิตอยู่ ทำงานหนักตอนมี เวลาก่อนสอบ วันนี้ก็บอกไม่มีเวลาไปวัด ไปวัดตอนมีทุกข์ ให้พระนำตอนไม่มีชีวิต ขอพระช่วยตอนหมดเวลา

3 ทบทวนสิ่งที่ศึกษามาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 Strategic choice รู้อะไรบ้าง ประเมินว่ารู้กี่เปอร์เซ็นต์ของเนื้อหาทั้งหมดที่ เรียนกันไป เขียนออกมาเป็นเชิงระบบภาพรวมได้ไหม วันนี้เรียนหัวข้อ ส่วนที่ 2 Design Operative system ไปอ่านหนังสือของอาจารย์บทที่ 5 การวางแผน การผลิตรวม ถึงบทที่ 9 การออกแบบงานและวางแผน กำลังพล

4 ระดับสูง กลยุทธ์องค์กร ระดับสูง กลยุทธ์การแข่งขัน Think right Do right Thing Change Technology +IT Global MarketInnovation + Flexibility Resource + Competencies Product Market Standard Niches Broad Narrow Economy of Scale Economy of scope Capabilities Resource based Process based System / coordination based Supply chain Value chain Business Process Internal Strategy External Strategy Competitive forces Leadership Differentiate Focus Competitive factors P Innovation Q C D Flexibility Product technology CIM AMT Process technology Strategic Choice ( Structure Decision) Integration (Scope and Span of Process) Process choice Process focus Flexibility Innovation Supply chain management Control of Resource Customer Value Function Emotion

5 HighLow Volume Process design choices  Less vertical integration  More resource flexibility  More customer involvement  Less capital intensity  More vertical integration  Less resource flexibility  Less customer involvement  More capital intensity Low Volume High Volume Flexible flows Intermediate flows Line flows Project process Job process Line process Continuous process Batch process Figure 3.4

6 Make-to-stock strategy Finished goods items held in stock for immediate delivery. High volumes, standard products, linear flow Production based on forecasted demand Supports low cost, consistent quality, competitive priority. Assemble-to-order strategy. Assemblies and components are held in stock. Final assembly is completed after customer selects options. A very large number of final configurations are possible. Forecasting the final configuration is impractical because of the many combinations.

7 Volume Low High Professional Service Service Shop Mass Service Service Factory Standardization

8 Use an assemble-to-order strategy, but typically focus on large volumes. Postpone the task of differentiating the product or service until the latest possible moment. Product or service implications Design the product or service in modular forms that can be easily and quickly assembled for a specific customer. Process implications Design processes as independent modules that can be easily arranged to meet a variety of needs at the latest possible moment.

9 IV. Continuous Flow III. Assembly Line II. Batch I. Job Shop Low Volume, One of a Kind Multiple Products, Low Volume Few Major Products, Higher Volume High Volume, High Standard- ization Commercial Printer French Restaurant Heavy Equipment Automobile Assembly Burger King Sugar Refinery Flexibility (High) Unit Cost (High) Flexibility (Low) Unit Cost (Low) These are the major stages of product and process life cycles

10 ทบทวนสิ่งที่ศึกษามาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 Strategic choice รู้อะไรบ้าง ประเมินว่ารู้กี่เปอร์เซ็นต์ของเนื้อหาทั้งหมดที่ เรียนกันไป เขียนออกมาเป็นเชิงระบบภาพรวมได้ไหม วันนี้เรียนหัวข้อ ส่วนที่ 2 Design Operative system

11 ระดับสูง กลยุทธ์องค์กร ระดับกลาง กลยุทธ์การแข่งขัน Think right Do right Thing Competitive factors P FMS Q TQM C Lean D JIT Product Technology Strategic Choice ( Structure Decision) Integration (Scope and Span of Process) Process choice Process focus Flexibility Product Innovation Supply chain management Control of Resource Process choice (Strategy) Input Output Process Technology Process Innovation Customer Satisfaction Customer Requirement สินค้า บริกา ร ปัจจัย เข้า Make or Buy Technology Lead Demand Lead Demand Lead Design Operative System Capacity คำนิยาม กลยุทธ์ Size/Scope Location Layout type /choice Quality Quality Management Work design Strategic Human Resources

12 คราวที่แล้วให้กลุ่มเลือกธุรกิจมาทำ Dummy Project แล้วให้ตอบหัวข้อต่อไปนี้ Business Concept แนวคิดธุรกิจ ทำเงินได้อย่างไร เลือก กลยุทธ์กระบวนการผลิต ระบุเป้าหมายการ แข่งขัน วันนี้ ให้ทำต่อ ในหัวข้อ Forecasting Capacity Location Layout Job design

13 ระดับสูง กลยุทธ์องค์กร ระดับกลาง กลยุทธ์การแข่งขัน Think right Do right Thing Competitive factors P FMS Q TQM C Lean D JIT Process choice (Strategy) Input Output Customer Satisfaction Customer Requirement สินค้า บริกา ร ปัจจัย เข้า Technology Lead Demand Lead Demand Lead Design Operative System Capacity คำนิยาม กลยุทธ์ Size/Scope Location Layout type /choice Quality Quality Management Work design Strategic Human Resources Operation Decision Operation Scheduling, Material Management, Quality control,Maintenance

14 แต่ละสัปดาห์ก่อนเรียนให้นักศึกษาไปค้นคว้าจาก Internet อาจเป็น power point หรือ pdf. File เป็น ภาษาอังกฤษ Download ส่งทาง e-mail: csuntivong@gmail.com วันนี้ 27 ธันวาคม 2558 ขอให้ค้นหัวข้อต่อไปนี้และส่ง ก่อนเที่ยงคืนวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 ส่งงานให้ ถูกตามคำสั่ง การค้น หัวข้อ ใส่ชื่อบนไฟล์ ระบุ ลำปาง กรุงเทพ Operation Decision กรอบเรื่องนี้ Operation Scheduling, Material Management, Quality control,Maintenance ไปตอบ Strategic Choice Design Operative system ที่เป็น เรื่อง Competitive Factor ไปแข่งขันได้ที่เหมาะกับตลาด และตัวเรา


ดาวน์โหลด ppt LIT MBA รุ่นที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 27 ธันวาคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google