งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 The nonconformities chart controls the count of nonconformities ( ข้อบกพร่อง หรือตำหนิ ) within the product or service.  An item is classified as a.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " The nonconformities chart controls the count of nonconformities ( ข้อบกพร่อง หรือตำหนิ ) within the product or service.  An item is classified as a."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  The nonconformities chart controls the count of nonconformities ( ข้อบกพร่อง หรือตำหนิ ) within the product or service.  An item is classified as a nonconforming unit whether it has one or many nonconformities.  Count of nonconformities per unit (u) chart. ( ใช้ ติดตามและควบคุมสัดส่วนของข้อบกพร่องต่อหน่วย ตัวอย่าง โดยขนาดของหน่วยตัวอย่าง (sample size) มีขนาดเท่ากันหรือไม่ก็ได้ )  Count of nonconformities (c) chart. ( ใช้ติดตามและ ควบคุมจำนวนของข้อบกพร่องต่อตัวอย่าง โดยขนาด ของหน่วยตัวอย่าง (sample size) มีขนาดเท่ากัน ) Control Charts for Count of Non- conformities

2  Since these charts are based on the Poisson distribution ( เป็นฟังก์ชันการกระจายของความ น่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ของสิ่งที่ เกิดขึ้นในหน่วยเวลา หรือหน่วยวัด เช่น จำนวนรถ ที่ผ่านด่านเก็บค่าทางด่วนในช่วง 1 ชม., จำนวน น็อตที่เสียบนปีกเครื่อง บินหนึ่งลำ, จำนวนรอย ตำหนิบนผ้าขนาด 100 ตารางเมตร ), two conditions must be met: 1. The average count of nonconformities must be much less than the total possible count of nonconformities. ( เช่นจำนวน น็อตที่เสียบนปีกเครื่อง บินหนึ่งลำ จะน้อยกว่าจำนวนน็อตที่มีทั้งหมดบนปีก เครื่องบิน ). 2. The occurrences are independent. ( เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นเป็นอิสระต่อกัน ) Control Charts for Count of Non-conformities

3 Objectives: 1.Determine the average quality level: This information gives the initial process capability. 2.Bring to the attention of management any changes in the average. 3.Improve the product quality: Ideas for quality improvement. Control Charts for Count of Non-conformities

4 Objectives cont’d.: 4.Evaluate the quality performance of operating and management personnel. 5.Suggest places to use X bar and R chart. 6.Determine acceptance criteria of a product before shipment to the customer. Control Charts for Count of Non-conformities

5 u Chart construction: 1. Select the quality characteristic(s): a) Single quality characteristic. b) Group of quality characteristics. c) A part. d) An entire product. e) A number of products. f) It can be established for performance control of an: operator, work center, department, shift, plant, or corporation Control Charts for Count of Non-conformities/unit

6 C Chart construction cont’d: 2. Determine the subgroup size and method: 3. Collect the data:  At least 25 subgroups. Control Charts for Count of Non-conformities/unit

7 c-Chart Construction cont’d: 4. Calculate the trial central line and the control limits: Control Charts for Count of Non-conformities/unit ( เมื่อใช้ ค่าเฉลี่ย ของกลุ่ม ตัวอย่าง )

8 5. Establish the revised central line and control limits Control Charts for Count of Non-conformities C chart construction cont’d:

9 6. Achieve the objectives: The reason for the control chart is to achieve one or more of the previously stated objectives. Control Charts for Count of Non-conformities C chart construction cont’d:

10 c Chart for Count of Nonconformities Control Charts for Count of Non-conformities/Unit

11 Control chart (example 3) Number of pin holes in enamel wire, the length (m) of samples varies

12 Control chart (example 3) Number of pin holes in enamel wire, the length (m) of samples varies

13 Control chart (example 4) The defects per square meter of fabric UCL = 10.2 LCL = 0

14 Formula for control charts การควบคุมผลิตภัณฑ์ บกพร่อง ( Nonconforming Units or defectives) การควบคุม ข้อบกพร่องหรือตำหนิ ( Nonconformities or defects) ควบคุม จำนวนนับ ( ขนาดของ กลุ่ม ตัวอย่าง คงที่ ) ควบคุม จำนวน สัดส่วน ( ขนาดของ กลุ่ม ตัวอย่างไม่ จำเป็นต้อง คงที่ ) ( เมื่อใช้ ค่าเฉลี่ย ของกลุ่ม ตัวอย่าง )


ดาวน์โหลด ppt  The nonconformities chart controls the count of nonconformities ( ข้อบกพร่อง หรือตำหนิ ) within the product or service.  An item is classified as a.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google