งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล Mysql ผ่าน phpmyadmin

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล Mysql ผ่าน phpmyadmin"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล Mysql ผ่าน phpmyadmin
วรวิทย์ พูลสวัสดิ์

2

3 ผลลัพธ์ของการติดตั้ง AppServ

4 การเข้าใช้งาน Mysql ขั้นตอนการ Login User Name : root Password : ????????

5 เลือกใช้งานฐานข้อมูล demo (กรณีที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้ว)
5 5

6 ตาราง emp & dept ในฐานข้อมูล Demo
6 6

7 ตัวอย่างข้อมูล ตาราง emp & dept ในฐานข้อมูล Demo

8 การสร้างผู้ใช้งานอื่น บน Mysql โดยใช้ผู้ใช้งาน Root (login root)

9 การสร้างผู้ใช้งานอื่น บน Mysql โดยใช้ผู้ใช้งาน Root
กดเครื่องหมาย แล้วเลือก Privileges(สิทธิ) เลือก Add a new User เช่นเลือก user it password it2011

10 การสร้างฐานข้อมูล ชื่อ demo โดยใช้ผู้ใช้งาน Root (กรณีที่ยังไม่มีฐานข้อมูล demo)
กดเครื่องหมาย แล้วเลือก Database (ฐานข้อมูล) สร้าง Database : demo เลือกการเก็บเป็น utf8_general_ci

11 การกำหนดสิทธิ ให้กับผู้ใช้ it บน database : demo

12 การกำหนดสิทธิ ให้กับผู้ใช้ it บน database : demo (ต่อ)

13 การกำหนดสิทธิ ให้กับผู้ใช้ it บน database : demo (ต่อ)

14 การสร้างข้อมูลเบื้องต้นสำหรับฐานข้อมูล Demo
Login เป็นผู้ใช้งานที่ใช้ฐานข้อมูล Demo ได้ เช่น ผู้ใช้งาน : it รหัสผ่าน it2011 เลือกฐานข้อมูล Demo แล้วเลือก SQL จะได้ผลดังภาพ

15 3. ทำการ copy ข้อมูลจากแฟ้มตัวอย่าง(data-dept-emp.sql)
ไปวางในช่อง text box แล้วเลือก Go (ลงมือ)

16

17 การใช้คำสั่ง sql เลือก SQL พิมพ์คำสั่ง ลงใน text box แล้วเลือก go

18

19 Question?


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล Mysql ผ่าน phpmyadmin

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google