งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำการใช้งานระบบโทรศัพท์ ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP) กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำการใช้งานระบบโทรศัพท์ ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP) กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำการใช้งานระบบโทรศัพท์ ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP) กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ.

2 สิ่งที่ต้องมีก่อนการใช้งาน ติดตั้งโปรแกรม Pangolin ดาวน์โหลดได้ที่ www.bopp-obec.info www.bopp-obec.info Notebook หรือ PC ที่มีชุด หูฟังพร้อม ไมโครโฟน ต้องมีการเชื่อมต่อ Internet อยู่เพื่อใช้ในการ โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต

3 ติดตั้งโปรแกรม Pangolin

4 ติดตั้งโปรแกรม Pangolin( ต่อ )

5

6

7

8

9

10

11

12 การใช้งานโปรแกรม Pangolin 1 2 34 1. รหัสเขตพื้นที่ฯ 4 หลัก 2. รหัสผ่าน คือ รหัสเขต พื้นที่ 4 ตัว แล้วตามด้วย 00 3.Proxy Server = sip.bopp-obec.info 4.Port = 5060

13 การใช้งานโปรแกรม Pangolin

14 พร้อมใช้ งาน

15 หมายเลขที่สามารถติดต่อได้ของ กลุ่มสารสนเทศ 9900 โทรศัพท์ส่วนกลางของกลุ่ม 9909 โทรศัพท์ส่วนกลางของกลุ่ม สำหรับบุคคลทั่วไปให้ใช้ User name =1111 Password = 1111 สำหรับ Login เพื่อติดต่อกับกลุ่มสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt แนะนำการใช้งานระบบโทรศัพท์ ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP) กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google