งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The validity of IEUBK model for predicting blood lead level and lead exposure assessment among children living in household making trawl net, upper southern.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The validity of IEUBK model for predicting blood lead level and lead exposure assessment among children living in household making trawl net, upper southern."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The validity of IEUBK model for predicting blood lead level and lead exposure assessment among children living in household making trawl net, upper southern Thailand, 2015 Thanawadee Chantian, Viyada Saetia, Natthapon Lae-man,,Panithee Thamavijaya, Somkiat Sirirutanapruek 1

2 Background 4 million households worldwide have children being exposed to high level of lead WHO estimates 20% mental retardation caused by lead especially in developing countries(1) Each increase of 10 microgram/dL in the lifetime average blood lead concentration associated with 4.6 points decrease in IQ(2) 5,600 U.S. dollar spent in medical and education costs for each seriously lead- poisoned child(3) (1) Comparative quantification of health risk. Geneva, World Health Organization,2004 (2)A review of evidence of health effects of BLL <10 microgram/DL in children, working group of the advisory committee on childhood on childhood lead poisoning prevention, CDC 2004. 2

3 Lead source and route of exposure Lead is mainly used by mine ores, recycled crap metal or batteries Source of exposure from lead paint, dust, and soil, traditional remedies such as herbal medicine or cosmetics Main exposure route Inhalation Direct ingestion Dermal absorption (1) Comparative quantification of health risk. Geneva, World Health Organization,2004 (2)A review of evidence of health effects of BLL <10 microgram/DL in children, working group of the advisory committee on childhood on childhood lead poisoning prevention, CDC 2004. 3

4 Why are children at highest risk? Lead can be absorbed in children 4 times greater than adults High exposure – Hand to mouth activity – Repeated ingestion of paint chips/dust – Inhalation of dust High absorption High susceptibility(3) – At the critical period of brain development – Immature blood brain barrier (3) Agency for Toxic Substances and Disease Registry 4

5 Lead Toxicity and Blood Lead Level (BLL) (3)Agency for Toxic Substances & Disease Registry.Lead toxicity physiologic effects. http://www.atsdr.cdc.gov/HEC/CSEM/lead/physiologic_effects.html.http://www.atsdr.cdc.gov/HEC/CSEM/lead/physiologic_effects.html (4) http://www.cdc.gov/nceh/lead/ACCLPP/blood_lead_levels.htm No threshold for developmental effects on children (3) No safe blood lead level in children has been identified Since 2012, CDC defined the new “elevated blood lead level” as greater than 5 µg/dL(4) 5

6 In Thailand, lead exposure among children still is still remaining especially in industrial related to lead For example Klity lead mining, illegally lead smelting, battery factory, recycle batteries Rate of lead poisoning in children aged 0-4 years reported to R506/2 during 2004-2012 Rate (case/100,000) year Situation of lead poisoning in Thailand 6 Ref. BoE 2014

7 Pb exposure in upper southern region 2 Pb contaminated major problems; – Pb 3 O 4 in boat yard industry – Pb in procedure of making trawl net Making trawl net ( มาดอวน ) – Using for fisheries, by weaving a mesh and binding Pb bullet for sinking a net – In home Pb exposure – ODPC 11 has studied house with trawl net since 2009 7

8 Blood lead surveillance among children living in household making trawl net in ODPC11, 2014 ProvinceNo.of children tested Mean BLL ± SD/ Median (IQR)* No. (% ) of children having BLL > 10 µg/dL No. (%) of children having BLL > 5 µg/dL Nakorn sri thammarat 3320± 13.525 (75.8%)32 (97.0%) Phuket96.65 (5.8-9.1)* 1 (11.1%)4 (44.4%) Phang nga1815.9± 9.511 (61.1%)17 (94.4%) Surat thani446.0± 3.56 (13.6%)22 (50.0%) Chumpon166.9± 5.22 (12.5%)7 (43.8%) New elevated BLL criteria No safe BLL Ref. Environmental sector, ODPC region 11 8

9 The Integrated Exposure Uptake Biokinetic model (IEUBK Model) Venous sampling is the best method for assessing the level of lead in the blood but invasive IEUBK is simulation computer model used for predict childhood lead exposure and retention Purpose – Predicts BLL in children (under 7 years old) – Predicts the probability that a hypothetical child exposed to specified media lead concentrations will have a blood lead level ≥ 10 µg/dL – Predicts cleanup levels for various media in residential soil U.S.EPA,1994 9

10 Outdoor Soil Lead Indoor Soil Lead Indoor Air Lead Outcome IEUBK V1.1 Program 10 U.S.EPA,1994

11 Strength and limitations Strengths Addresses a wide range of exposure pathway Bioavailability of lead from different media is specifically addressed The model incorporates a “biokinetics” component that addresses lead’s complex toxicokinetics Use of the model is straight forward, due to its availability on the internet and a user- friendly interface Limitations  Cannot excess short-term, periordic or acute exposures (must be at least 1 day/week for 90 consecutive days)  Cannot assess pica exposures  Cannot assess dust exposure using loading data  Cannot assess age groups> 7 years 11 U.S.EPA,1994

12 Venous puncture is a standard method for individual blood lead screening but invasive for children. IEUBK model,risk assessment tools to predict BLL, is widely used in several countries but nowadays no tools to predict BLL in Thailand. Children living in household making trawl net,one of important Pb exposure group, is still identified inadequately route of exposure to evaluate their risk Gap of knowledge 12

13 Research Question What is the correlation between predicted blood lead level from simulation and observed blood level? How do the children expose to Pb in household making trawl net? 13 ระบุสถานที่ เนื่องจากเราไม่ได้ศึกษาตัวอย่างจากหลากหลาย ประเทศ และประเทศอื่นๆอาจมีองค์ความรู้นี้อยู่แล้ว

14 Objectives To describe the correlation between predicted blood lead level from the IEUBK model and observed blood lead level among children living in household making trawl net in upper southern region To describe route of Pb exposure among children living in household making trawl net in upper southern region 14 ถ้าเลือกตัวอย่างจากเพียงสองจังหวัดก็ไม่สามารถ อ้างว่า represent ทั้งภาคใต้ตอนบนได้ ดังนั้นอย่างมากตัวอย่างของ เราก็เป็นตัวแทนได้แค่ของสองจังหวัดนั้น ( หรืออาจจะน้อย กว่านั้น ขึ้นอยู่กับวิธีสุ่มเลือกเด็กหรือบ้าน ) วัตถุประสงค์ที่สอง ที่เขียนมาเป็นลักษณะโจทย์วิจัยที่ต้องตอบโดยการศึกษา เชิงปริมาณ ดังนั้นต้องปรับวิธีการศึกษาใน ส่วนที่สองใหม่ หรือหากต้องการจะศึกษาเชิงคุณภาพ ก็ต้องปรับการเขียน วัตถุประสงค์ โดยต้องลองไปทบทวนตัวอย่างของ การศึกษาเชิงคุณภาพอื่นๆว่าตอบวัตถุประสงค์ในลักษณะ ใด ได้บ้าง แต่สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึง คือ หากเลือกตั้งวัตถุประสงค์ใหม่ สำหรับการศึกษาเชิงคุณภาพแล้ว คำตอบที่ได้มาจะยังคง ตอบโจทย์ วิจัยหรือช่วย ปิด gap of knowledge ที่ตั้งไว้ หรือไม่

15 Conceptual Framework Children living in household making trawl net Age Religion School Contact time Observe Blood Pb of Children From surveillance data Environmental exposure Soil Pb Indoor dust Pb Water Pb IEUBK model Prediction Probability that children’s blood Pb will exceed level of concern Predicted Blood lead level of Children compare Exposure Children Behavior Sleep Eat Play Handwash 15

16 Definition Predicted BLL: A blood lead level result from IEUBK model Observed BLL: A blood lead level result from capillary method or venous sampling Elevated BLL: A single blood lead test (capillary or venous) at or above CDC’s reference range value of 5 µg/dL (5) 16 (5) http://www.cdc.gov/nceh/lead/ACCLPP/blood_lead_levels.htm

17 Study site Phuket, Phang-nga – In 2013, Upper southern region has the highest no. of marine capture fishery household – Phang-nga had the highest no. of household – Phuket had the lowest but trend is increasing because tourism province and high selling price of seafood 17 ProvinceHousehold Phang-nga5,763 Surat-thani2,716 Nakon Sri Thammarat2,579 Krabi3,104 Ranong2,124 Phuket103 Number of marine capture fishery household by province in 2010 แผนที่ไม่ complete? ระบุให้ชัดเจนว่าดาวในแผนที่หมายถึงอะไร

18 Method (1) Part I : – Study design: cross-sectional study – Study Population: A child living in household making trawl net and having children in the house in Phuket and Phang-nga – Unit of analysis: Child – Period of study : May 2015- May 2016 ระบุให้ชัดว่า Part นี้เป็น secondary data ทั้งหมด ( ทั้ง เลือดและสวล. มาจะระบบเฝ้าระวัง ) หรือมี Primary data collection โดยเราด้วย 18

19 Sample size calculation Probability of Type I Error (α) = 0.05 Power (1 - β) = 0.8 Correlation coefficient (ρ) = 0.41 (2) Sample size required = 35+10% 40 Children (1) https://www.statstodo.com/SSizCorr_Pgm.php (2) Spatially Resolved Hazard and Exposure Assessments An Example of Lead in Soil at Lavrion Greece. "http://www.academia.edu/1509669/Spatially_Resolved_Hazard_and_Exposure_Assessments_An_Example_of_Lead_in_Soil_at_Lavrio n_Greece" http://www.academia.edu/1509669/Spatially_Resolved_Hazard_and_Exposure_Assessments_An_Example_of_Lead_in_Soil_at_Lavrio n_Greece Rho95%Ci (n=35) 95% CI (n=40) 95%Ci (n=50) 0.410.09-0.650.11-0.630.15-0.62 0.50.20-0.710.22-0.700.26-0.68 0.70.48-0.840.50-0.830.52-0.82 0.90.81-0.940.82-0.950.83-0.94 Different values of Rho No. of children being sampled for calculating correlation, Single calculation for correlation formula from StatsToDo online program (1) If I put alpha=0.05, beta= 0.2 rho=0.41 into Med Calc My sample size was 44 +10% = 48 19

20 Case definition A child living in household making trawl net – Aged 1 yr - 7 yr who has lived in house which making homemade trawl net more than 6 month – Under ODPC11 blood lead surveillance 2015 – The parent allow to collect environmental sampling in their home – 1 child/ house Exclusion criteria - The owner or parents do not allow collecting sample or not available 20

21 Sampling Chart Sampling frame Province : Phan-nga, Phuket 40 children Purposive sampling province from ODPC 11 blood Pb level surveillance in FY2015 Purposive sampling from community (based on surveillance data) Purposive sampling household (based on surveillance data) 21 2 communities/ Provinces 40 households ถ้าระบุว่าเป็น Purposive sampling ก็ให้ระบุด้วยว่า Purpose ( หรือ Criteria) ในการเลือกคืออะไร ในที่นี้ก็คือระบุว่า สคร. เลือกตัวอย่างในแต่ละขั้นตอน โดยใช้เกณฑ์อะไร

22 Data collection Surveillance data from ODPC11 Children demographic (Age, Address,Religion, School) Lab result from surveillance Tracing back at each child’s home to collect environmental sampling Environmental sampling (water, soil, wipe method) Soil from yard (1 sample/household) Tap Water (1 sample/ household) Wipe method (3 samples/household) o Parents’ unwashed clothes / trawl-made area o Sleeping area o Area keeping used clothes 22

23 Environmental sampling Soil sampling – Random soil sample 10 points/household – Mix them together in the bucket – Soil 500g/house was sent to lab Tap water sampling – 500 ml from midstream of tap water Wipe method – Wipe 100 cm2 of dust for each area All specimens will be tested for Pb by Atomic Absorption Spectroscopy method at laboratory of occupational and environmental disease 23

24 Data management and analysis After receiving laboratory result, recorded and managed variable into Microsoft excel Key environment input IEUBK win1.1 Build 11 Output from IEUBK model – Predicted blood lead level – Percent of children BLL > 10 µg/dL Find correlation between predicted blood lead level and observed blood lead level 24

25 Data analysis Statistics – Demographic data : count and % for sex, agegroup – Describe environmental Pb level No. And % of specimen which exceed standard level – Describe predicted blood lead level : mean, count and % of children having BLL >5 µg/dL and > 10 µg/dL – Predicted and observed blood lead level Pearson’s correlation Linear regression for assess regression line Program – IEUBK program V 1.1 – Microsoft® Excel 2007 – STATA SE/10.0 for windows กรณีที่จะตัดเกณฑ์แบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆจะใช้สถิติอะไรช่วย วิเคราะห์ความสัมพันธ์หรือไม่ ? ตัวอย่างเช่น แบ่งกลุ่มเด็ก 1-3,3-5,5-7 มาวิเคราะห์แยก หรือเปล่าคะ ปอไม่แน่ใจคำถามค่ะ ตัวอย่างเช่น ที่ระบุว่าจะแบ่งเป็น กลุ่มที่ BLL >5 µg/dL and > 10 µg/dL จะมีการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม หรือหาความสัมพันธ์อะไรด้วยหรือไม่ ถ้ามีจะใช้สถิติอะไรฦ หา regression line ไปทำไม ? ปกติเราใช้ regression ในสองลักษณะ ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปร Y กับ X ( หนึ่งตัวหรือ หลายตัว ) ใช้หาสมการเพื่อการทำนายค่า Y 25

26 Method for 2 nd objectives Part II: Assess route of exposure – Study design: Behavioral survey – Study population: A child living in household making trawl net and having children in the house in Phuket and Phang-nga – Unit of analysis: child – Sampling: Purposive sampling 4 households – 2 from Phuket, 2 from Phang-nga แต่ gap ที่ยังขาด เท่าที่ปอคุย กับ อ. วิทยา คือ ยังขาดส่วนที่ เป็น environment and behavioural survey ( บรรยายว่าเด็ก ได้รับสัมผัสมายังไง เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ อ่ะค่ะ ) ข้อมูลส่วนที่ว่ายังอยู่ขาดมีความสำคัญแน่นอน แต่วิธีการของ เรายังไม่ตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ตอนต้น ( ต้องตั้งโจทย์ใหม่ให้อยู่ใน วิสัยที่เราทำได้และมีประโยชน์ หรือ ใช้โจทย์เดิมแต่ปรับ วิธีการ ) สมมุติว่าได้โจทย์ใหม่แล้ว ลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเชิงเนื้อหา ( หลายๆคน โดยเฉพาะพี่สมเกียรติ ) เพื่อให้มั่นใจว่า โจทย์ใหม่ยังมีประโยชน์คุ้มค่าที่จะทำ คำตอบที่เราจะได้จากการศึกษา ของเรา ( ด้วยวิธีนี้ ขนาด ตัวอย่างเท่านี้ สุ่มแบบนี้ ฯลฯ ) จะตอบโจทย์ใหม่ที่มี ประโยชน์นั้น 26 ทำ Purposive sampling ก็ให้ระบุด้วยว่า Purpose ( หรือ Criteria) ในการเลือกคืออะไร

27 Data collection Demographic data of house – Duration of making trawl – No. of people and children – Duration of child living Survey area around the house – Making and keeping trawl net place – Water source เรื่องการเก็บข้อมูล (Slide 27-28) ให้ใส่รายละเอียดให้ครบ และแบ่งหัวข้อ ให้เป็นระบบ ตามที่ comment ไปคราวที่แล้ว ( หาดูตัวอย่าง Proposal ของ Qualitative study เพิ่มเติมด้วย ) เขียนแค่คร่าวๆไม่ได้ เพราะในการศึกษา เชิงคุณภาพวิธีและเครื่องมือเก็บข้อมูลสำคัญมาก ใส่วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย 27 เลือกก่อนว่าจะนำเสนอโดยแบ่งกลุ่มตามชนิดข้อมูลที่เก็บ หรือตามวิธีการเก็บข้อมูล ถ้าแบ่งตามวิธีการเก็บข้อมูล โดยแยกเป็นแต่ละหัวข้อไป เช่น การสังเกตุ : ให้ระบุว่าเก็บข้อมูลของใคร ( เด็ก ) ข้อมูลอะไร ใช้เวลาในการเก็บนานเท่าในใครเป็นผู้เก็บข้อมูล ผ่านการ อบรมหรือเตรียมตัวหรือไม่ ( เนื่องจากการสังเกตต้องอาศัย ผู้เก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากกว่าการเก็บด้วยแบบสอบถาม ) ฯลฯ ถ้าแบ่งตามชนิดข้อมูลที่เก็บ ก็ทำในลักษณะคล้ายกัน ในเรื่องการกิน : ให้ระบุว่าเก็บข้อมูลของใคร ( เด็ก ) เก็บด้วย วิธีใด เก็บด้วยเครื่องมือใด ( ถ้าเป็นแบบสอบถามหรือแบบ สัมภาษณ์ให้ระบุว่าเป็นแบบมาตรฐานหรือพัฒนาขึ้นเอง ) ใครเป็นผู้เก็บข้อมูล ฯลฯ เก็บเฉพาะข้อมูลการสัมผัสโดยไม่มีการเก็บข้อมูลด้านอื่นๆเลย หรือ ? ( เช่น ข้อมูลทั่วไปของบ้าน ของเด็ก ของผู้ปกครอง ฯลฯ โดยถ้าข้อมูลด้านอื่นๆนี้มีคนเก็บให้แล้วก็ระบุให้ชัด )

28 Data collection Observation and interview parents or adult living in the same household Tools : Interview/ Observation form 28 Adult behavior Hand washing Cloth washing Cleaning PPE or preventive method trawl net making procedure children behavior Eating Handwashing Other Pb exposure Batteries Herbal medicine Lead paint

29 Expected results/ Anticipating outcomes Alternative tool to predict blood lead level and monitoring environment at the same time and less invasive for children Know procedure or children/adult behavior which are risk for exposure to give health education and intervention Bullet 2: ความหมายที่เขียนมาพอใช้ได้แล้ว แต่ช่วย revise ประโยคให้เข้าใจง่ายขึ้น และตรวจสอบ grammar ด้วย 29

30 Expenditure ListCostRemark Instrument (Wipe paper+tube) 10,000* Support by BuEnvOcc Lab -Wipe method (Sampling dust) 3*40 = 120samples - Water sample 40 samples -Soil sampling -40 samples 200 *300 = 60,000 Baht Transportation BKK-Phang-nga - Phuket (-- 3,500*3) 12,000*2) 24,000 B* Support by BoE (FETP- NCD) Fee -Personnel -(800*3*5*2) 24,000 B Document2,000 B 120,000 B Try to add information about cost of each component, as much as you can. 30

31 Time table NoActivities 20152016 1234567891011121234 Develop research question 1 Edit proposal And Present proposal 3 Pilot 4 Edit the data collecting form 5 Prepare materials 6 Contact to local authorization 9 Collection 10 Clean and analysis data 11 Writing report 12 Present the report 31

32 Blood lead level screening Venous sampling is the best method for assessing the level of lead in the blood but invasive the screening program is recommended only for populations selected (1) Risk assessment tools have been proposed for support the decision by using environmental information (1)Glorennec P, Declercq C. Performance of several decision support tools for determining the need for systematic screening of childhood lead poisoning around industrial sites. European journal of public health. 2007;17(1):47-52. Epub 2006/06/24. 32


ดาวน์โหลด ppt The validity of IEUBK model for predicting blood lead level and lead exposure assessment among children living in household making trawl net, upper southern.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google