งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์การเงินการคลัง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์การเงินการคลัง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์การเงินการคลัง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗

2

3 สถานการณ์การเงินหน่วยบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ลำดั บที่ รหัส หน่วยงา น หน่วยงาน ServBe d CRQRCashNWC NI+Depleciatio n Liquid Index Statu sInde x Survi veInd ex Risk Scoring > 1.5> 1> เลย, รพท ,763, ,887, นาด้วง, รพช เชียงคาน, รพช ,512, ,297, ปากชม, รพช ,001, ,881, นาแห้ว, รพช ภูเรือ, รพช ,730, ,876, ท่าลี่, รพช ,225, ,783, วังสะพุง, รพช ,214, , ภูกระดึง, รพช ,653, ,611, ภูหลวง, รพช ,463, ,507, ผาขาว, รพช ,076, ,908, ด่านซ้าย, รพร เอราวัณ, รพช

4 เปรียบเทียบแผนการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยบริการกับงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (จาก WEB PLANFIN)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์การเงินการคลัง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google