งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์การเงินการคลัง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์การเงินการคลัง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์การเงินการคลัง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗

2

3 สถานการณ์การเงินหน่วยบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ลำดั บที่ รหัส หน่วยงา น หน่วยงาน ServBe d CRQRCashNWC NI+Depleciatio n Liquid Index Statu sInde x Survi veInd ex Risk Scoring > 1.5> 1> 0.8 110705 เลย, รพท. 4021.371.210.6686,763,505.476,887,217.442002 211030 นาด้วง, รพช. 30 3003 311031 เชียงคาน, รพช. 305.935.535.2966,512,596.4611,297,356.190000 411032 ปากชม, รพช. 301.621.361.2714,001,139.176,881,571.470000 511033 นาแห้ว, รพช. 30 3003 611034 ภูเรือ, รพช. 302.401.891.659,730,906.021,876,229.380000 711035 ท่าลี่, รพช. 302.581.851.4810,225,897.97-4,783,084.550101 811036 วังสะพุง, รพช. 901.721.321.1631,214,747.36-560,175.250101 911037 ภูกระดึง, รพช. 301.080.760.591,653,862.86-6,611,309.383126 1011038 ภูหลวง, รพช. 301.331.020.864,463,071.445,507,834.951001 1111039 ผาขาว, รพช. 301.371.050.937,076,672.3911,908,384.021001 1211447 ด่านซ้าย, รพร. 60 3003 1314133 เอราวัณ, รพช. 30 3003

4 เปรียบเทียบแผนการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยบริการกับงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (จาก WEB PLANFIN)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์การเงินการคลัง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google