งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ โดย นายวิชชุ เวชชาชีวะ ผู้อำนวยการกองอเมริกาเหนือ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ โดย นายวิชชุ เวชชาชีวะ ผู้อำนวยการกองอเมริกาเหนือ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ โดย นายวิชชุ เวชชาชีวะ ผู้อำนวยการกองอเมริกาเหนือ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

2 ความสัมพันธ์ทางการทูตอันยาวนานที่สุดในเอเชีย สำหรับสหรัฐฯ ความร่วมมือหลากหลายมิติ สหรัฐฯ มีข้อจำกัดในการดำเนินความสัมพันธ์ ภายหลังไทยเกิดเหตุการณ์ เมื่อ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทั้งสองฝ่ายต่างร่วมกันมองไปข้างหน้าสำหรับปี ๒๕๕๙

3 การพึ่งพากันตามหลักยุทธศาสตร์ นโยบายปรับสมดุลสู่เอเชียแปซิฟิก (Strategic Rebalancing) การฝึกร่วมทางทหาร Cobra Gold

4 สถิติการค้า  มูลค่าการค้ารวม ๗๓๕, ๙๑๘ ล้านบาท ( ก. ค. ๒๕๕๘ )  ไทยส่งออกไปสหรัฐฯ ๔๕๖, ๕๑๐ ล้านบาท  ไทยนำเข้าจากสหรัฐฯ ๒๗๙, ๔๐๘ ล้านบาท  ไทยได้ดุลการค้ากับสหรัฐฯ ๑๗๗, ๑๐๑ ล้านบาท สถิติการท่องเที่ยว  นักท่องเที่ยวไทยไปสหรัฐฯ ๖๐, ๐๐๐ คน ( ๒๕๕๗ )  นักท่องเที่ยวสหรัฐฯ มาไทย ๗๖๔, ๗๔๕ คน ( ๒๕๕๗ )

5 มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน ( ฟุลไบรท์ ) โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องไทย - สหรัฐฯ (Thai- American Sister Schools Program) โครงการ Thai Studies และ Thai Clubs

6 โดยพลเรือน : ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับ Centers for Disease Control and Prevention การทหาร : ความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์ทหารบก กับ หน่วยงานในกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ Global Health Security Agenda

7 Scientific Cooperation Agreement Joint Committee Meeting on Science and Technology โครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ  ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย Asia Pacific Clean Energy Program  โครงการ SERVIR แม่โขง โดย NASA

8  Stem Regional Workshop ( ตุลาคม ๒๕๕๙ )  การประชุมโต๊ะกลมไทย สหรัฐฯ ด้านการศึกษา ( ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ )

9 ผลการประชุมด้านวิทยาศาสตร์ที่ต้อง ติดตาม อาทิ  การประชุมประสานงานด้านสาธารณสุข  การจัดประชุม JCM ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙  การจัดประชุม STEM Regional Workshop

10 สามารถ download presentation ได้ที่ www.aspa.mfa.go.th


ดาวน์โหลด ppt ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ โดย นายวิชชุ เวชชาชีวะ ผู้อำนวยการกองอเมริกาเหนือ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google