งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สร้างแบบทดสอบด้วย Flash

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สร้างแบบทดสอบด้วย Flash"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สร้างแบบทดสอบด้วย Flash

2 สร้างแบบทดสอบด้วย Flash
พิมพ์คำถามลงบน Stage ด้วยเครื่องมือ Text Tool(T)

3 สร้างแบบทดสอบด้วย Flash
สร้างปุ่มลงบน Stage ด้วยเครื่องมือ Rectangle(Oval) Tool

4 สร้างแบบทดสอบด้วย Flash
เลือกปุ่มที่สร้างโดยการลากคลุมปุ่มด้วยเครื่องมือ selection tool

5 สร้างแบบทดสอบด้วย Flash
กดปุ่มF8(convert to symbol) เลือกเป็น button กดปุ่ม OK

6 สร้างแบบทดสอบด้วย Flash
ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม เพื่อกำหนด Action ของปุ่ม

7 สร้างแบบทดสอบด้วย Flash
คลิกเฟรม Over กดปุ่ม F6 และกำหนดสีปุ่ม

8 สร้างแบบทดสอบด้วย Flash
 คลิกเฟรม Down กดปุ่ม F6 และกำหนดสีปุ่ม

9 สร้างแบบทดสอบด้วย Flash
 คลิกที่ Scene 1 เพื่อออกจาก Symbol

10 สร้างแบบทดสอบด้วย Flash
พิมพ์คำตอบลงบน Stage ด้วยเครื่องมือ Text Tool(T)

11 สร้างแบบทดสอบด้วย Flash
เลือกและคัดลอกปุ่มและคำตอบ ไปวางให้ครบจำนวนคำตอบ

12 การใส่ Action Script ให้กับปุ่ม และเฟรม
คลิกเลือกปุ่มบน stage กดปุ่ม F9 เพื่อใส่ Action Script ให้ปุ่ม โดยพิมพ์ลงในช่อง Symbol 1 1 2

13 การใส่ Action Script ให้กับปุ่ม และเฟรม
ตัวเลขในวงเล็บคือข้อ(เฟรม)ถัดไป

14 การใส่ Action Script ให้กับปุ่ม และเฟรม
คลิกเลือกเฟรมเพื่อใส่ Action Script ในช่อง Symbol 1 1 2

15 การกำหนดคะแนนสำหรับคำตอบที่ถูกและผิด
คลิกเลือกปุ่มคำตอบที่ถูก พิมพ์ Script เพิ่มในช่อง Symbol 1 score=score+1 สำหรับคำตอบที่ถูก

16 การทำข้อสอบข้อต่อไป คลิกเลือกเฟรมถัดไป กดปุ่ม F6 เพื่อทำข้อต่อไป

17 คลิกเลือกปุ่ม เพื่อเปลี่ยนตัวเลขในวงเล็บเป็นข้อ(เฟรม) ต่อไป
การทำข้อสอบข้อต่อไป คลิกเลือกปุ่ม เพื่อเปลี่ยนตัวเลขในวงเล็บเป็นข้อ(เฟรม) ต่อไป เปลี่ยนให้ครบทุกปุ่ม คำตอบใดถูกให้พิมพ์ score=score+1 เพิ่ม

18 การทำข้อสอบข้อต่อไป คลิกเลือกเฟรมเพื่อใส่ Action Script ในช่อง Symbol 1 1 2

19 การสร้างหน้ารายงานผลการสอบ
คลิกเลือกเฟรมถัดไปกดปุ่มF6 ลบคำถาม-คำตอบ-ปุ่มบน stage

20 การสร้างหน้ารายงานผลการสอบ
พิมพ์ข้อความลงบน Stage ด้วยเครื่องมือ Text Tool(T)

21 การสร้างหน้ารายงานผลการสอบ
คลิกช่องคะแนนที่ได้ เลือก Dynamic Text ตั้งชื่อตัวแปรที่ Properties

22 การสร้างหน้ารายงานผลการสอบ
คลิกช่องเปอร์เซ็นต์ที่ได้เลือก Dynamic Text ตั้งชื่อตัวแปรที่ Properties

23 การสร้างหน้ารายงานผลการสอบ
คลิกเฟรม กดปุ่ม F9 พิมพ์ Scrip ในช่อง Layer 1:3


ดาวน์โหลด ppt สร้างแบบทดสอบด้วย Flash

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google