งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สร้างแบบทดสอบด้วย Flash  เปิด โปรแกรม Flash. สร้างแบบทดสอบด้วย Flash  พิมพ์คำถามลงบน Stage ด้วยเครื่องมือ Text Tool(T)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สร้างแบบทดสอบด้วย Flash  เปิด โปรแกรม Flash. สร้างแบบทดสอบด้วย Flash  พิมพ์คำถามลงบน Stage ด้วยเครื่องมือ Text Tool(T)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สร้างแบบทดสอบด้วย Flash  เปิด โปรแกรม Flash

2 สร้างแบบทดสอบด้วย Flash  พิมพ์คำถามลงบน Stage ด้วยเครื่องมือ Text Tool(T)

3 สร้างแบบทดสอบด้วย Flash  สร้างปุ่มลงบน Stage ด้วยเครื่องมือ Rectangle(Oval) Tool

4 สร้างแบบทดสอบด้วย Flash  เลือกปุ่มที่สร้างโดยการลากคลุมปุ่มด้วยเครื่องมือ selection tool

5 สร้างแบบทดสอบด้วย Flash  กดปุ่ม F8(convert to symbol) เลือกเป็น button กดปุ่ม OK

6 สร้างแบบทดสอบด้วย Flash  ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม เพื่อกำหนด Action ของปุ่ม

7 สร้างแบบทดสอบด้วย Flash  คลิกเฟรม Over กดปุ่ม F6 และกำหนดสีปุ่ม

8 สร้างแบบทดสอบด้วย Flash  คลิกเฟรม Down กดปุ่ม F6 และกำหนดสีปุ่ม

9 สร้างแบบทดสอบด้วย Flash  คลิกที่ Scene 1 เพื่อออกจาก Symbol

10 สร้างแบบทดสอบด้วย Flash  พิมพ์คำตอบลงบน Stage ด้วยเครื่องมือ Text Tool(T)

11 สร้างแบบทดสอบด้วย Flash  เลือกและคัดลอกปุ่มและคำตอบ ไปวางให้ครบจำนวนคำตอบ

12  คลิก เลือก ปุ่มบน stage กดปุ่ม F9 เพื่อ ใส่ Action Script ให้ปุ่ม โดย พิมพ์ ลงใน ช่อง Symb ol 1 1 2 การใส่ Action Script ให้กับปุ่ม และเฟรม

13  เลือก Script และทำการคัดลอก เพื่อใส่ให้กับปุ่มอื่น ๆ ตัวเลขในวงเล็บคือข้อ ( เฟรม ) ถัดไป การใส่ Action Script ให้กับปุ่ม และเฟรม

14  คลิกเลือกเฟรมเพื่อใส่ Action Script ในช่อง Symbol 1 2 1 การใส่ Action Script ให้กับปุ่ม และเฟรม

15 การกำหนดคะแนนสำหรับคำตอบ ที่ถูกและผิด  คลิกเลือกปุ่มคำตอบที่ถูก พิมพ์ Script เพิ่มในช่อง Symbol 1 score=score+1 สำหรับคำตอบที่ถูก

16  คลิกเลือกเฟรมถัดไป กดปุ่ม F6 เพื่อทำข้อต่อไป การทำข้อสอบข้อต่อไป

17  คลิกเลือกปุ่ม เพื่อเปลี่ยนตัวเลขใน วงเล็บเป็นข้อ ( เฟรม ) ต่อไป เปลี่ยนให้ ครบทุกปุ่ม การทำข้อสอบข้อต่อไป คำตอบใดถูกให้พิมพ์ score=score+1 เพิ่ม

18  คลิกเลือกเฟรมเพื่อใส่ Action Script ในช่อง Symbol 1 2 1 การทำข้อสอบข้อต่อไป

19 การสร้างหน้ารายงานผลการสอบ  คลิกเลือกเฟรมถัดไปกดปุ่ม F6 ลบ คำถาม - คำตอบ - ปุ่มบน stage

20 การสร้างหน้ารายงานผลการสอบ  พิมพ์ข้อความลงบน Stage ด้วยเครื่องมือ Text Tool(T)

21 การสร้างหน้ารายงานผลการสอบ  คลิกช่องคะแนนที่ได้ เลือก Dynamic Text ตั้งชื่อตัวแปรที่ Properties

22 การสร้างหน้ารายงานผลการสอบ  คลิกช่องเปอร์เซ็นต์ที่ได้เลือก Dynamic Text ตั้งชื่อตัวแปรที่ Properties

23 การสร้างหน้ารายงานผลการสอบ  คลิกเฟรม กดปุ่ม F9 พิมพ์ Scrip ใน ช่อง Layer 1:3


ดาวน์โหลด ppt สร้างแบบทดสอบด้วย Flash  เปิด โปรแกรม Flash. สร้างแบบทดสอบด้วย Flash  พิมพ์คำถามลงบน Stage ด้วยเครื่องมือ Text Tool(T)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google