งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับหนังสือ ใน ระบบสารบรรณ 1. เริ่มการรับเอกสาร ให้เลือกเอกสารที่อยู่กล่อง เอกสารขาเข้า 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับหนังสือ ใน ระบบสารบรรณ 1. เริ่มการรับเอกสาร ให้เลือกเอกสารที่อยู่กล่อง เอกสารขาเข้า 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับหนังสือ ใน ระบบสารบรรณ 1

2 เริ่มการรับเอกสาร ให้เลือกเอกสารที่อยู่กล่อง เอกสารขาเข้า 2

3 เมื่อคลิกเข้ามาในเอกสารต้องการบันทึกรับ 3 ให้เลือกรับได้ 2 ปุ่ม “ บันทึกรับและเกษียณหนังสือ ” คือการลงรับ และเกษียณเลย และ “ บันทึกรับ ” คือการบันทึกรับไว้ก่อน แล้วจึงค่อยเกษียณที่หลัง

4 เมื่อเลือกที่จะเกษียณ และ คลิกที่ตัวคน เพื่อเลือก รายชื่อที่ต้องการ 4

5 ใส่ข้อความ คลิก “ ยืนยัน ” 5

6 ฝ่ายลงนามและเกษียณ 6 คลิกเลือกเอกสาร ที่อยู่ในเอกสารขาเข้า

7 ผู้ที่ทำการ เกษียณหนังสือ ทำการเกษียณ โดยคลิกที่ ปุ่ม “ เห็นสมควร ” 7

8 เมื่อคลิกที่ ปุ่ม “ เห็นสมควร ” ต่อมาให้ใส่ รายละเอียด สั่งการ 8

9 ต่อมา ฝ่ายสารบรรณที่นำเสนอเกษียณ รับคำสั่งการ จาก เอกสารขาเข้า 9

10 เมื่อเจ้าหน้าที่สารบรรณ รับคำสั่งการ จาก เอกสารที่ได้รับมา 10 สามารถดำเนินการต่อได้ 3 อย่าง 1. นำเสนอเกษียณ อีกครั้ง 2. ส่งต่อ 3. จบการทำงาน

11 ขอบคุณ 11


ดาวน์โหลด ppt การรับหนังสือ ใน ระบบสารบรรณ 1. เริ่มการรับเอกสาร ให้เลือกเอกสารที่อยู่กล่อง เอกสารขาเข้า 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google