งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกู้คืนข้อมูล Restore สำรองข้อมูล Back up. Back up คืออะไร Back up คือ การสำรองข้อมูล เป็น การคัดลอกแฟ้มข้อมูลเพื่อทำสำเนา เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกู้คืนข้อมูล Restore สำรองข้อมูล Back up. Back up คืออะไร Back up คือ การสำรองข้อมูล เป็น การคัดลอกแฟ้มข้อมูลเพื่อทำสำเนา เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกู้คืนข้อมูล Restore สำรองข้อมูล Back up

2 Back up คืออะไร Back up คือ การสำรองข้อมูล เป็น การคัดลอกแฟ้มข้อมูลเพื่อทำสำเนา เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากข้อมูลเกิดการเสียหายหรือสูญหาย โดยสามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้มาใช้ งานได้ทันที

3 การกู้คืนข้อมูล (Restore) การกู้คืนข้อมูล (Restore) คือ กระบวนการในการนำข้อมูลที่ได้จากการ เก็บสำรองข้อมูลมาใช้ เพื่อทำให้ข้อมูล กลับคืนมาจากการสูญหาย

4 ประโยชน์ของการกู้คืน ข้อมูลและสำรองข้อมูล 1. เพื่อป้องกันทั้งการ ลบ หรือ ทำ ข้อมูลสูญหาย ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ 2. กู้ข้อมูลเก่า เพราะดันไปแก้ไข ข้อมูลปัจจุบันแล้วมีปัญหา หรือไฟล์ที่มี ใช้งานไม่ได้ต้องการกลับไปใช้ต้นฉบับ ก่อนหน้านี้ 3. ป้องกัน อุปกรณ์เก็บข้อมูลเสียหาย หรือ โดนขโมย หากอุปกรณ์สำหรับเก็บ ข้อมูลหายไป เราก็สามารถใช้ข้อมูลที่เรา สำรองไว้จากอุปกรณ์เก็บข้อมูลตัวอื่น แทนได้

5 วิธีการ Back up ข้อมูล

6 1. เปิด Control Panel โดยการคลิกปุ่ม Strat -› Control Panel

7 2. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Control Panel ให้เลือกหัวข้อ System and Security แล้วคลิกที่เมนูย่อย Back up your computer

8 3. คลิกเมนูย่อยที่ชื่อว่า " Create a system image " ที่อยู่ในช่องหน้าต่าง ด้านซ้ายมือ ดังรูป เพื่อทำการสร้างไฟล์ อิมเมจของระบบไว้ในเครื่อง

9 4. ระบบจะทำการตรวจค้นหาไฟล์ระบบ ทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องที่เราใช้งานอยู่ พร้อมกับหาไดร์ฟสำหรับจัดเก็บไฟล์ อิมเมจที่ถูกสร้างขึ้นด้วย

10 5. จากนั้นให้เราทำการเลือกหัวข้อที่ ต้องการว่าจะเก็บไฟล์อิมเมจนี้บน ฮาร์ดดิสก์ หรือเขียนเก็บไว้บนแผ่น DVD ดังรูป แต่ขอเก็บไว้ในไดร์ฟ D: ก็ แล้วกันครับ เมื่อเลือกหัวข้อที่ต้องการ แล้ว คลิกปุ่ม Next

11 6. ระบบจะแสดงไดร์ฟต่างๆ ที่จะถูกสร้างอิมเมจ ไฟล์ ในที่นี้สังเกตว่าจะปรากฏเครื่องหมายถูกไว้ที่ ไดร์ฟของ System Reserved (System) และ ไดร์ฟ C: (System) ส่วนไดร์ฟ D: ที่ปรากฎขึ้นมา นั้น ถ้าเราต้องการเก็บไฟล์ข้อมูลในไดร์ฟ D: ไว้ ด้วย ก็สามารถคลิกให้ปรากฎเครื่องหมายถูกขึ้นมา ได้ครับ แต่ในที่นี้ ผมจะสร้างอิมเมจไฟล์เฉพาะ ไดร์ฟที่มี System หรือไฟล์ระบบเท่านั้น จากนั้น คลิกปุ่ม Next

12 7. ทำการยืนยันการสร้างอิมเมจไฟล์อีก ครั้ง โดยการคลิกปุ่ม Start Backup

13 8. ระบบจะทำการสร้างอิมเมจไฟล์ขึ้นมา ครับ ปรากฏดังรูป

14 9. ระบบจะทำการถามว่าต้องการสร้างแผ่นกู้คืนระบบไว้ หรือไม่ ( แผ่นที่ถูกสร้างขึ้นมานี้เป็นแผ่นบูตสำหรับ ซ่อมแซมระบบเมื่อ Windows เกิดความเสียหายบูตไม่ขึ้น ทำงานช้าเป็นต้น ) ถ้าต้องการสร้างแผ่น System repair disc นี้ คุณจะต้องเตรียมแผ่น CD เปล่าก็พอนะครับ ไม่ ต้องถึงแผ่น DVD เนื่องจากระบบจะเกิดไฟล์บูตเครื่อง และไฟล์ Recovery tools ต่างๆ ไว้เท่านั้น ในห้องนี้ผม กดปุ่ม No นะครับเพราะไม่มีแผ่น

15 10. จากนั้นคลิกปุ่ม Close ก็เป็นอัน เสร็จพิธีในขั้นตอนของส่วนการสำรอง ไฟล์ระบบแล้วครับ

16 วิธีการกู้คืนข้อมูล Restore

17 1. เปิด Control Panel โดยการคลิกปุ่ม Strat → Control Panel

18 2. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Control Panel ให้คลิกที่หัวข้อ System and Security

19 3. เมื่อเข้าสู่หน้าต่างของระบบ System and Security จะปรากฏหัวข้อต่างๆ ให้เลือกอยู่ มากมายในหน้าต่างซีกด้านขวามือ ให้คุณเลื่อน เม้าส์ไปในหัวข้อ Action Center ภายในหัวข้อนี้ ด้านล่างจะพบประโยคว่า Restore your computer to an earlier time ให้คลิกที่ประโยคนี้ ครับ

20 4. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างในส่วนของ Restore this computer to an earlier point in time ซึ่ง System Restore นี้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบนระบบได้ และ เป็นวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับการแก้วิกฤตของปัญหาต่างๆ เหล่านั้น โดยคุณสามารถเรียกคืนข้อมูลระบบที่เปลี่ยนไป แต่ไฟล์เอกสาร รูปภาพ รวมไปถึงไฟล์เพลงต่างๆ จะไม่ ถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับ เมื่อคุณเข้าใจตรงจุดนี้แล้ว ให้ทำการคลิกปุ่ม Open System Restore

21 5. เมื่อเข้าสู่หน้าต่างของการกู้คืนระบบ ในหน้าต่างนี้จะมี ปุ่มเรดิโอให้เลือกอยู่ 2 ปุ่ม - Undo System Restore จะเป็นเหมือนหัวข้อ Quick Restore โดยระบบจะเอาจุดกู้คืนระบบล่าสุดมาให้ คุณได้เลือก และสามารถย้อนกลับไปจุดล่าสุดได้ทันที - Choose a different restore point จะเป็นการ เลือกให้แสดงจุดกู้คืนระบบทั้งหมด ในที่นี้เราจะเลือกใน หัวข้อ Choose a difference restore point ครับ จากนั้น คลิกปุ่ม Next

22 6. ระบบจะทำการแสดงรายการของจุดกู้คืนระบบ ขึ้นมาให้คุณได้คลิกเลือก โดยจะเรียงลำดับวัน เวลา จากครั้งล่าสุดลงไป ให้คุณทำการคลิกเลือก จุดกู้คืนระบบในวัน และเวลาที่ต้องการครับ

23 7. ในที่นี้ผมได้เลือก วัน เวลาของการกำหนดจุดกู้ ระบบที่สร้างไว้ในครั้งแรกเลยครับ ตามรูป

24 8. เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับ ให้คุณคลิกปุ่ม Finish แล้วระบบจะเริ่มจัดการให้คุณ โดยจะใช้เวลาในจัดการ ระบบประมาณ 5 นาที แล้วระบบรีสตาร์ทเข้าสู่ Windows 7 อีกครั้ง แต่ครั้งนี้ระบบจะมีหน้าตาเหมือนตอนที่เราทำ การสร้างจุดกู้ระบบเอาไว้ อาทิ โปรแกรมระบบบางตัว อาจจะหายไป เมื่อมีการติดตั้งเข้าไปตอนหลัง เพราะฉะนั้นควรจะระวังในการเลือกจุดกู้คืนข้อระบบด้วย นะครับ ถ้าทำผิดก็เข้าไปเลือกจุดกู้ระบบใหม่

25 ผู้จัดทำ นายบุณยะกร กันทะวงศ์ ต. วศ 1b เลขที่ 16 นายปฏิภาณ เมธา ต. วศ 1b เลขที่ 17


ดาวน์โหลด ppt การกู้คืนข้อมูล Restore สำรองข้อมูล Back up. Back up คืออะไร Back up คือ การสำรองข้อมูล เป็น การคัดลอกแฟ้มข้อมูลเพื่อทำสำเนา เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google