งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหา ใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จาก อุณหภูมิ ของ โลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหา ใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จาก อุณหภูมิ ของ โลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหา ใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จาก อุณหภูมิ ของ โลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของปัญหานี้ มาจากก๊าซ เรือนกระจก (Greenhouse gases) ปรากฏการณ์เรือนกระจก มีความสำคัญกับโลก เพราะ ก๊าซจำพวก คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ มีเทน จะกักเก็บ ความร้อนบางส่วนไว้ในในโลก ไม่ให้สะท้อนกลับสู่ บรรยากาศทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะกลายเป็นแบบดวง จันทร์ ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด ( และ ตอนกลางวันร้อน จัด เพราะไม่มีบรรยากาศ กรองพลังงาน จาก ดวง อาทิตย์ ) ซึ่งการทำให้โลกอุ่นขึ้นเช่นนี้ คล้ายกับ หลักการของ เรือนกระจก ( ที่ใช้ปลูกพืช ) จึงเรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect)

4 แต่การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ CO2 ที่ออกมาจาก โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์ หรือการกระทำใดๆที่เผา เชื้อเพลิงฟอสซิล ( เช่น ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซ ธรรมชาติ หรือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ) ส่งผล ให้ระดับปริมาณ CO2 ในปัจจุบันสูงเกิน 300 ppm (300 ส่วน ใน ล้านส่วน ) เป็นครั้งแรกใน รอบกว่า 6 แสนปีซึ่ง คาร์บอนไดออกไซด์ ที่มากขึ้นนี้ ได้เพิ่มการกักเก็บความ ร้อนไว้ในโลกของเรามากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดเป็น ภาวะ โลกร้อน ดังเช่นปัจจุบัน

5 ภาวะโลกร้อนภายในช่วง 10 ปีนับตั้งแต่ปี พ. ศ. 2533 มานี้ ได้มีการบันทึกถึงปีที่มีอากาศร้อนที่สุดถึง 3 ปีคือ ปี พ. ศ. 2533, พ. ศ.2538 และปี พ. ศ. 2540 แม้ว่าพยากรณ์การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ยังมีความไม่แน่นอนหลาย ประการ แต่การถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ได้เปลี่ยน หัวข้อจากคำถามที่ว่า " โลกกำลังร้อนขึ้นจริง หรือ " เป็น " ผลกระทบจากการที่โลกร้อนขึ้นจะ ส่งผลร้ายแรง และต่อเนื่องต่อสิ่งที่มีชีวิตในโลก อย่างไร " ดังนั้น ยิ่งเราประวิงเวลาลงมือกระทำ การแก้ไขออกไปเพียงใด ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ จะยิ่งร้ายแรงมากขึ้นเท่านั้น และบุคคลที่จะได้รับ ผลกระทบมากที่สุดก็คือ ลูกหลานของพวกเรา เอง

6 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 1. การละลายของน้ำแข็งทั่วโลก 2. การเกิดพายุหมุนที่มีความถี่มากขึ้น และมีความรุนแรง มากขึ้น 3. ต้นไม้ในป่าที่เคยทำหน้าที่ดูดกลืนแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ ได้ล้มตายลงเนื่องจากขาดน้ำ 4. อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น 5. สภาวะแห้งแล้งอย่างไม่เคยมีมาก่อน

7 5 วิธีเพื่อลดภาวะโลกร้อน 1. ลดการใช้พลังงานเช่นปิดไฟเมื่อ่ไม่ใช้ 2. เลือกใช้ระบบขนส่งมวลชน เพื่อลดการเกิดก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์จาก การใช้รถส่วนตัว 3. ช่วยกันปลูกต้นไม้ 4. เวลาซื้อของพยายามไม่รับภาชนะที่เป็นโฟม หรือ ที่เป็นพลาสติก ควรจะใช้ ใบตองแทนโฟมหรือใช้ถุงผ้าแทนพลาสติก 5. ใช้กระดาษด้วยความประหยัด


ดาวน์โหลด ppt ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหา ใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จาก อุณหภูมิ ของ โลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google