งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- = ชื่อ - นามสกุล อายุ / วัน / เดือน / ปีเกิด ประวัติ การศึกษา ชื่อ บิดา - มารดา สิ่งที่ชอบ และไม่ชอบ คติประจำ ใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- = ชื่อ - นามสกุล อายุ / วัน / เดือน / ปีเกิด ประวัติ การศึกษา ชื่อ บิดา - มารดา สิ่งที่ชอบ และไม่ชอบ คติประจำ ใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - = ชื่อ - นามสกุล อายุ / วัน / เดือน / ปีเกิด ประวัติ การศึกษา ชื่อ บิดา - มารดา สิ่งที่ชอบ และไม่ชอบ คติประจำ ใจ

2 ชื่อ - นามสกุล ด. ญ. เจนจิรา นันตา

3 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 88 หมู่ 4 ตำบล เหมืองง่า อำเภอ เมือง จังหวัด ลำพูน

4 อายุ / วัน / เดือน / ปีเกิด อายุ 13 เกิดวันที่ 14 สิงหาคม พ. ศ. 2544

5 ประวัติการศึกษา จบมาจากโรงเรียนเทศบาลประตู ลี้ และมาศึกษาต่อที่โรงเรียน จักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน

6 ชื่อบิดา - มารดา บิดา ชื่อ นายจตุรงค์ นันตา มารดา ชื่อ นางสายสุนันท์ นันตา

7 สิ่งที่ชอบและไม่ ชอบ สิ่งที่ชอบ คือ ชอบเลี้ยงสัตว์ ดูหนัง ฟังเพลง ชอบสีฟ้า ชอบกินข้าวมันไก่ สิ่งมี่ไม่ชอบ คือ ไม่ชอบกิน แอปเปิ้ล ไม่ชอบเล่นกีฬา

8 ความใฝ่ฝันคติประจำ ใจ เรียนเป็นเรียน เล่นเป็น เล่น ต้องไปให้ถึงฝัน


ดาวน์โหลด ppt - = ชื่อ - นามสกุล อายุ / วัน / เดือน / ปีเกิด ประวัติ การศึกษา ชื่อ บิดา - มารดา สิ่งที่ชอบ และไม่ชอบ คติประจำ ใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google