งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

...Welcome... ประวัติ ชื่อ เสาวนีย์ นามสกุล เงินคำศรี ชื่อเล่น แอน อายุ 18 ปี วันเดือนปีเกิด 8 พฤษภาคม 2525 ที่อยู่ 71/4 หมู่ 4 ต. ยุหว่า อ. สันป่าตอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "...Welcome... ประวัติ ชื่อ เสาวนีย์ นามสกุล เงินคำศรี ชื่อเล่น แอน อายุ 18 ปี วันเดือนปีเกิด 8 พฤษภาคม 2525 ที่อยู่ 71/4 หมู่ 4 ต. ยุหว่า อ. สันป่าตอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ...Welcome...

3 ประวัติ ชื่อ เสาวนีย์ นามสกุล เงินคำศรี ชื่อเล่น แอน อายุ 18 ปี วันเดือนปีเกิด 8 พฤษภาคม 2525 ที่อยู่ 71/4 หมู่ 4 ต. ยุหว่า อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ 50120 วิชาที่ชอบ คอมพิวเตอร์ งานอดิเรก ฟังเพลง ดูโทรทัศน์ และพักผ่อน คติส่วนตัว ใครดีมาเราดีตอบ ใครร้ายมาเราร้าย เป็น 2 เท่า

4 ลักษณะนิสัยส่วนตัว อารมณ์ดี ร่าเริงสนุกสนาน ใจร้อน ยิ้มง่าย โกรธง่ายหายช้า ไม่ซีเรียส อารมณ์แปรรวนง่าย เอาแต่ใจตัวเอง และเป็นคนขี้ใจน้อย เป็นคนพูดมาก เป็นคนที่ชอบทำอะไร เว่อร์ ๆ เริ่ด ๆ เป็นคนปากไม่ตรงกับใจ และเป็นคนที่มี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

5 ประวัติการศึกษา ปัจจุบันกำลังศึกษา ที่โรงเรียนน้ำ บ่อหลวงวิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมอังกฤษ - ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยรวม 2.70 การศึกษาต่อ ที่วิทยาลัยพละศึกษา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6 ความสามารถพิเศษ   พิมพ์ดีด ภ าษาไทย ภาษาอังกฤษ   คอมพิวเตอร์ โ ปรแกรม Microsoft word Microsoft excel Microsoft FrontPages Microsoft PowerPoint PhotoShop   กีฬา ว อลเลย์บอล ปิงปอง

7 ความใฝ่ฝันในอนาคต อยากเป็นนัก โปรแกรมเมอร์ อยากมีรถ มีบ้านเป็นของ ตัวเอง

8 ติดต่อได้ที่ …… เสาวนีย์ เงินคำศรี ( แอน ) 71/4 หมู่ 4 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 Tel. (053 ) 822893 E-mail : an_ice @ thaimail.com


ดาวน์โหลด ppt ...Welcome... ประวัติ ชื่อ เสาวนีย์ นามสกุล เงินคำศรี ชื่อเล่น แอน อายุ 18 ปี วันเดือนปีเกิด 8 พฤษภาคม 2525 ที่อยู่ 71/4 หมู่ 4 ต. ยุหว่า อ. สันป่าตอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google