งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ-สกุล เด็กหญิง วริศรา โลหะรัตน์ ชั้น ม.2/5 เลขที่ 41

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ-สกุล เด็กหญิง วริศรา โลหะรัตน์ ชั้น ม.2/5 เลขที่ 41"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ-สกุล เด็กหญิง วริศรา โลหะรัตน์ ชั้น ม.2/5 เลขที่ 41
แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ-สกุล เด็กหญิง วริศรา โลหะรัตน์ ชั้น ม.2/5 เลขที่ 41

2 ประวัติส่วนตัว เด็กหญิง วริศรา โลหะรัตน์ 21 กันยายน 2543
เด็กหญิง วริศรา โลหะรัตน์ 21 กันยายน 2543 157 ม.6 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา Warisara loharat warisaraloharat27107

3 ประวัติการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ (ป.1-3) โรงเรียนบ้านควนจง (ป.4-6) ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ประวัติการศึกษา

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด งานอดิเรก ดูโทรทัศน์ เล่นเฟส ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา เล่นวอลเลย์บอล

5 คุณสมบัติของนักเรียนที่ดี
รู้บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ รู้จักการให้ความร่วมมือกับคนอื่น รู้จักแบ่งเวลา รู้จักเตรียมความพร้อม การเป็นนักเรียนที่ดี


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ-สกุล เด็กหญิง วริศรา โลหะรัตน์ ชั้น ม.2/5 เลขที่ 41

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google