งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ - สกุล เด็กหญิง วริศรา โลหะรัตน์ ชั้น ม.2/5 เลขที่ 41.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ - สกุล เด็กหญิง วริศรา โลหะรัตน์ ชั้น ม.2/5 เลขที่ 41."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ - สกุล เด็กหญิง วริศรา โลหะรัตน์ ชั้น ม.2/5 เลขที่ 41

2 ประวัติส่วนตัว  เด็กหญิง วริศรา โลหะ รัตน์  21 กันยายน 2543  157 ม.6 ต. คลองหลา อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา  0869627353  warisaraloharat@gm ail.com  Warisara loharat  warisaraloharat2710 7

3 ประวัติ การศึกษา  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ ( ป.1-3)  โรงเรียนบ้านควนจง ( ป.4-6)  ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชา สรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ  คติประจำใจ  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด  งานอดิเรก  ดูโทรทัศน์ เล่นเฟส  ความสามารถพิเศษ  ด้านกีฬา  เล่นวอลเลย์บอล

5  รู้บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ  รู้จักการให้ความร่วมมือกับคนอื่น  รู้จักแบ่งเวลา  รู้จักเตรียมความพร้อม  การเป็นนักเรียนที่ดี คุณสมบัติของนักเรียนที่ดี


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ - สกุล เด็กหญิง วริศรา โลหะรัตน์ ชั้น ม.2/5 เลขที่ 41.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google