งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสม ผลงาน ชื่อ ด. ช. ณัฐพงษ์ เรืองกูล ชั้น ม 2/2 เลขที่ 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสม ผลงาน ชื่อ ด. ช. ณัฐพงษ์ เรืองกูล ชั้น ม 2/2 เลขที่ 9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสม ผลงาน ชื่อ ด. ช. ณัฐพงษ์ เรืองกูล ชั้น ม 2/2 เลขที่ 9

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ ด. ช. ณัฐพงษ์ เรืองกูล วันที่ 27 ตุลาคม 2543 ที่อยู่ 28 ม.8 ต. โคงม่วง อ. คลองหอยโขง จ. สงขลา เบอร์โทร 099-485-3433 อีเมลล์ - Facebook - Line: -

3 ประวัติการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 โรงเรียนสหศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสหศาสตร์ ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ คติประจำใจ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง งานอดิเรก ทำงานบ้าน ดูโทรทัศน์ ความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี ไม่มี ด้านกีฬา วอลเลล์บอล ด้านคอมพิวเตอร์ ไม่มี


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสม ผลงาน ชื่อ ด. ช. ณัฐพงษ์ เรืองกูล ชั้น ม 2/2 เลขที่ 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google