งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรม เชิงวัตถุ Wathinee Duang-onnam FB : AJ Wathinee Object-Oriented Programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรม เชิงวัตถุ Wathinee Duang-onnam FB : AJ Wathinee Object-Oriented Programming."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรม เชิงวัตถุ Wathinee Duang-onnam FB : AJ Wathinee Email: wathinee.d@gmail.com Object-Oriented Programming

2 # คำอธิบายรายวิชา :  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมเชิง วัตถุโครงสร้างของภาษาเชิงวัตถุ  เช่น คลาส ออปเจ็ค เมธอด  อินเตอร์เฟส  แพคแกจ  การสืบทอดคลาส  เอนแคปซูเลชั่น  และพอริมอร์ฟิซึม  เอพีไอของภาษาที่ใช้ในการเขียน โปรแกรมเชิงวัตถุ

3 # สิ่งที่จะเรียนรู้ใน Week นี้  Class  Attribute  Object  Method แบบคืนค่า (return type) และไม่ คืนค่า (void)  วันนี้เรียนเรื่องนี้จ้า

4 # Class คลาส (Class) - ประเภทของวัตถุ เป็นการกำหนดว่า วัตถุ จะ ประกอบไปด้วย ข้อมูล (data) หรือ คุณสมบัติ (property) และ พฤติกรรม (behavior) หรือการ กระทำ (method) อะไรบ้าง

5 # Method - Method ชนิดไม่ส่งค่ากลับ, ไม่ return ค่า,void - Method ชนิดส่งค่ากลับ,return ค่า

6 # Class diagram  Class  Attribute(Data)  Method Class Name AttributeName MethodName ( )

7 # ตัวอย่าง class diagram ของ Rectangle Class Name AttributeName MethodName ( )

8 # [modifier] class ชื่อ Class { // Attribute_Memb er // Method_Memb er } public + ไม่เขียนหรือ ว่าง protected # private - class คือคีย์เวิร์ดสำหรับกำหนด คลาส Class_Name คือ ชื่อคลาส Attribute_Member Data หรือข้อมูลในคลาส Method_Member เมดธ อดในคลาส สัญลักษณ์ { } คือของ เขตของคลาส

9 # การสร้าง METHOD แบบไม่ ส่งค่ากลับ การสร้าง METHOD แบบไม่ คืนว่า การสร้าง METHOD แบบ VOID

10 # Class Rectangle ( สี่เหลี่ยม )  คุณสมบัติของ Rectangle (Attribute) กว้าง ยาว สี  การกระทำคือ (method) แสดงผลข้อมูลสี่เหลี่ยม คำนวณหาพื้นที่ เพิ่มค่าความกว้าง ดึงค่าความกว้าง เพิ่มค่าความยาว ดึงค่าความยาว เพิ่มค่าสี ดึงค่าสี

11 # Class สี่เหลี่ยม กว้าง : double ยาว : double สี : String แสดงผลข้อมูลสี่เหลี่ยม () : void คำนวณหาพื้นที่ (w : double,h :double): double เพิ่มค่าความกว้าง (w: double) : void ดึงค่าความกว้าง () : double เพิ่มค่าความยาว (h : double) : void ดึงค่าความยาว () : double เพิ่มค่าสี (c : String) : String ดึงค่าสี () : dobule การสร้าง Class Rectangle ( สี่เหลี่ยม )

12 # เมธรอด (Method Member) Argument คือช่องทางสำหรับการผ่าน ข้อมูลเพื่อส่งให้กับเมธรอดใช้ในการทำงาน สัญลักษณ์ { และ } เป็นเครื่องหมายบ่งบอก ขอบเขตของเมธรอด ถ้าไม่มีข้อมูลที่จะส่งกลับก็ให้กำหนดค่า เป็น “void” [modifier] ชนิดของข้อมูลที่จะส่งกลับออกไป ชื่อเมธอด ([ อาร์กิวเมนต์ ]) { [ รายละเอียดการทำงานในเมธอด ] } [modifier] ชนิดของข้อมูลที่จะส่งกลับออกไป ชื่อเมธอด ([ อาร์กิวเมนต์ ]) { [ รายละเอียดการทำงานในเมธอด ] }

13 # ตัวอย่าง method ไม่ return ค่า public void testMehod() { System.out.print(“test”); } [modifier] ชนิดของข้อมูลที่จะส่งกลับออกไป ชื่อเมธอด ([ อาร์กิวเมนต์ ]) { [ รายละเอียดการทำงานในเมธอด ] } [modifier] ชนิดของข้อมูลที่จะส่งกลับออกไป ชื่อเมธอด ([ อาร์กิวเมนต์ ]) { [ รายละเอียดการทำงานในเมธอด ] }

14 # ตัวอย่าง method แบบ return ค่า (1) public String testMehod() { String x=“HI”; return x; } [modifier] ชนิดของข้อมูลที่จะส่งกลับออกไป ชื่อเมธอด ([ อาร์กิวเมนต์ ]) { [ รายละเอียดการทำงานในเมธอด ] } [modifier] ชนิดของข้อมูลที่จะส่งกลับออกไป ชื่อเมธอด ([ อาร์กิวเมนต์ ]) { [ รายละเอียดการทำงานในเมธอด ] }

15 # ตัวอย่าง method แบบ return ค่า (2) public int testMehod2() { return 2+4; } [modifier] ชนิดของข้อมูลที่จะส่งกลับออกไป ชื่อเมธอด ([ อาร์กิวเมนต์ ]) { [ รายละเอียดการทำงานในเมธอด ] } [modifier] ชนิดของข้อมูลที่จะส่งกลับออกไป ชื่อเมธอด ([ อาร์กิวเมนต์ ]) { [ รายละเอียดการทำงานในเมธอด ] }

16 # ตัวอย่าง class Rectangle{ double width; double height; void showData(){ System.out.print(“ สี่เหลี่ยมกว้าง ”+width); System.out.print(“ สี่เหลี่ยมยาว ”+height); }

17 # ตัวอย่าง class Rectangle{ double width; double height; public void setWidth(double w){ width=w; }

18 # ตัวอย่าง class Rectangle{ double width; double height; public double getArea(){ return width*height; }

19 # ตัวอย่าง class Rectangle{ double width; double height; public double getWidth(){ return width; }

20 # class ชื่อคลาส { attribute1; attribute2; method1(){ // วิธีการทำงาน } method2(){ // วิธีการทำงาน } class attribute method

21 # class ชื่อคลาส { method1(){ // วิธีการทำงาน } method2(){ // วิธีการทำงาน } attribute1; attribute2; } class attribute method

22 # แสดงข้อมูลสี่เหลี่ยมมีความกว้าง 40.00 มีความยาว 30.00

23 # พื้นที่สีเหลี่ยมคือ : 2000.0

24 # ฝึกปฏิบัติ 1. ให้นักศึกษานำ class ที่สั่งให้เป็นการบ้าน ชั่วโมงก่อนนำมาสร้าง method ให้สมบูรณ์ - ทั้งแบบ return ค่า - และ แบบ Void 2. สร้าง class ขึ้นมาทดสอบเรียก class ที่ สร้างขึ้น สรุปจะมี 2 class ( คลาสต้นแบบและคลาสที่ เรียกใช้งาน )


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรม เชิงวัตถุ Wathinee Duang-onnam FB : AJ Wathinee Object-Oriented Programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google