งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Object Oriented Programing Created By Oakvale Original Source By M(shape) Template PPT By Exceed Camp Project.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Object Oriented Programing Created By Oakvale Original Source By M(shape) Template PPT By Exceed Camp Project."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Object Oriented Programing Created By Oakvale Original Source By M(shape) Template PPT By Exceed Camp Project

2 Meaning & Concept Of OOP OOP เป็นสไตล์การเขียนโปรแกรม OOP เป็นการมอง และแบ่งแยก โปรแกรมออกมาเป็นส่วนๆ เป็นชิ้นๆ 2

3 Meaning of Class & Object Class เป็นต้นแบบ (blueprint) ในการสร้าง object Object เป็น instance of class 3 Class Person Class

4 Class มีอะไรบ้าง ? attribute == ตัวแปร behavior == method 4 Class Person Class Person Class + name : string + height : float + weight : float + age : int + sex : string + walkAhead() : void + turnLeft() : void + turnRight() : void

5 Object is instance of Class 5 Class Person Class new Person() มา + name = “Honey” + height = weight = age =2 + sex = “female” + walkAhead() : void + turnLeft() : void + turnRight() : void new Person() มา + name = “mint” + height = weight = 89 + age = 99 + sex = “male” + walkAhead() : void + turnLeft() : void + turnRight() : void new Person() มา + name = “Oak” + height = weight = 55 + age =20 + sex = “male” + walkAhead() : void + turnLeft() : void + turnRight() : void Person Class + name : string + height : float + weight : float + age : int + sex : string + walkAhead() : void + turnLeft() : void + turnRight() : void

6 Ready for Typing Person Class? 6 Class Person Class Person Class + name : string + age : int + sex : string + height : float + weight : float + x : int + Person( name:string, age:int, sex:string ) : void + WalkAhead( distance:int ) : void + CanDrink() : bool + ToString() : string

7 Declare Attribute of Person Class 7 Class Person Class Person Class + name : string + age : int + sex : string + height : float + weight : float + x : int + Person( name:string, age:int, sex:string ) : void + WalkAhead( distance:int ) : void + CanDrink() : bool + ToString() : string

8 Constructor of Person Class 8 Class Person Class Person Class + name : string + age : int + sex : string + height : float + weight : float + x : int + Person( name:string, age:int, sex:string ) : void + WalkAhead( distance:int ) : void + CanDrink() : bool + ToString() : string

9 WalkAhead() Method 9 Class Person Class Person Class + name : string + age : int + sex : string + height : float + weight : float + x : int + Person( name:string, age:int, sex:string ) : void + WalkAhead( distance:int ) : void + CanDrink() : bool + ToString() : string

10 CanDrink() Method 10 Class Person Class Person Class + name : string + age : int + sex : string + height : float + weight : float + x : int + Person( name:string, age:int, sex:string ) : void + WalkAhead( distance:int ) : void + CanDrink() : bool + ToString() : string

11 ToString() Method 11 Class Person Class Person Class + name : string + age : int + sex : string + height : float + weight : float + x : int + Person( name:string, age:int, sex:string ) : void + WalkAhead( distance:int ) : void + CanDrink() : bool + ToString() : string

12 Let’s Use Person Class 12 Class Person Class

13 > 13

14 Primitive VS Reference int, float, double, char, sting is Primitive. แล้วอะไรที่ไม่ใช่ Primitive Data Type?? Array เป็น Primitive Data Type? Class ที่เราเขียนเอง เป็น type ไหนอ่ะ ?? Reference == Data Type ที่อ้างอิงตำแหน่งที่ใน หน่วยความจำ 14 Data type

15 In Memory Primitive Reference In Memory b = 3 a = 3 What’s difference Between Primitive VS Reference 15 Data type int a=5; int b=3; a=b; int a=5; int b=3; a=b; Circle a= new Circle( 5 ); Circle b= new Circle( 3 ); a=b; Circle a= new Circle( 5 ); Circle b= new Circle( 3 ); a=b; In Memory 5 3 a = 5 a b

16 About Attribute Access Modifier – private  เห็นได้เฉพาะใน class เท่านั้น – public  ทุกคนเรียกใช้ได้ 16

17 > 17

18 UML Unified Modeling Language UML ถูกใช้ในการสื่อสารกันภายในทีม เพื่อให้เข้าใจ ตรงกัน รวมถึงช่วยในการ แบ่งงาน แบ่งส่วน ของ โปรแกรม 18 Resource Form

19 Many Type of UML 19 Resource Form

20 Sample UML Class Diagram 20 Resource Form

21 May the Force be with YOU. 21 Thanks, your watching. …^( ^ ^ )^...


ดาวน์โหลด ppt Object Oriented Programing Created By Oakvale Original Source By M(shape) Template PPT By Exceed Camp Project.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google