งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Object Oriented Programing Created By Oakvale Original Source By M(shape) Template PPT By Exceed Camp Project.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Object Oriented Programing Created By Oakvale Original Source By M(shape) Template PPT By Exceed Camp Project."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Object Oriented Programing Created By Oakvale Original Source By M(shape) Template PPT By http://www.templateswise.com Exceed Camp Project

2 Meaning & Concept Of OOP OOP เป็นสไตล์การเขียนโปรแกรม OOP เป็นการมอง และแบ่งแยก โปรแกรมออกมาเป็นส่วนๆ เป็นชิ้นๆ 2

3 Meaning of Class & Object Class เป็นต้นแบบ (blueprint) ในการสร้าง object Object เป็น instance of class 3 Class Person Class

4 Class มีอะไรบ้าง ? attribute == ตัวแปร behavior == method 4 Class Person Class Person Class + name : string + height : float + weight : float + age : int + sex : string + walkAhead() : void + turnLeft() : void + turnRight() : void

5 Object is instance of Class 5 Class Person Class new Person() มา + name = “Honey” + height = 40.5 + weight = 25.2 + age =2 + sex = “female” + walkAhead() : void + turnLeft() : void + turnRight() : void new Person() มา + name = “mint” + height = 173.4 + weight = 89 + age = 99 + sex = “male” + walkAhead() : void + turnLeft() : void + turnRight() : void new Person() มา + name = “Oak” + height = 210.3 + weight = 55 + age =20 + sex = “male” + walkAhead() : void + turnLeft() : void + turnRight() : void Person Class + name : string + height : float + weight : float + age : int + sex : string + walkAhead() : void + turnLeft() : void + turnRight() : void

6 Ready for Typing Person Class? 6 Class Person Class Person Class + name : string + age : int + sex : string + height : float + weight : float + x : int + Person( name:string, age:int, sex:string ) : void + WalkAhead( distance:int ) : void + CanDrink() : bool + ToString() : string

7 Declare Attribute of Person Class 7 Class Person Class Person Class + name : string + age : int + sex : string + height : float + weight : float + x : int + Person( name:string, age:int, sex:string ) : void + WalkAhead( distance:int ) : void + CanDrink() : bool + ToString() : string

8 Constructor of Person Class 8 Class Person Class Person Class + name : string + age : int + sex : string + height : float + weight : float + x : int + Person( name:string, age:int, sex:string ) : void + WalkAhead( distance:int ) : void + CanDrink() : bool + ToString() : string

9 WalkAhead() Method 9 Class Person Class Person Class + name : string + age : int + sex : string + height : float + weight : float + x : int + Person( name:string, age:int, sex:string ) : void + WalkAhead( distance:int ) : void + CanDrink() : bool + ToString() : string

10 CanDrink() Method 10 Class Person Class Person Class + name : string + age : int + sex : string + height : float + weight : float + x : int + Person( name:string, age:int, sex:string ) : void + WalkAhead( distance:int ) : void + CanDrink() : bool + ToString() : string

11 ToString() Method 11 Class Person Class Person Class + name : string + age : int + sex : string + height : float + weight : float + x : int + Person( name:string, age:int, sex:string ) : void + WalkAhead( distance:int ) : void + CanDrink() : bool + ToString() : string

12 Let’s Use Person Class 12 Class Person Class

13 > 13

14 Primitive VS Reference int, float, double, char, sting is Primitive. แล้วอะไรที่ไม่ใช่ Primitive Data Type?? Array เป็น Primitive Data Type? Class ที่เราเขียนเอง เป็น type ไหนอ่ะ ?? Reference == Data Type ที่อ้างอิงตำแหน่งที่ใน หน่วยความจำ 14 Data type

15 In Memory Primitive Reference In Memory b = 3 a = 3 What’s difference Between Primitive VS Reference 15 Data type int a=5; int b=3; a=b; int a=5; int b=3; a=b; Circle a= new Circle( 5 ); Circle b= new Circle( 3 ); a=b; Circle a= new Circle( 5 ); Circle b= new Circle( 3 ); a=b; In Memory 5 3 a = 5 a b

16 About Attribute Access Modifier – private  เห็นได้เฉพาะใน class เท่านั้น – public  ทุกคนเรียกใช้ได้ 16

17 > 17

18 UML Unified Modeling Language UML ถูกใช้ในการสื่อสารกันภายในทีม เพื่อให้เข้าใจ ตรงกัน รวมถึงช่วยในการ แบ่งงาน แบ่งส่วน ของ โปรแกรม 18 Resource Form http://www.thaiall.com/uml/indexo.html

19 Many Type of UML 19 Resource Form http://www.thaiall.com/uml/indexo.html

20 Sample UML Class Diagram 20 Resource Form http://www.thaiall.com/uml/indexo.html

21 May the Force be with YOU. 21 Thanks, your watching. …^( ^ ^ )^...


ดาวน์โหลด ppt Object Oriented Programing Created By Oakvale Original Source By M(shape) Template PPT By Exceed Camp Project.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google