งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EBook Collection EBSCOhost. eBook Collection เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาษาต่างประเทศ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีหนังสือมากกว่า 120000 รายชื่อ สามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็นฉบับเต็ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EBook Collection EBSCOhost. eBook Collection เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาษาต่างประเทศ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีหนังสือมากกว่า 120000 รายชื่อ สามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็นฉบับเต็ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 eBook Collection EBSCOhost

2 eBook Collection เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาษาต่างประเทศ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีหนังสือมากกว่า 120000 รายชื่อ สามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็นฉบับเต็ม (Full Text)

3 ช่องทางการเข้าใช้ฐานข้อมูล ไปที่เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://www.library.tu.ac.th http://www.library.tu.ac.th เลือกเมนู ฐานข้อมูลออนไลน์ > จำแนกตาม รายชื่อ เลือกฐานข้อมูล EBSCOhost เลือกเมนูย่อย eBook Collection

4 How to search Search – Basic search – Advanced search Browse – By category

5 Basic search 1. พิมพ์คำค้นลงในช่อง search box 2. ระบบจะขึ้น auto complete keyword มาให้ หาก ตรงกับคำที่เราต้องการสืบค้น ก็สามารถคลิกที่ คำนั้นได้เลย 3. คลิก Search

6 Search results 1. จำนวนรายการหนังสือที่เกี่ยวข้องกับคำค้น 2. ข้อมูลหนังสือแต่ละรายการประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ผู้เขียน หัวเรื่อง พร้อมทั้งลิงค์ในการดาวน์โหลด เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ของหนังสือเล่มนั้นๆ

7 Advanced search 1. ใส่คำค้นลงในช่อง Search box 2. เลือกเขตข้อมูลการสืบค้นให้เป็น TI Title 3. คลิก Search

8 Search results 1. จำนวนรายชื่อหนังสือที่มีคำค้นปรากฏอยู่ในชื่อ เรื่อง

9 Browse by category ประกอบด้วย 24 หมวดหมู่ ที่ครอบคลุมทุก สาขาวิชา

10 Browse results ตัวอย่างในภาพ คือจำนวนผลลัพธ์ของการไล่เรียง หนังสือตามหมวดหมู่ Engineer & Technology ได้จำนวน หนังสือทั้งหมด 537 รายการ

11 Refine your results 1. จำกัดผลการสืบค้นให้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นด้วย การเลือก Category 2. คลิกเลือกหมวดหมู่ย่อยตามต้องการ เช่น Industrial Technology

12 Refine your results เมื่อคลิกเลือก หมวดหมู่ย่อยแล้วให้ คลิกที่ Update เพื่อให้ ระบบทำการ limit ผลการสืบค้น

13 การเรียกดูเอกสารฉบับ เต็ม 1.eBook Full Text คือ การเรียกดูเอกสารฉบับเต็มกรณี เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 2.Download (Offline) การดาวน์โหลดเอกสารไว้อ่านใน กรณีที่ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

14 eBook Full Text สามารถคลิกลูกศรเพื่อเรียกดูหนังสือ ตามลำดับหน้า

15 eBook Full Text สามารถคลิกที่ Table of Contents เพื่อลิงค์ไปยัง บท (Chapter) หรือหน้า (Page) ที่ต้องการได้

16 eBook Full Text หากต้องการ print ให้คลิกที่สัญลักษณ์เครื่อง printer ตามภาพ หมายเหตุ หนังสือแต่ละเล่มสามารถ print ได้ แตกต่างกันแล้วแต่เงื่อนไขของสำนักพิมพ์เจ้าของตัว เล่ม เช่น วันละ 15 หน้า หรือ 1 บท เป็นต้น

17 Download Offline ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแบบออฟไลน์ ได้ 1 เล่ม / 7 วัน เมื่อครบ 7 วันแล้ว จะไม่สามารถเปิดอ่านหนังสือเล่ม นั้นได้อีก หากต้องการใช้หนังสือเล่มดังกล่าวนี้อีก จะต้อง ทำการดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง หมายเหตุ การใช้ฟังก์ชั่น Download Offline จำเป็น จะต้องใช้ Username และ Password ซึ่งผู้ใช้แต่ละคน สามารถสร้างเองได้โดยคลิกที่ Sign in now

18 Download Offline 1. กรณีเคยลงทะเบียนแล้ว ให้ใส่ User Name และ Password และคลิก Login 2. กรณียังไม่เคยลงทะเบียน ให้คลิกที่ Create a new account

19 Download Offline ในการใช้ฟังก์ชั่น Download Offline จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม ซึ่งทางระบบได้ จัดเตรียมไว้ให้ ผู้ใช้สามารถคลิกลิงค์ตามรูป

20 Download Offline คลิก Launch เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

21 Download Offline เมื่อ Launch โปรแกรมเรียบร้อยแล้ว 1. ไปที่หน้า Desktop จะปรากฏไอคอน Adobe Digital Editions ให้คลิกเพื่อเรียกโปรแกรมขึ้นมา 2. เลือกไฟล์ eBook ที่ได้ดาวน์โหลดไปและลากไฟล์ ไปยังหน้าโปรแกรม Adobe Digital Editions ที่เปิด ไว้

22 Download Offline


ดาวน์โหลด ppt EBook Collection EBSCOhost. eBook Collection เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาษาต่างประเทศ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีหนังสือมากกว่า 120000 รายชื่อ สามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็นฉบับเต็ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google