งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EBook Collection EBSCOhost.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EBook Collection EBSCOhost."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 eBook Collection EBSCOhost

2 eBook Collection เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีหนังสือมากกว่า รายชื่อ สามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็นฉบับเต็ม (Full Text)

3 ช่องทางการเข้าใช้ฐานข้อมูล
ไปที่เว็บไซต์สำนักหอสมุด เลือกเมนู ฐานข้อมูลออนไลน์ > จำแนกตามรายชื่อ เลือกฐานข้อมูล EBSCOhost เลือกเมนูย่อย eBook Collection

4 How to search Search Basic search Advanced search Browse By category

5 Basic search พิมพ์คำค้นลงในช่อง search box
ระบบจะขึ้น auto complete keyword มาให้ หากตรงกับคำที่เราต้องการสืบค้น ก็สามารถคลิกที่คำนั้นได้เลย คลิก Search

6 Search results จำนวนรายการหนังสือที่เกี่ยวข้องกับคำค้น
ข้อมูลหนังสือแต่ละรายการประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ผู้เขียน หัวเรื่อง พร้อมทั้งลิงค์ในการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ของหนังสือเล่มนั้นๆ

7 Advanced search ใส่คำค้นลงในช่อง Search box
เลือกเขตข้อมูลการสืบค้นให้เป็น TI Title คลิก Search

8 Search results 1. จำนวนรายชื่อหนังสือที่มีคำค้นปรากฏอยู่ในชื่อเรื่อง

9 Browse by category ประกอบด้วย 24 หมวดหมู่ ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา

10 Browse results ตัวอย่างในภาพ คือจำนวนผลลัพธ์ของการไล่เรียงหนังสือตามหมวดหมู่ Engineer & Technology ได้จำนวนหนังสือทั้งหมด 537 รายการ

11 Refine your results จำกัดผลการสืบค้นให้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นด้วยการเลือก Category คลิกเลือกหมวดหมู่ย่อยตามต้องการ เช่น Industrial Technology

12 Refine your results เมื่อคลิกเลือกหมวดหมู่ย่อยแล้วให้คลิกที่ Update เพื่อให้ระบบทำการ limit ผลการสืบค้น

13 การเรียกดูเอกสารฉบับเต็ม
eBook Full Text คือ การเรียกดูเอกสารฉบับเต็มกรณีเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Download (Offline) การดาวน์โหลดเอกสารไว้อ่านในกรณีที่ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

14 สามารถคลิกลูกศรเพื่อเรียกดูหนังสือตามลำดับหน้า
eBook Full Text สามารถคลิกลูกศรเพื่อเรียกดูหนังสือตามลำดับหน้า

15 eBook Full Text สามารถคลิกที่ Table of Contents เพื่อลิงค์ไปยังบท (Chapter) หรือหน้า (Page) ที่ต้องการได้

16 eBook Full Text หากต้องการ print ให้คลิกที่สัญลักษณ์เครื่อง printer ตามภาพ หมายเหตุ หนังสือแต่ละเล่มสามารถ print ได้แตกต่างกันแล้วแต่เงื่อนไขของสำนักพิมพ์เจ้าของตัวเล่ม เช่น วันละ 15 หน้า หรือ 1 บท เป็นต้น

17 Download Offline ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแบบออฟไลน์ ได้ 1 เล่ม/ 7 วัน เมื่อครบ 7 วันแล้ว จะไม่สามารถเปิดอ่านหนังสือเล่มนั้นได้อีก หากต้องการใช้หนังสือเล่มดังกล่าวนี้อีก จะต้องทำการดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง หมายเหตุ การใช้ฟังก์ชั่น Download Offline จำเป็นจะต้องใช้ Username และ Password ซึ่งผู้ใช้แต่ละคนสามารถสร้างเองได้โดยคลิกที่ Sign in now

18 Download Offline กรณีเคยลงทะเบียนแล้ว ให้ใส่ User Name และ Password และคลิก Login กรณียังไม่เคยลงทะเบียน ให้คลิกที่ Create a new account

19 Download Offline ในการใช้ฟังก์ชั่น Download Offline จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม ซึ่งทางระบบได้จัดเตรียมไว้ให้ ผู้ใช้สามารถคลิกลิงค์ตามรูป

20 คลิก Launch เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม
Download Offline คลิก Launch เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

21 Download Offline เมื่อ Launch โปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
ไปที่หน้า Desktop จะปรากฏไอคอน Adobe Digital Editions ให้คลิกเพื่อเรียกโปรแกรมขึ้นมา เลือกไฟล์ eBook ที่ได้ดาวน์โหลดไปและลากไฟล์ไปยังหน้าโปรแกรม Adobe Digital Editions ที่เปิดไว้

22 Download Offline


ดาวน์โหลด ppt EBook Collection EBSCOhost.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google