งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล วิเคราะห์แบบรูป ที่กำหนดให้ และเขียน ความสัมพันธ์จาก แบบรูปนั้นโดยใช้ ตัวแปรได้

3 ตัว ที่ 2 1 n … … n n … × × 2 2 × 3 2 × 4

4 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัว ที่ …n 3 57 … n 0 246…n …n ×2 2×2 -1 3× ×2-2 2×2 -2 3× ×1 2×2 3×3

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล × 4 2 × 4 3 × 4 + (4×4)1 + (5×4)1 n. + (n×4) (10×4) ,9,13,17,21, …, + (n×4)1

6 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การบ้าน หน้า 146 ข้อ 1,2 การบ้านเพิ่มเติม ให้เขียนแบบรูป 5 แบบ

7 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ลำดับ ที่ ข้อ 12345n

8 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล น้ อ ย 12345n มา ก ถ้าผลบวกน้อยและมากเท่ากับ =122 ÷ 2 = 61 64


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google