งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

QA, QC in IHC & Key to Success รศ. ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา อบรมฟื้นฟูวิชาการ พยาธิวิทยากายวิภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "QA, QC in IHC & Key to Success รศ. ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา อบรมฟื้นฟูวิชาการ พยาธิวิทยากายวิภาค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 QA, QC in IHC & Key to Success รศ. ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา อบรมฟื้นฟูวิชาการ พยาธิวิทยากายวิภาค ครั้งที่ 11 วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2558 จังหวัดตรัง

2 ก่อนสู่ บทเรียน

3 3 Antibody & reagent selection Monoclonal AbPolyclonal Ab ต้องการความแม่นยำในการตรวจว่ามี แอนติเจนที่ สนใจหรือไม่ ควรใช้ antibody ใด เพราะ……..

4 ชิ้นเนื้อมีความหนา 4 ซม จะต้องใช้ เวลานานเท่าไร ตำแหน่งตรงกลาง ของชิ้นเนื้อจะถูก fix ด้วยฟอร์มาลิน สัดส่วนฟอร์มาลิน ที่เหมาะสม ใน การ fix ชิ้นเนื้อ คือ

5 Accuracy vs Precision ปาลูกดอก 10 ครั้ง

6 6 6 What is “Immunohistochemistry (IHC)” technique Is the technique used to detect the antigens in the cells. The antigens may be at cell membrane, cytoplasm or nucleus. This technique uses the principle of antigen- antibody reaction. If there are antigens, the reaction will occur and can be seen by using light microscope. Glass slide Detection system Primary Ab Tissue Ag Antigen-antibody complex

7 Pre-analytic Tissue handling Time to fixation Fixation time Fixative type Tissue processing Sectioning Post-analytic Interpretation Reporting elements Scoring system Image/manual Analytic Validation Equipment Protocol Staff competency Antigen retrieval Test reagents Control Why QA, QC? Quality?

8 The practice of assessing performance in all steps of the laboratory testing cycle including pre-analytic, analytic and post-analytic phases to promote excellent outcomes in medical care. "…assessing performance…" Requires a standard and comparison against the standard "…to promote excellent outcomes…" Requires corrective action if standard is not met. Adapted from Morken T & Ruegg P. NSH Symposium Seattle, WA. Validation and Quality Control for IHC. 2010 Quality Assurance (by CAP) CAR = Corrective Action Request O = observation

9 An integral component of quality assurance consisting of the aggregate of processes and techniques to detect, reduce, and correct deficiencies in an analytical process. " … Detect…" Requires procedures that prevent possible non-conformances. " … Reduce and Correct…" Leads to procedures that reduce or eliminate confounding results. Quality Control e.g. false negative stain from over/under fixation

10 Differences between QA and QC QA Improve overall performances of testing Compare performance with other centers QC Achieve and/or maintain quality Inspect at each step and assess what changes may be needed Internal validation of protocol Perform on each batch Guarantee accuracy of every test

11 "…continuously assessing and adjusting…" Regular review of result data (frequency) Investigate and correct of root cause (RCA) “…statistically and scientifically…" Analyze data trends over a time period Hypothesize root cause (fish bone analysis) Eliminate confounding variables Solve the problem Quality Improvement The practice of continuously assessing and adjusting performance using statistically and scientifically accepted procedures.

12 ผังก้างปลา (Cause & Effect Diagram) เป็นแผนผังที่แสดงสมมติฐานของความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ระหว่างหลายๆ สาเหตุ ที่ส่งผลต่อปัญหาหนึ่งปัญหา สาเหตุหลัก สาเหตุรอง สาเหตุย่อย สาเหตุรอง สาเหตุย่อย สาเหตุรอง ปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุ สาเหตุย่อย

13 ผู้บรรยาย ผู้ฟัง เนื้อหา สิ่งแวดล้อม พูดน่าเบื่อ ไม่มีเทคนิค สื่อไม่น่าสนใจ แชตดึก หลังอาหารเที่ยง หลับไหล ซ้ำกับ หัวข้อก่อน หน้านี้ ไม่น่าสนใจ รู้แหล้ว…. การวิเคราะห์หาสาเหตุ ผู้ฟังไม่ สนใจการ บรรยาย หัวข้อนี้ เมาท์กันแหลก เสียงโทรศัพท์ ไลน์ เสียงรบกวน

14 Quality Management QA, QC, QI Quality System Better Quality Better Medical Care Non- conformity

15 Pre- Analytic Analytic Post- Analytic Quality Control and Validation Validation of all 3 laboratory phases Proper Validation leads to good quality.

16 Set Standard followed by everyone and regularly monitored Pre-Analytic Validation: Specimen: time to fixation, amount of tissue Fixation: type and range of time in fixative Processing: several protocols?, decalcification Sectioning: thickness, drying, heating Storage: unstained slide, block Internal audit

17 Effects from fixation & fixative type Oyama et al. Breast Cancer 2007 Delay to fixation Apple et al. Am J Clin Pathol 2011 Study design : Breast cancer size 4 cm store at 4C for 4 days cut as core needle biopsy, fixed in different fixatives for 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,24,48,72,168 h Conclusion: fixative type used, fixation time 1 h-1wk, delay to fixation 4 days at 4C did not effect the accuracy of ER&PR.

18 Effects from fixation & fixative type Oyama et al. Breast Cancer 2007 Delay to fixation Mimic large and un-opened specimen Oyama et al. Breast Cancer 2007

19 Effects from fixation & fixative type Oyama et al. Breast Cancer 2007 Delay to fixation Oyama et al. Breast Cancer 2007

20 สรุป Fix ทันทีดีที่สุด ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่ควรเกิน 1 ชม, แช่ใน 10% NBF ปริมาตร 10 เท่า, ให้หน้าตัด สัมผัสน้ำยามากที่สุด, นาน 6-48 ชม ปล่อยให้ชะตา ฟ้าลิขิต Garbage in Garbage out อย่า !!!

21 Moelans et al. Am J Clin Pathol 2011 Fixative type: Formalin substitution กิ๊ก จะดีกว่า คนเก่า (แก่) จริงหรือ? Formalin: carcinogenic to humans IARC (gr. 1) & cross-link & not for proteomic testing Kothmaier et al. Arch Pathol Lab Med 2011 Formalin-free fixatives have potential in routine and proteomic testing

22 Storage effects: section Jennifer et al. CEBP 2004

23 Storage effects: block Wolff AC, et al. J Clin Oncol 2007;25:118-145. Bilous M et al. Mod Pathol 2003;16:173-182 Timothy et al. JNCI 1996 Section within 2 weeks, ideal Block at RT (20-25C) long period

24 Analytic Validation: Validate Accuracy with typical cases Sensitivity: expression range of positive cases, low to high Specificity: positive versus expected negative cases/tissues Best controls: normal or disease?, set your own setting Determine Precision (Reproducibility) Intra-run and Inter-run Should have similar staining pattern and intensity of all slides Standard Protocol

25 Accuracy vs Precision ปาลูกดอก 10 ครั้ง

26 Intra run vs Inter run Validation …10 slides Testing CD 3 1 run 10 runs 1 slide each similar staining pattern and intensity of all slides

27 Post-Analytic Validation Define: scoring/interpretation, rejection criteria, reporting parameters Document: pathologist interpretation Determine: variations from standard over time of - reagent performance - interpretation Interpretation guidelines Acceptance/Rejection criteria

28 Analytic Sensitivity: Lowest amount of substance detected by the test Diagnostic Sensitivity: Ability of the test to determine true diagnostic positive versus false negative (higher % FN = less sensitive) Requires comparison to a previously validated antibody IHC Sensitivity: Lowest antibody used that still detects the target. NOTE: depend on antibody and detection system! (adapted from: Theoretical and Practical Aspects of Test Performance, in Immunomicroscopy, Taylor & Cote, 2005) Sensitivity

29 Analytic Specificity Accuracy on tests of known positive and negative controls Diagnostic Specificity Ability of a test to determine true diagnostic negative versus false positives (Higher % FP = less specific) Requires comparison to a previously validated antibody IHC Specificity Ability of an antibody to bind to its particular antigen not other molecules (adapted from: Theoretical and Practical Aspects of Test Performance, in Immunomicroscopy, Taylor & Cote, 2005) Specificity

30 PresentAbsent Test posTrue pos (a)False pos (b)All pos (a+b) Test negFalse neg (c)True neg (d)All neg (c+d) All pos (a+c)All neg (b+d) CD3 testing Sensitivity = Specificity = Calculation a/(a+c) d/(b+d)

31 Positive Tissue Control - Ideally, same specimen type as sample Not always possible, some antigens decrease in tumor. Normal tissue should have consistent level of antigen. - Fixed/processed with same procedures as sample - Best practice: put on same slide as sample (one control per run, per antibody, acceptable) - Use internal positive controls - Low expressers are ideal to avoid false negatives. - Multi-tissue blocks with positive and negative, ideal Controls Negative Tissue Control - Tissue known to lack the antigen, Multi-tissue blocks

32 Positive Reagent Control: Primary Antibody - Must be positive on the positive control tissue, indicating reactivity, specificity of primary antibody - Controls with range of expression will indicate sensitivity. - Internal control on sample help determine tissue reactivity. - Must be negative on negative control tissue or sample Controls

33 Negative Reagent Control: Replace primary antibody with: - Pre-immune serum from same animal (very rarely available) - Isotype-specific negative control antibody - Irrelevant primary antibody from same species (expensive) - Non-immune whole serum from same species (most common) - Antibody diluent or Wash buffer only Must be negative on both positive & negative tissue, indicate - specificity (no cross reaction) - problems with detection system (non-specific binding) - problems with blocking reagents (not working?) - patient tissue problems (fixation, processing, etc) Controls

34 Standardization Inter-Laboratory and Intra-Laboratory ? Standardization Because there are variable procedures and results among laboratories Whose responsibility?

35 Standardization Inter-Laboratory and Intra-Laboratory Whose responsibility? 0rganizationLaboratory CAP UK- NEQAS NordiQC Long effort to promote standardization Largely failed in US due to lack of consequences UK-NEQAS took 20 years to achieve. Driven by oncologists, due to variable Her2 results Recommendations: Appl Immunohistochem Mol Morph 2007 15(2);124-133, Arch Pathol Lab Med V.131 Jan 2007, pp.18-43 + Join CQI

36 Re-search current protocol for BEST result Once validated & optimized the protocol must be followed: Every time!!! By everyone!!! Record and report deviations from protocol Review regularly and do CQI Intra-Lab Standardization Inter-Lab Standardization (EQA) Participate regularly with an acceptable EQA organization Track trend by analyzing the EQA results RCA: protocol/practice if EQA results are out of range.

37 Conclusion QA, QC, QI Quality System Better Quality Better Medical Care How to make it becomes true?

38 Keys to Success 4 H 1 N 5M+4H+1N - Man (3C: Competency, Concentration, Coporation ) - Method (KPI: Knowledge, Performance, Improvement (using PDCA )) - Materials (3E: Enough, Efficiency, Economy ) - Management ( QA, QC, QI, International, Good governance ) - Money ( Sufficiency, Flexible ) Heart, Hand, Humanity, Honesty NetworkNetwork + +

39 ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt QA, QC in IHC & Key to Success รศ. ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา อบรมฟื้นฟูวิชาการ พยาธิวิทยากายวิภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google