งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ FACULTY OF AGRO- INDUSTRY, CHIANG MAI UNIVERSITY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ FACULTY OF AGRO- INDUSTRY, CHIANG MAI UNIVERSITY."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ FACULTY OF AGRO- INDUSTRY, CHIANG MAI UNIVERSITY

2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ GENERAL INFORMATION The Faculty composes of 5 academic departments and 1 administrative office. The 5 academic departments are : 1. Department of Food Science and Technology 2. Department of Biotechnology 3. Department of Food Engineering 4. Department of Product Development Technology 5. Department of Packaging Technology

3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ PROGRAMS OFFERED 1. Undergraduate Programs : 1. Food Science and Technology 2. Agro-Industrial Biotechnology 5. Packaging Technology 3. Food Process Engineering 4. Product Development Technology 6. Marine Product Technology

4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. Postgraduate program : Food Science and Technology 3. Joint postgraduate programs : 2.1 MBA-AGRO 2.2 Biotechnology Food Process Engineering 2.3 Postharvest Technology Product Development Technology

5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Food Science and Technology 4. Postgraduate program (Ph.D.) Biotechnology 5. Joint postgraduate program (Ph.D.) Postharvest Technology

6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ STUDENTS ACADEMIC YEAR 2009 BACHELOR LEVEL 1,081 MASTER LEVEL 109 Ph.D. LEVEL 22

7 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Agro-Industry Staffs : In 2009, the Faculty consists of 52 academic staffs and 56 supporting staffs

8 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ RESEARCH ACTIVITIES Fruit and Vegetable Rice Milk & Dairy product Fermented Products Herbs Waste Treatment Packaging Technology

9 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10

11

12

13

14

15 COMMUNITY SERVICES Workshops and Short-Courses Trainings on food processing Food Safety and Sanitation at the Community and Household Level

16 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ COMMUNITY SERVICE PROJECTS TO UPGRADE FOOD SAFETY STANDARD OF SMEs AND OTOP

17 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ GAP/GMP/HACCP for Northern SMEs Development of OTOP and SMEs Products to meet International Standard Product and Packaging Development (2009)

18 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ International Training of the Trainers (TOT) On Food Processing for Asia and Pacific Training of the Trainers (TOT)Training of the Trainers (TOT) On Food Processing for Countries in the Greater Mekong Subregion (GMS) and Developing Countries On Food Processing for Countries in the Greater Mekong Subregion (GMS) and Developing Countries Training of the Trainers (TOT)Training of the Trainers (TOT)

19 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ IN 2010 Symposium on “ Biofuels from Agricultural and Agro-Industrial Wastes ” Funded by APEC

20 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 August 2009


ดาวน์โหลด ppt คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ FACULTY OF AGRO- INDUSTRY, CHIANG MAI UNIVERSITY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google