งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
FACULTY OF AGRO-INDUSTRY, CHIANG MAI UNIVERSITY

2 GENERAL INFORMATION The Faculty composes of 5 academic departments and
1 administrative office. The 5 academic departments are : 1. Department of Food Science and Technology 2. Department of Biotechnology 3. Department of Food Engineering 4. Department of Product Development Technology 5. Department of Packaging Technology

3 PROGRAMS OFFERED 1. Undergraduate Programs :
1. Food Science and Technology 2. Agro-Industrial Biotechnology 3. Food Process Engineering 4. Product Development Technology 5. Packaging Technology 6. Marine Product Technology

4 2. Postgraduate program :
Food Science and Technology Food Process Engineering Product Development Technology 3. Joint postgraduate programs : 2.1 MBA-AGRO 2.2 Biotechnology 2.3 Postharvest Technology

5 4. Postgraduate program (Ph.D.)
Food Science and Technology 5. Joint postgraduate program (Ph.D.) Biotechnology Postharvest Technology

6 STUDENTS ACADEMIC YEAR 2009 BACHELOR LEVEL 1,081 MASTER LEVEL 109
Ph.D. LEVEL 22

7 Agro-Industry Staffs :
In 2009, the Faculty consists of 52 academic staffs and 56 supporting staffs

8 RESEARCH ACTIVITIES Fruit and Vegetable Rice Milk & Dairy product
Fermented Products Herbs Waste Treatment Packaging Technology

9

10 (7 yrs)

11 Assoc. Prof. Dr. Pairote Wiriyacharee
"Sugars from Longan" Assoc. Prof. Dr. Pairote Wiriyacharee

12 "Patent: Carotenoid Extraction Unit"
Assist. Prof. Dr. Patcharin Raviyun

13 "Biofilm from Rice Straw"
Assist. Dean Supat Kamthai

14 Annual Senior Project Research Conference
Early February

15 Food Safety and Sanitation at the Community and Household Level
COMMUNITY SERVICES Workshops and Short-Courses Trainings on food processing Food Safety and Sanitation at the Community and Household Level

16 COMMUNITY SERVICE PROJECTS TO UPGRADE FOOD SAFETY STANDARD OF SMEs AND OTOP

17 Development of OTOP and SMEs Products to meet International Standard
GAP/GMP/HACCP for Northern SMEs Development of OTOP and SMEs Products to meet International Standard Product and Packaging Development (2009)

18 International Training of the Trainers (TOT)
On Food Processing for Asia and Pacific Training of the Trainers (TOT) On Food Processing for Countries in the Greater Mekong Subregion (GMS) and Developing Countries

19 Symposium on “Biofuels from Agricultural and Agro-Industrial Wastes”
Funded by APEC

20 Thank you 14 August 2009


ดาวน์โหลด ppt คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google