งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to Microprocessors & Microcontrollers

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to Microprocessors & Microcontrollers"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to Microprocessors & Microcontrollers http://mango.e-cpe.org

2 Microprocessor? Image - PC Perspective. http://pcper.com

3 Micro-controller? PIC8051, AVRPSoCMSP430

4 Where do they live?

5

6 System Components CPU I/ORAMStorage

7 System Components CPU I/O RAMStorage CPU

8 Performance 4 MIPS at 20 MHz 76,383 MIPS at 3.2 GHz Ref: http://www.wikipedia.org

9 Power Consumption Ref: Microchip, Intel 130 Watts 0.15 Watts

10 Price Ref: Microchip, Sharkyextreme.com 1,500 - 35,000 Baht 25 - 1,000 Baht

11 Right tool right job Self contained Limited resources Used for a specific job Low power Low cost Needs Chipsets Large Memory, fast clock rates More general purpose Requires more power More expensive MicrocontrollerMicroprocessor

12 What does the iPhone use? Image – Apple Inc.

13 I-Phone Internals Image – Semiconductor insights

14 Apple iPad

15 Apple’s A4 Processor

16 A4 Processor CPU 1 GHz Memory Controller RAM 256 MBytes Flash Memory 64 GBytes Graphics Processing (1024x768) I/O Controller Sensor Ports A4 Chip

17 Microcontroller (i.e. PIC16F887) CPU 20 MHz Memory Controller RAM 368 Bytes Flash Memory 8 KBytes Graphics Processing I/O Controller Sensor Ports

18 Mixed Design Sometimes called System on a Chip (SoC) MCUMPU

19 A Brief History x86 Processors

20 Main Player Santa Clara, California, USA

21 Rival #1 Sunnyvale, California, USA

22 Rival #2 Taipei, Taiwan

23 Intel 4004 (1971) 4 Bits 0.74 MHz 2,300 Transistors

24 4004 Application Busicom* 141-PF Calculator

25 Same computing power as the ENIAC = Intel 4004

26 Intel 8086/8088

27 Test Drive I : Runs well on a 8088 machine

28

29 80x86

30 The Pentium Era

31 3.8GHz60MHz 65 nm0.25 um

32 Intel’s mistake 2 Focus too much on Clock Speed

33 Intel’s mistake 2 64 Bit CPU Not Backward Compatible

34 AMD’s Successful Athlon Processors Better Performance per Watts Backward Compatible 64 Bit System

35 The return of Intel

36 Multicore Era

37 Current CPU Kings Core™ i7-980X 6 Cores, 3.33 GHz, 12 MB L2 Cache 32 nm Process, 140Watts. US$999 AMD Phenom II X6 1090T 6 Cores, 3.2 GHz, 6 MB L3 Cache 45 nm Process, 125Watts US$295

38 AMD + ATI + GPU CPU

39 Power per Watt: A new measure for CPU performance Intel ATOM 2-6.5W AMD Bobcat 1-10W (2011) VIA Nano 5-25W

40 ATOM Processor’s Silicon

41 Conclusions ในยุคต้นมุ่งเน้นการเพิ่มความเร็วเป็นหลัก ปัจจุบันมุ่งไปที่ performance per watt มากขึ้น เทคโนโลยีการผลิตที่สูงขึ้นทำให้ Multi-core CPU เป็นที่ นิยม ทิศทางใหม่ๆ ของการพัฒนาแบ่งเป็น  การรวมศูนย์อุปกรณ์ต่างๆ ไว้ใน Processor มากขึ้น  เกิดการแตกสาย Processor เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย ต่างๆ มากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt Introduction to Microprocessors & Microcontrollers

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google